settings icon
share icon
Pitanje

Što je pokret Hebrejski korijeni?

Odgovor


Pretpostavka pokreta Hebrejski korijeni je uvjerenje da je Crkva skrenula daleko od pravog učenja i hebrejskih koncepata Biblije. Pokret tvrdi da je kršćanstvo indoktrinirano kulturom i vjerovanjima grčke i rimske filozofije i da je u konačnici biblijsko kršćanstvo, koje se danas podučava u crkvama, iskvareno poganskim oponašanjem novozavjetnih evanđelja.

Oni koji vjeruju u Hebrejske korijene drže učenja da Kristova smrt na križu nije okončala Mojsijev savez, već ga obnovila, proširila njegovu poruku i zapisala je u srca Njegovih istinskih sljedbenika. Uče da razumijevanje Novog zavjeta može doći samo iz hebrejske perspektive i da učenja apostola Pavla danas kršćanski pastiri ne razumiju jasno niti ih ispravno poučavaju. Mnogi potvrđuju da postoji izvorni Novi zavjet na hebrejskom jeziku i, u nekim slučajevima, ocrnjuju postojeći novozavjetni tekst napisan na grčkom. Ovo postaje suptilan napad na pouzdanost teksta naše Biblije. Ako je grčki tekst nepouzdan i iskrivljen, kao što neki tvrde, Crkva više nema mjerilo istine.

Iako postoji mnogo različitih i raznolikih skupova Hebrejskih korijena s varijacijama u svojim učenjima, svi se pridržavaju zajedničkog naglaska na obnavljanju „izvornog“ židovstva unutar kršćanstva. Njihova je pretpostavka da je Crkva izgubila svoje židovske korijene i da nije svjesna da su Isus i Njegovi učenici bili Židovi koji su živjeli u poslušnosti Tori. Uglavnom, oni koji su uključeni zagovaraju potrebu da svaki vjernik živi životom koji se pridržava Tore. To znači da uredbe Mojsijevog saveza moraju biti središnji fokus u načinu života današnjih vjernika kao što je to bilo sa starozavjetnim Židovima u Izraelu. Držanje Tore uključuje držanje subote sedmog dana u tjednu (subota), slavljenje židovskih blagdana i svetkovina, pridržavanje zakona o prehrani, izbjegavanje kršćanskog „poganstva“ (Božić, Uskrs itd.) i učenje kako razumjeti Sveto pismo iz hebrejske perspektive. Uče da su kršćani pogani ucijepljeni u Izrael, i to je jedan od razloga zašto svaki nanovorođeni vjernik koji vjeruje u Isusa Mesiju treba sudjelovati u tim obredima. Izražava se da se to ne traži iz legalističkog ropstva, već iz srca ljubavi i poslušnosti. Međutim, poučavaju da ovaj hod koji drži Toru mora biti dio tog života kako bi živjeli na način koji ugađa Bogu.

Zajedništva Hebrejskih korijena često se sastoje od većine pogana, uključujući poganske rabine. Obično se radije identificiraju kao „mesijanski kršćani“. Mnogi dolaze do zaključka da ih Bog „poziva“ da budu Židovi i prihvate teološki stav da je Tora (starozavjetni zakon) jednako obvezujuća i za pogane i za Židove. Često nose tradicionalnu židovsku odjeću, vježbaju Davidov ples i uključuju hebrejska imena i izraze u svoje pisanje i razgovore. Većina odbacuje korištenje imena „Isus“ i zamjenjuje s Yeshua ili YHWH, tvrdeći da su to „prava“ imena koja Bog želi za sebe. U većini slučajeva uzdižu Toru kao temeljno učenje za Crkvu, što dovodi do degradacije Novog zavjeta, uzrokujući da postaje sporedan po važnosti i da se razumije samo u svjetlu Starog zavjeta. Ideja da je Novi zavjet pogrešan i relevantan samo u svjetlu Starog zavjeta također dovodi do napada doktrine o Trojstvu od strane mnogih zagovornika vjerovanja Hebrejskih korijena.

Za razliku od onoga što tvrdi pokret Hebrejski korijeni, novozavjetna učenja apostola Pavla savršeno su jasna i sama po sebi razumljiva. Kološanima 2,16-17 kaže: „Neka vas, stoga, nitko ne osuđuje zbog jela ili pića, ili u pogledu nekog blagdana, ili mlađaka, ili subotâ, koje su samo sjena onoga što ima doći, a tijelo je Kristovo.“ Rimljanima 14,5 kaže: „Jedan razlikuje dan od dana, a drugi smatra svaki dan jednakim. Samo neka je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje.“ Biblija jasno ukazuje da su ta pitanja stvar osobnog izbora. Ovi stihovi i mnogi drugi daju jasan dokaz da su zakoni i uredbe Mojsijevog saveza završili. Nastavak učenja da je Stari savez još uvijek na snazi unatoč onome što uči Novi zavjet, ili izvrtanje Novog zavjeta kako bi se složio s vjerovanjima Hebrejskih korijena, lažno je učenje.

Postoje aspekti učenja Hebrejskih korijena koji svakako mogu biti korisni. Nastojeći istražiti židovsku kulturu i perspektivu, unutar kojih je napisan veći dio Biblije, otvara i obogaćuje naše razumijevanje Svetog pisma, dodajući uvid i dubinu mnogim stihovima, prispodobama i idiomima. Nema ništa loše u tome da se pogani i Židovi udruže u slavljenju blagdana i uživanju u mesijanskom stilu štovanja. Sudjelovanje u tim događajima i učenju načina na koji su Židovi razumjeli učenja našeg Gospodina može biti oruđe, dajući nam veću učinkovitost u dosezanju Židova koji ne vjeruju evanđeljem. Dobro je da se pogani u tijelu Mesije identificiraju u našem zajedništvu s Izraelom. Međutim, identificirati se s Izraelom razlikuje se od identificiranja „kao“ Izrael.

Poganski vjernici nisu nakalemljeni na židovstvo Mojsijevog saveza, već ucijepljeni u Abrahamovo sjeme i vjeru, koja je prethodila Zakonu i židovskim običajima. Oni su sugrađani sa svetima (Efežanima 2,19), ali nisu Židovi. Pavao to jasno objašnjava kada onima koji su bili obrezani (Židovi) poručuje „neka ne postaju neobrezani“, a onima koji su bili neobrezani (pogani) „neka se ne obrezuju“ (1. Korinćanima 7,18). Nema potrebe da bilo koja grupa osjeća da mora postati ono što nije. Umjesto toga, Bog je stvorio Židove i pogane u „jednoga novoga čovjeka“ u Kristu Isusu (Efežanima 2,15). Ovaj „novi čovjek“ se odnosi na Crkvu, tijelo Kristovo, koje se ne sastoji ni od Židova ni od pogana (Galaćanima 3,27-29). Za Židove i pogane je važno da ostanu autentični u svom identitetu. Na taj se način može vidjeti jasna slika jedinstva Kristova tijela jer su Židovi i pogani ujedinjeni jednim Gospodinom, jednom vjerom, jednim krštenjem. Ako se pogani ucijepe u Izrael postajući Židovi, gubi se svrha i slika ujedno Židova i pogana koji postaju kao jedan novi čovjek. Božja svrha nikada nije bila da pogani postanu jedno u Izraelu, nego jedno u Kristu.

Utjecaj ovog pokreta ulazi u naše crkve i teologiju. Opasan je u implikaciji da je pridržavanje starozavjetnog zakona hodanje „višim putem“ i jedini način da se ugodi Bogu i primi Njegove blagoslove. Nigdje u Bibliji ne nalazimo da su vjernici pogani upućeni da slijede levitske zakone ili židovske običaje; zapravo se uči suprotno. Rimljanima 7,6 kaže: „Ali sada smo izbavljeni od Zakona, jer smo umrli onome čime smo bili zarobljeni: da služimo u novíni duha, a ne u starini slova.“ Krist ga je savršeno držeći svaku uredbu Mojsijevog zakona, potpuno ispunio. Kao što posljednja rata kredita za dom ispunjava ugovor i završava nečiju ugovornu obvezu, tako je i Krist izvršio konačnu uplatu i ispunio zakon, dovodeći ga do svršetka za sve nas.

Sam Bog je taj koji je stvorio svijet ljudi različitih kultura, jezika i tradicija. Bog se proslavlja kada prihvaćamo jedni druge u ljubavi i okupljamo se u jedinstvu kao „jedno“ u Kristu Isusu. Važno je razumjeti da nema prednosti u rođenju kao Židov ili poganin. Mi koji smo Kristovi sljedbenici, sastavljeni od mnogo različitih kultura i stilova života, svi smo jednako vrijedni i itekako ljubljeni jer smo ušli u Božju obitelj.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je pokret Hebrejski korijeni?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries