settings icon
share icon
Pitanje

Što možemo naučiti iz Davidova života?

Odgovor


Puno možemo naučiti iz Davidova života. Bio je čovjek po Božjem srcu (1. Samuelova 13,13-14; Djela 13,22)! Prvi put se upoznajemo s Davidom nakon što je Šaul na inzistiranje naroda proglašen kraljem (1. Samuelova 8,5; 10,1). Šaul se nije mjerio s Božjim kraljem. Dok je kralj Šaul činio jednu grešku za drugom, Bog je poslao Samuela da pronađe svog izabranog pastira, Davida, Jišajeva sina (1. Samuelova 16,10.13).

Vjeruje se da je David imao dvanaest do šesnaest godina kada je pomazan za kralja Izraela. Bio je najmlađi od Jišajevih sinova i malo vjerojatan izbor za kralja, ljudski govoreći. Samuel je mislio da je Eliab, Davidov najstariji brat, sigurno pomazanik. Ali Bog je rekao Samuelu: „Ne gledaj na njegov izgled, ili na njegov visok stas, jer sam ga ja odbacio: GOSPODIN ne gleda kao što gleda čovjek; jer čovjek gleda vanjštinu, a GOSPODIN gleda na srce“ (1. Samuelova 16,7). Sedam Jišajevih sinova prošlo je pred Samuelom, ali Bog nije izabrao nijednog od njih. Samuel je upitao ima li Jišaj još sinova. Najmlađi, David, vani je čuvao ovce. Stoga su pozvali dječaka i Samuel je pomazao Davida uljem „i dođe od toga dana i nadalje Duh GOSPODINOV na Davida“ (1. Samuelova 16,13).

Biblija također kaže da je Duh Gospodnji otišao od kralja Šaula i da ga je zao duh mučio (1. Samuelova 16,14). Šaulove sluge predložile su harfista, a jedan je preporučio Davida, rekavši: „Evo, vidio sam jednoga sina Jišaja Betlehemca, koji je vješt u sviranju, silan je junak i borac, razborit u govoru i zgodan čovjek, i GOSPODIN je s njim“ (1. Samuelova 16,18). Tako je David došao u kraljevu službu (1. Samuelova 16,21). Šaul je bio zadovoljan mladim Davidom i on je postao jedan od Šaulovih štitonoša.

Šaulovo zadovoljstvo s Davidom brzo je nestalo kako je David postajao sve jači i slavniji. U možda jednom od najpoznatijih biblijskih izvještaja, David je ubio diva Golijata. Filistejci su bili u ratu s Izraelcima i ismijavali su njihove vojne snage s njihovim prvakom, Golijatom iz Gata. Predložili su duel između Golijata i onoga tko bi se borio protiv njega. Ali nitko u Izraelu nije se dobrovoljno prijavio da se bori protiv diva. Davidova starija braća bila su dio Šaulove vojske; nakon što je Golijat četrdeset dana ismijavao Izraelce, David je posjetio svoju braću na bojnom polju i čuo Filistejčevo hvalisanje. Mladi pastir je upitao: „Što će biti čovjeku koji ubije toga Filistejca i otkloni sramotu od Izraela? Ta tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva vojske živoga Boga?“ (1. Samuelova 17,26). Davidov najstariji brat se naljutio i optužio Davida za ponos i da je došao samo gledati bitku. Ali David je nastavio govoriti o tom pitanju.

Šaul je čuo što David govori i poslao po njega. David je rekao Šaulu: „Neka nikome ne klone srce zbog njega; tvoj će sluga ići i boriti se s tim Filistejcem“ (1. Samuelova 17,32). Šaul je bio u nevjerici; David nije bio obučeni vojnik. David je dao svoju vjerodajnicu kao pastir, pazeći da oda slavu Bogu. David je ubijao lavove i medvjede koji su ganjali njegove ovce, i tvrdio da će Filistejac proći poput njih jer je „izazvao vojske živoga Boga. GOSPODIN, koji me izbavio iz lavlje pandže, i iz pandže medvjeđe, izbavit će me iz ruke toga Filistejca“ (1. Samuelova 17,36-37). Šaul je pristao pod uvjetom da David nosi Šaulov oklop u borbi. Ali David nije navikao na oklop, pa ga je ostavio ga za sobom. David je sa sobom ponio samo svoj štap, pet glatkih kamenova, svoju pastirsku torbu i praćku. Golijata nije uplašio David, ali ni Davida nije uplašio div. „Tada David odvrati Filistejcu: 'Ti dolaziš k meni s mačem, i s kopljem, i sa štitom: ali ja k tebi dolazim u ime GOSPODINA nad vojskama, Boga Izraelovih vojskâ, koga si izazvao. Danas će te GOSPODIN izručiti u moju ruku“ (1. Samuelova 17,45-46). Davidovo pouzdanje u Boga i njegova revnost za Božju slavu su izvanredni. David je ubio Golijata. Također je stupio u Šaulovu službu punovremeno, više nije čuvao ovce svoga oca.

U to je vrijeme Šaulov sin, Jonatan, „postao jedno u duhu s Davidom“ (1. Samuelova 18,1). Prijateljstvo Davida i Jonatana poučno je za današnja prijateljstva. Iako je njegov otac bio kralj i Jonatan bi bio prirodni nasljednik prijestolja, Jonatan je odlučio podržati Davida. Shvatio je i prihvatio Božji plan te zaštitio svog prijatelja od njegova oca ubojice (1. Samuelova 18,1-4; 19–20). Jonatan pokazuje poniznost i nesebičnu ljubav (1. Samuelova 18,3; 20,17). Tijekom Davidove vladavine, nakon Šaulove i Jonatanove smrti, David je tražio bilo koga tko je ostao od Šaulovog doma prema kome bi mogao iskazati dobrotu zbog Jonatana (2. Samuelova 9,1). Jasno je da su obojica jako brinuli jedan za drugoga i poštovali jedan drugoga.

Nakon incidenta s Golijatom, David je nastavio rasti u slavi. Hvale u Šaulovom taboru bile su podrugljive dok su ljudi pjevali hvalospjeve Davidu i ponižavali kralja Šaula, izazivajući bijesnu ljubomoru u Šaulu koja nikako nije jenjavala (1. Samuelova 18,7-8).

Šaulova ljubomora prema Davidu postala je ubojita. Prvo je pokušao ubiti Davida pomoću Filistejaca tražeći od Davida da mu postane zet. Kralj je ponudio svoju kćer u zamjenu za Davidovu vojnu službu. David je u poniznosti odbio, a Šaulova kći je dana drugome (1. Samuelova 18,17-19). Šaulova druga kći, Mikala, bila je zaljubljena u Davida, pa ga je Šaul ponovno pitao. David je ponovno odbio zbog nedostatka bogatstva i nemogućnosti da priušti cijenu nevjeste za kćer jednog kralja. Šaul je zatražio stotinu filistejskih pretkožica, nadajući se da će Davida zaklati neprijatelj. Kad je David ubio dvije stotine Filistejaca, udvostručivši traženu isplatu, Šaul je shvatio da je nadmašen i njegov strah od Davida se povećao (1. Samuelova 18,17-29). Jonatan i Mikala upozorili su Davida na očevu ubilačku namjeru, stoga je David sljedeće godine života proveo bježeći od kralja. David je u to vrijeme napisao nekoliko pjesama, uključujući Psalme 57, 59 i 142.

Iako ga Šaul nikada nije prestao progoniti s namjerom da ga ubije, David nikada nije digao ruku na svog kralja i Božjeg pomazanika (1. Samuelova 19,1-2; 24,5-7). Kad je Šaul na kraju umro, David je tugovao (2. Samuelova 1). Iako je znao da je Božji pomazanik, David se nije silom probijao do prijestolja. Poštivao je Božju suverenost, kao i autoritete koje je Bog trenutno postavio, vjerujući da će Bog ispuniti svoju volju u svoje vrijeme.

Dok je bio u bijegu, David je podigao moćnu vojsku i s Božjom snagom pobjeđivao sve koji su mu se našli na putu, uvijek prvo tražeći od Boga dopuštenje i upute prije odlaska u bitku, što je praksa koju će nastaviti kao kralj (1. Samuelova 23,2-6. 9-13; 2. Samuelova 5,22-23). Nakon što je postao kralj, David je ostao moćan vojni zapovjednik i vojnik. Druga Samuelova 23 opisuje neke od podviga Davidovih takozvanih „moćnih ljudi“. Bog je počastio i nagradio Davidovu poslušnost i dao mu uspjeh u svemu što je radio (2. Samuelova 8,6).

David je počeo uzimati druge žene. Oženio se Abigajlom, udovicom iz Karmela, dok je bježao od Šaula (1. Samuelova 25). David je također oženio Ahinoamu iz Jizreela. Šaul je dao Davidovu prvu ženu, Mikalu, drugom čovjeku (1. Samuelova 25,43-44). Nakon Šaulove smrti, David je javno pomazan za kralja nad Judinim domom (2. Samuelova 2,4), a zatim se morao boriti protiv Šaulovog doma prije nego što je bio pomazan za kralja nad cijelim Izraelom u dobi od trideset godina (2. Samuelova 5,3-4). Sada kao kralj, David je uzeo Mikalu natrag da mu ponovno bude žena (2. Samuelova 3,14). David je također osvojio Jeruzalem, preuzevši ga od Jebusejaca, i postajao sve moćniji jer je Gospodin Svemogući bio s njim (2. Samuelova 5,7).

Kovčeg saveza prethodno su zarobili Filistejci (1. Samuelova 4). Nakon povratka u Izrael, Kovčeg je bio smješten u Kirjat-Jearimu (1. Samuelova 7,1). David je htio vratiti Kovčeg u Jeruzalem. Ali David je izostavio neke od Božjih uputa o tome kako prenijeti Kovčeg i tko ga je trebao nositi. To je rezultiralo smrću Uze koji je usred svih proslava pružio ruku da pridrži Kovčeg. Bog je udario Uzu i on je umro pokraj Kovčega (2. Samuelova 6,1-7). U strahu od Gospodina, David je odustao od premještanja Kovčega i ostavio ga da počiva u Obed-Edomovom domu (2. Samuelova 6,11).

Tri mjeseca kasnije, David je nastavio s planom da donese Kovčeg u Jeruzalem. Ovaj put je slijedio upute. Također je „plesao pred GOSPODINOM svom svojom snagom“ (2. Samuelova 6,14). Kad je Mikala vidjela Davida kako slavi Boga na taj način, „prezre ga ona u svome srcu“ (2. Samuelova 6,16). Upitala je Davida kako se on, kao kralj, mogao ponašati tako neugledno pred svojim narodom. „I odgovori David Mikali: 'Bilo je to pred GOSPODINOM, koji me ispred tvoga oca, i ispred svega njegova doma, izabrao da me postavi za vladara nad GOSPODINOVIM narodom, nad Izraelom: zato ću plesati pred GOSPODINOM. I bit ću još gori od toga, i bit ću nizak u vlastitim očima; a što se tiče sluškinja koje si spomenula, one će me smatrati časnim“ (2. Samuelova 6,21-22). David je shvatio da je pravo slavljenje namijenjeno samo Bogu. Ne slavimo zbog percepcije drugih, već kao ponizni odgovor Bogu (Ivan 4,24).

Nakon što se David nastanio u svojoj palači i pomirio sa svojim neprijateljima, želio je sagraditi hram za Gospodina (2. Samuelova 7,1-2). Prorok Natan je prvo rekao Davidu da učini što želi. Ali tada je Bog rekao Natanu da David neće biti taj koji će sagraditi Njegov hram. Umjesto toga, Bog je obećao sagraditi dom za Davida. Ovo obećanje uključivalo je predviđanje da će Salomon izgraditi hram. No također je govorilo o dolasku Mesije, Sina Davidovog koji će vladati zauvijek (2. Samuelova 7,4-17). David je odgovorio u poniznosti i strahopoštovanju: „Tko sam ja, Gospodine BOŽE? i što je moj dom da si me doveo dovde?“ (2. Samuelova 7,18; vidi 2. Samuelova 7,18-29 za cijelu Davidovu molitvu). Prije nego što je umro, David je izvršio pripreme za hram. Božji razlog zašto nije dopustio Davidu da sagradi hram bio je taj što je prolio toliko krvi, ali Davidov sin će biti čovjek mira, a ne čovjek rata. Salomon će sagraditi hram (1. Ljetopisa 22).

Velik dio Davidovog prolijevanja krvi bio je rezultat rata. A u jednom odvratnom slučaju, David je također ubio jednog od svojih moćnih ljudi. Iako je David bio čovjek po Božjem srcu, također je bio grešan čovjek. Dok su njegove vojske jednog proljeća bile u ratu, David je ostao kod kuće. Sa svog krova vidio je lijepu ženu kako se kupa. Saznao je da je ona Bat-Šeba, žena Urije Hetita, jednog od njegovih moćnih ljudi koji su bili u ratu, i David je poslao glasnike po nju. David je spavao s Bat-Šebom i ona je zatrudnjela. David je pozvao Uriju natrag iz bitke, nadajući se da će spavati sa svojom ženom i vjerovati da je dijete njegovo, ali Urija je odbio ići kući dok su njegovi kolege bili u ratu. Tako je David uredio da Urija pogine u bitci. David se potom oženio Bat-Šebom (2. Samuelova 11). Ovaj događaj iz Davidova života pokazuje nam da se svi, čak i oni koje uvelike cijenimo, bore s grijehom. Također služi kao upozoravajuća priča o iskušenju i načinu na koji se grijeh može tako brzo umnožiti.

Prorok Natan je suočio Davida s njegovim grijehom s Bat-Šebom. David je odgovorio pokajanjem. U to je vrijeme napisao Psalam 51. Ovdje vidimo Davidovu poniznost i njegovo iskreno srce za Gospodina. Iako je Natan rekao Davidu da će njegov sin umrijeti kao rezultat njegovog grijeha, David je molio Gospodina za život svog sina. Davidov odnos s Bogom bio je takav da je bio spreman ustrajati u vjeri i nadati se da će Bog popustiti. Kad je Bog donio svoju osudu, David ju je u potpunosti prihvatio (2. Samuelova 12). U ovoj priči također vidimo Božju milost i suverenitet. Salomon, Davidov sin koji ga je naslijedio i preko kojega je Isus sišao, rođen je od Davida i Bat-Šebe.

Bog je također rekao Davidu, preko Natana, da mač neće odstupiti od njegovog doma. Doista, Davidov je dom od tog vremena imao mnogo problema. To vidimo među Davidovom djecom kada je Amnon silovao Tamaru, što je dovelo do ubojstva Amnona od strane Abšaloma, kao i Abšalomove zavjere protiv Davida. Natan je također rekao Davidu da će se njegove žene dati onome tko mu je blizak; to se neće dogoditi u tajnosti kao što je bio Davidov grijeh s Bat-Šebom, već javno. Proročanstvo se ispunilo kada je Abšalom spavao s očevim konkubinama na krovu kako bi svi mogli vidjeti (2. Samuelova 16).

David je autor mnogih psalama. U njima vidimo način na koji je tražio i slavio Boga. Često ga se smatra kraljem pastira i pjesnikom ratnikom. Biblija ga naziva „milim psalmistom Izraelovim“ (2. Samuelova 23,1). Davidov je život bio ispunjen nizom ljudskih emocija – običan mladi pastir s velikim pouzdanjem u Božju vjernost koji je poštovao autoritete, pobjegao spašavajući svoj život i postao kralj s kojim će se mjeriti svi budući kraljevi Izraela. Zadobio je mnoge vojne pobjede. Pao je i u teški grijeh, a zbog toga je patila njegova obitelj. Ali kroz sve to David se okrenuo Bogu i vjerovao mu. Čak i u psalmima kada je David potišten ili očajan, vidimo ga kako podiže oči prema svom Stvoritelju i slavi ga. Ovo oslanjanje na Boga i stalno traženje odnosa s Bogom dio je onoga što Davida čini čovjekom po Božjem srcu.

Bog je obećao Davidu potomka koji će zauvijek vladati na prijestolju. Taj vječni kralj je Isus, Mesija i Sin Davidov.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što možemo naučiti iz Davidova života?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries