settings icon
share icon
Pitanje

Što to znači da je Isus Bog s nama?

Odgovor


Prije Isusova rođenja, anđeo se ukazao Josipu i otkrio da je njegova zaručnica Marija začela dijete po Duhu Svetom (Matej 1,20-21). Marija će roditi sina, a oni će mu dati ime Isus. Zatim je Matej, citirajući Izaiju 7,14, pružio ovo nadahnuto otkrivenje: „A sve se to dogodilo da se ispuni ono što Gospodin bijaše rekao po proroku: 'Evo, djevica će začeti i roditi sina; i oni će ga nazvati imenom Emanuel', što u prijevodu znači: Bog s nama“ (Matej 1,22-23).

Sedamsto godina ranije, prorok Izaija je predvidio djevičansko rođenje obećanog Mesije. On je prorekao da će mu biti ime Emanuel, što znači „Bog s nama“. Pozivajući se na Izaijine riječi, Matej je prepoznao Isusa kao Emanuela. Ime Emanuel izražava čudo utjelovljenja: Isus je Bog s nama! Bog je oduvijek bio sa svojim narodom – u stupu od oblaka iznad šatora, u glasu proroka, u kovčegu saveza – ali nikada Bog nije bio tako jasno prisutan sa svojim narodom kao što je bio po svome Sinu rođenom od djevice, Isusu, Mesiji Izraela.

U Starom zavjetu Božja prisutnost s Njegovim narodom bila je najočitija kada je Njegova slava ispunila šator (Izlazak 25,8; 40,34-35) i hram (1. Kraljevima 8,10-11). No tu slavu daleko je nadmašila osobna prisutnost Boga Sina, Boga koji je postao tijelom, Boga s nama osobno.

Možda je najznačajniji odlomak u Bibliji o Isusovom utjelovljenju Ivan 1,1-14. Ivan kaže da „Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog. On u početku bijaše s Bogom“ (stihovi 1-2). Ivan koristi izraz logos ili „Riječ“ kao jasnu referencu na Boga. Ivan u 14. stihu izjavljuje: „I postade Riječ tijelom i prebivaše među nama; i promatrali smo slavu njegovu, slavu kao u jedinorođenoga od Oca, punog milosti i istine.“

U noći uhićenja, Isus je poučavao svoje učenike. Filip je imao molbu: „Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je.“ Bila je to savršeno prirodna čežnja. No Isus je odgovorio: „Toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao? Onaj tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako ti onda veliš: ‘Pokaži nam Oca’?“ (Ivan 14,8-9). Isus im je cijelo vrijeme pokazivao Oca. On je uistinu bio „Bog s nama“. Kad god je Isus govorio, govorio je Očeve riječi. Što god je Isus činio, činio je točno onako kako bi Otac činio.

Bog je uzeo na sebe ljudsko tijelo i krv (1. Timoteju 3,16). To je značenje utjelovljenja. Sin Božji se doslovno „ušatorio“ među nama kao jedan od nas; On je „postavio svoj šator“ u našem kampu (Ivan 1,14). Bog nam je pokazao svoju slavu i ponudio nam svoju milost i istinu. Pod Starim savezom, šator je predstavljao Božju prisutnost, ali sada pod Novim savezom, Isus Krist je Bog s nama. On nije samo simbol Boga s nama; Isus je Bog s nama osobno. Isus nije djelomična Božja objava; On je Bog s nama u svoj svojoj punini: „Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva“ (Kološanima 2,9).

Bog nam se u potpunosti obznanjuje kroz Isusa Krista. On se otkriva kao naš Otkupitelj (1. Petrova 1,18-19). Isus je Bog s nama kao Pomiritelj. Jednom smo bili odvojeni od Boga kroz grijeh (Izaija 59,2), ali kada je Isus Krist došao, donio nam je Boga: „Bog bijaše u Kristu pomirivši svijet sa sobom ne uračunavajući im njihove prekršaje“ (2. Korinćanima 5,19; vidi također Rimljanima 8,3).

Isus nije samo Bog s nama, nego i Bog u nama. Bog dolazi živjeti u nama po Isusu Kristu kada se nanovo rodimo: „S Kristom sam razapet: živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni; a to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega, koji me ljubio i predao sebe samoga za mene“ (Galaćanima 2,20). Duh Božji živi u nama, a mi smo Njegovo prebivalište: „Kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer vi ste hram Boga živoga; kao što reče Bog: 'Prebivat ću u njima i u njima hoditi; i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod'“ (2. Korinćanima 6,16).

Isus nije Bog s nama privremeno, nego zauvijek. Bog Sin, ne prestajući ni na trenutak biti božanski, uzeo je potpuno ljudsku narav i postao „Bog s nama“ zauvijek: „I evo, ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta“ (Matej 28,20; vidi također Hebrejima 13,5).

Kad je došlo vrijeme da se Isus vrati Ocu, rekao je svojim učenicima: „I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja, da on ostane s vama zauvijek“ (Ivan 14,16). Isus je govorio o Duhu Svetom, trećoj Božanskoj Osobi, koji će nastaviti unositi Božju prisutnost u živote vjernika. Duh Sveti nastavlja ulogu Isusa kao učitelja, objavitelja istine, pomoćnika, tješitelja, zagovornika i Boga s nama.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što to znači da je Isus Bog s nama?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries