settings icon
share icon
שאלה

?מהו אתיאיזם

תשובה


אתאיזם הוא ההשקפה לפיה אלוהים אינו קיים. האתאיזם הוא לא תורה חדשה. כבר בתהילים י"ד, מזמור שנכתב בידי דוד המלך בשנת אלף לפני הספירה בקירוב, אנחנו מוצאים את האתאיזם – "אמר נבל בלבו: אין אלוהים" (פס' 1). סקרים שנעשו לאחרונה מעידים שישנה עליה הולכת וגוברת במספר האנשים שהופכים לאתאיסטים, וכמעט עשרה אחוזים מכלל אוכלוסיית העולם מכריזים על עצמם כחסידי האתאיזם. אז מדוע, אם כן, יותר ויותר אנשים הופכים לאתאיסטים? האם האתאיזם הוא אכן עמדה הגיונית כל כך כפי שטוענים האתאיסטים?

מדוע האתאיזם אפילו קיים? למה אלוהים פשוט לא מגלה את עצמו לאנשים ומוכיח את קיומו? הרי אם אלוהים רק יופיע, כולם יאמינו בו! אבל אלוהים לא רוצה לשכנע אנשים בקיומו; הוא רוצה שאנשים יפנו אליו מתוך אמונה (השנייה לפטרוס ג' 9) ויקבלו את מתנת הישועה (יוחנן ג' 16). כן, אלוהים יכול להופיע ולהוכיח אחת ולתמיד שהוא קיים. אבל הוא הרי כבר הוכיח את קיומו באופן ברור במקרים רבים לאורך התנ"ך (ראה פרקים ו'-ט' בספר בראשית; שמות י"ד 22-21; מלכים א' י"ח 31-19 ועוד). האם אנשים האמינו שאלוהים קיים? כן! האם הם פנו מדרכיהם הרעות ובחרו לציית לאלוהים? לא! אם אדם אינו מוכן לקבל את קיומו של אלוהים באמונה, אז על אחת כמה וכמה הוא לא יהיה מוכן לקבל את ישוע המשיח כמושיעו האישי באמצעות אמונה (אל האפסים ב' 9-8). אלוהים חפץ שכל אדם יהפוך למאמין משיחי, לא רק לתאיסט (אלה שמאמינים בקיומו של אלוהים).

כתבי הקודש עומדים על כך שיש לקבל את קיומו של אלוהים באמצעות אמונה. באגרת אל העברים י"א 6 נאמר, "ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים, כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו". הכתובים מזכירים לנו שאנחנו מתברכים כשאנחנו מאמינים ובוטחים באלוהים באמונה, "אמר לו ישוע: 'מפני שראית אותי האמנת. אשרי אלה שאינם רואים ועם זאת מאמינים'" (יוחנן כ' 29).

העובדה שעלינו לקבל את קיומו של אלוהים באמצעות אמונה לא אומרת שאמונה באלוהים אינה הגיונית. ישנם טיעונים רבים וטובים לקיומו של אלוהים. אני מזמין אותך לקרוא את המאמר שלנו תחת הכותרת "אלוהים באמת קיים? יש הוכחות לקיומו?" (https://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-does-God-exist.html). כתבי הקודש מלמדים שקיומו של אלוהים נראה בבירור ביקום (תהילים י"ט 4-1), בטבע (אל הרומים א' 22-18) ובליבנו (קוהלת ג' 11). יחד עם זאת, שוב, אי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים, יש לקבלו באמצעות אמונה.

מאידך, אותה מידת אמונה נדרשת גם בכדי להאמין באתאיזם. על מנת להצהיר באופן אבסולוטי ש"אלוהים אינו קיים!" עלינו להצהיר שאנחנו יודעים באופן שאינו משתמע לשתי פנים כל דבר שעלינו צריכים לדעת על כל דבר – ולהיות בכל מקום ביקום שיש להיות בו – להיות עדים לכל דבר שצריך להיות עדים לו. מן הסתם אין אתאיסט אחד שיענה על כל הדרישות האמורות בחיוב. כך או אחרת, זה בדיוק מה שהם אומרים כשהם טוענים שאלוהים אינו קיים. האתאיסט אינו יכול להוכיח שאלוהים אינו קיים, יותר משהמאמין יכול להוכיח את קיומו. אותה מידת האמונה נדרשת בכדי להיות אתאיסט כמו שהיא נדרשת בכדי להאמין בקיומו של אלוהים.

אנחנו חוזרים, אם כן, לנקודת הפתיחה שלנו. אי אפשר להוכיח את האתאיזם ואת קיומו של אלוהים יש לקבל באמונה. אני מאמין באופן שאינו משתמע לשתי פנים בקיומו של אלוהים. אני מודה ברצון שאמונתי בקיומו של אלוהים מבוססת באמצעות אמונה. עם זאת, אני דוחה מכל וכל את הרעיון שאמונה באלוהים היא לא הגיונית. אני מאמין שאפשר לראות את קיומו של אלוהים בברור ובצורה נוקבת ולהוכיח את עצם קיומו באופן פילוסופי ומדעי אם יש בכך צורך. "השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע; יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מליהם" (תהילים י"ט 5-1).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהו אתאיזם?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries