settings icon
share icon
Ερώτηση

Πως μπορώ να καταβάλλω την αμαρτία στην Χριστιανική ζωή μου;

Απάντηση


Η Βίβλος μιλά στις ακόλουθες διεξόδους που έχουμε για να καταβάλλουμε την αμαρτωλότητά μας:

(1) Το Άγιο Πνεύμα – Ένα από τα δώρα που μας (στην εκκλησία Του) χάρισε ο Θεός, για να είμαστε νικητές στην Χριστιανική ζωή, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός αντιπαραβάλλει τις πράξεις της σαρκός με τους καρπούς του Πνεύματος στο προς Γαλάτας 5:16-25. Σε αυτό το εδάφιο καλούμαστε να βαδίζουμε εν Πνεύματι. Όλοι οι πιστοί ήδη έχουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό το εδάφιο μας μιλά ότι πρέπει να βαδίζουμε εν Πνεύματι, καθυποτασσόμενοι στον έλεγχό Του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αντί να ακολουθούμε τις επιθυμίες της σαρκός μας.

Την διαφορά που μπορεί να κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των πιστών μπορούμε να δούμε στη ζωή του Πέτρου, ο οποίος, πριν ακόμη πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα, απαρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές, αφού πρώτα είπε ότι θα ακολουθήσει τον Ιησού και στον θάνατο. Μετά την πλήρωσή του με το Άγιο Πνεύμα άρχισε να μιλά ανοιχτά και ακλόνητα στους Εβραίους την ημέρα της Πεντηκοστής για τον Σωτήρα.

Κάποιος βαδίζει εν Πνεύματι όταν δεν προσπαθεί να περιορίσει την καθοδήγηση του Πνεύματος ("Το Πνεύμα μη σβύνετε" όπως λέγεται στην Α΄ επιστολή προς Θεσσαλονικείς 5:19) και αντί αυτού αναζητά να πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα(Εφεσίους 5:18-21). Πως πληρώνεται κάποιος με το Άγιο Πνεύμα; Πρώτα απ΄όλα, αυτό είναι καθ΄επιλογή του Θεού, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός επέλεξε ξεχωριστούς ανθρώπους και ειδικές καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους που διάλεξε να εκτελέσουν το έργο το οποίο Αυτός ήθελε να είναι τελειωμένο (Γέννεσις 41:38, Έξοδος 31:3, Αριθμοί 24:2, Α΄ Σαμουήλ 10:10, κτλ.). Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει απόδειξη στην επιστολή προς Εφεσίους 5:18-21 και Κολοσσαείς 3:16 ότι ο Θεός διάλεξε να πληρώσει εκείνους που διάλεξαν να πληρώσουν τον εαυτό τους με τον Λόγο του Θεού γεγονός που επιβεβαιώνει ότι κάθε πλήρωση σε αυτούς τους στίχους είναι όμοια, τοιουτοτρόπως μας οδηγεί σε άλλη διέξοδο.

(2) Ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος – Β’ Τιμόθεου 3:16-17 λέει ότι ο Θεός μας έδωσε τον Λόγο του, για να μας ετοιμάσει για κάθε αγαθό έργο. Αυτός μας διδάσκει πώς να ζούμε και σε τι να πιστεύουμε, μας αποκαλύπτει όταν επιλέγουμε λανθασμένο δρόμο, μας βοηθά να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο και να μείνουμε σε αυτόν. Όπως στην επιστολή προς Εβραίους 4:12 λέει, ο Λόγος είναι ζων και ενεργός, και διαπερνά στις καρδιές μας έως την ρίζα των βαθύτερων προβλημάτων μας, τα οποία ανθρωπίνως δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Ο ψαλμωδός μιλά περί της δυνάμεως η οποία αλλάζει τη ζωή στο Ψαλμό 119:9,11,105 και σε άλλους στοίχους. Στο Ιησού του Ναυή ειπώθηκε ότι το κλειδί της νίκης επί των εχθρών ( μία αναλογία με τον δικό μας πνευματικό αγώνα ) ήταν σε αυτό να μην ξεχάσει αυτή τη διέξοδο, παρά να σκέφτεται περί του Λόγου νυχθημερόν, για να μπορέσει τον κρατήσει. Αυτός ακριβώς αυτό έκανε, ακόμη και όταν αυτό που του διέταξε ο Θεός δεν είχε στρατιωτική σημασία, και αυτό ήταν το κλειδί της νίκης στον αγώνα του για την Γη της Επαγγελίας.

Αυτή η διέξοδος είναι κάτι που εμείς συνήθως θεωρούμε ως κάτι ασήμαντο. Εμείς μιλάμε ότι είναι κάτι σημαντικό, φέρνουμε την Βίβλο μας στην εκκλησία, διαβάζουμε καθημερινά ένα κεφάλαιο την ημέρα, αλλά παραλείπουμε να απομνημονεύσουμε τους στοίχους, να σκεφτούμε περί της Βίβλου, να την εφαρμόζουμε στη ζωή μας, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες τις οποίες μας αποκαλύπτει, να δοξάζουμε τον Θεό για τα δώρα τα οποία μας αποκαλύπτει ότι μας τα χάρισε Εκείνος. Εμείς είμαστε ή ανόρεκτοι ή βουλιμικοί όταν πρόκειται για τη Βίβλο. Εμείς ή παίρνουμε αρκετά να μας κρατήσει στη ζωή πνευματικά – τρεφόμενοι από το Λόγο μόνο όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία. (άλλα ποτέ αρκετά για να είμαστε υγιείς, πετυχημένοι Χριστιανοί) ή θρεφόμαστε συχνά, άλλα ποτέ δεν σκεφτόμαστε αρκετά περί αυτής για να πάρουμε πνευματική τροφή από Αυτήν.

Σημαντικό είναι ότι, σε περίπτωση να μην έχετε την συνήθεια να μελετάτε τον Λόγο του Θεού καθημερινά, και να απομνημονεύετε εδάφια τα οποία το Άγιο Πνεύμα βάζει στην καρδιά σας, τότε πρέπει να αρχίσετε να έχετε αυτή τη συνήθεια. Προτείνω επίσης να αρχίσετε να κρατάτε ημερολόγιο ( μπορείτε στο υπολογιστή αν πληκτρολογείτε γρήγορα παρά να γράφετε ) ή στο τετράδιο κλπ. Συνηθίστε να μην αφήνετε το Λόγο αν δεν έχετε σημειώσει κάτι που έχετε λάβει κάτι από Αυτό. Εγώ συχνά σημειώνω προσευχές στο Θεό, ζητώντας από Αυτόν να με βοηθήσει να αλλάξω στους τομείς τους οποίους επίσης μου υπέδειξε. Η Βίβλος είναι το όπλο το οποίο το Πνεύμα χρησιμοποιεί στη ζωή μας και στη ζωή άλλων ανθρώπων ( Εφεσείους 6:17), και είναι βασικό και κύριο όπλο που μας έδωσε ο Θεός για την μάχη μας στο πνευματικό αγώνα (Εφεσείους 6:12-18)!

(3) Προσευχή – αυτή είναι σημαντική διέξοδος την οποία μας έδωσε ο Θεός. Και πάλι, οι Χριστιανοί λένε πως αυτή τη διέξοδος είναι σημαντική, αλλά σπάνια την χρησιμοποιούν. Έχουμε συμπροσευχές, ιδιαίτερο χρόνο για προσευχή κτλ, αλλά δεν την χρησιμοποιούμε όπως ακριβώς μας υποδεικνύει η πρώτη εκκλησία. (Πράξεις 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, κτλ.). Ο Απόστολος Παύλος συνεχώς αναφέρει πώς προσευχόταν για αυτούς στους οποίους κήρυσσε, δίδαξε και υπηρέτησε. Ακόμη ούτε όταν είμαστε μόνοι, εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη διαθέσιμη διέξοδο. Αλλά ο Θεός μας έδωσε θαυμαστές υποσχέσεις όσον αφορά την προσευχή. (Ματθαίου 7:7-11; Λουκά 18:1-8; Ιωάννη 6:23-27; Α’ Ιωάννη 5:14-15, κτλ.). Και ξανά, ο Απόστολος Παύλος συμπεριλαμβάνει την προσευχή στην παράγραφο για την προετοιμασία στον πνευματικό αγώνα (Εφεσίους 6:18)!

Πόσο είναι αυτό σημαντικό; Όταν πάλι κοιτάζουμε στον Πέτρο, έχουμε τα λόγια του Χριστού που ειπωθήκαν σε Αυτόν, στη Κήπο της Γεθσημανής, πριν ο Πέτρος Τον απαρνηθεί. Εκεί, όσο ο Χριστός προσευχόταν, ο Πέτρος κοιμόταν. Ο Ιησούς τον ξυπνά και του λέει, "Mένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό. Tο πνεύμα, βέβαια, είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη." (Ματθαίου 26:41). Εσύ, ως Πέτρος, θέλεις να κάνεις αυτό που είναι σωστό, αλλά δεν βρίσκεις την δύναμη για αυτό. Εμείς χρειάζεται να ακολουθούμε την συμβουλή του Θεού να συνεχίζουμε να ζητάμε, να κρούουμε, να προσευχόμαστε…και Εκείνος θα μας δώσει την δύναμη η οποία μας είναι απαραίτητη (Ματθαίου 7:7). Αλλά οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτό το να μιλάμε είναι ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.

Δεν λέω ότι η προσευχή είναι μαγική. Δεν είναι. Ο Θεός είναι δεινός. Η προσευχή είναι απλά αναγνώριση των ορίων μας όπως και της ανεξάντλητης δύναμης του Θεού, αλλά και η αίτηση να μας δώσει την δύναμη να πράττουμε το θέλημά Του ( όχι αυτό που ΕΜΕΙΣ θέλουμε ) (Α’ Ιωάννου 5:14-15).

(4) Η εκκλησία – Τελευταία διέξοδος, είναι πάλι αυτή που τείνουμε να αγνοήσουμε. Όταν ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές Του, τους έστειλε ανά δύο (Ματθαίου 10:1). Όταν διαβάζουμε για ιεραποστολικά ταξίδια στης Πράξεις, παρατηρούμε ότι οι Απόστολοι δεν πήγαιναν μόνοι τους αλλά σε ομάδα των δύο ή περισσοτέρων. Ο Ιησούς είπε ότι εκεί όπου υπάρχουν συνηγμένοι εις στο Όνομά Του, Εκείνος βρίσκεται εν τω μέσω αυτών. (Ματθαίου 18:20). Μας δίνει εντολή να μην αφήνουμε την συνάθροισή μας, όπως κάποιοι, αλλά να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον εν αγάπη και αγαθά έργα (Εβραίους 10:24-25). Αυτός μας λέει να εξομολογούμαστε τα πταίσματά μας εις αλλήλους (Ιακώβου 5:16). Στα σοφά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μας έχει ειπωθεί ότι όπως ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρο, έτσι και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. (Παροιμίες 27:17) "Το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχέως." Υπάρχει δύναμη στην πλειοψηφία (Εκκλησιαστής 4:11-12).

Κάποιοι που γνωρίζω, βρήκαν τους αδελφούς εν Χριστώ, που επικοινωνούν τηλεφωνικώς ή συναθροίζονται για να ανταλλάξουν τα βιώματα στην Χριστιανική ζωή τους, τους αγώνες τους, κτλ., και προσεύχονται ό ένας για τον άλλο, και είναι υπόλογοι για το πώς εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού στις σχέσεις τους κτλ.

Μερικές φορές η αλλαγή έρχεται γρήγορα. Μερικές φορές, σε άλλους τομείς έρχεται βραδέως. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε όσο χρησιμοποιούμε τις διεξόδους Του, Εκείνος θα φέρει την αλλαγή στη ζωή μας. Μη ξεχνάς ότι Εκείνος είναι πιστός στις υποσχέσεις Του!

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Πως μπορώ να καταβάλλω την αμαρτία στην Χριστιανική ζωή μου;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries