settings icon
share icon
Ερώτηση

Τι είναι η ανόσια τριάδα τών εσχάτων καιρών;

Απάντηση


Μια κοινή τακτική τού Σατανά είναι να μιμείται ή να πλαστογραφεί τα πράγματα τού Θεού για να φαίνεται ο ίδιος σαν θεός. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλήθειας αποτελεί η «ανόσια τριάδα», όπως κοινώς αποκαλείται, που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαια 12 και 13. Η Αγια Τριάδα αποτελείται από τον Θεό Πατέρα, τον Γιο (Ιησού Χριστό) και το Αγιο Πνεύμα. Η ανόσια τριάδα αποτελείται από τον Σατανά, τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη. Ενώ η Αγια Τριάδα χαρακτηρίζεται από άπειρη αλήθεια, αγάπη και αγαθότητα, η ανόσια τριάδα υποδύεται τα διαμετρικώς αντίθετα χαρακτηριστικά τής απάτης, του μίσους και του αμιγώς κακού.

Τα κεφάλαια 12 και 13 της Αποκάλυψης περιέχουν προφητικές περικοπές που περιγράφουν μερικά από τα κύρια γεγονότα και πρόσωπα που θα εμπλακούν κατά την διάρκεια τού δεύτερου ημίσεος τής επταετούς Θλίψης. Ο Διάβολος περιγράφεται στην Αποκάλυψη 12:3 ως «ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας, που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα». Το κόκκινο χρώμα δείχνει την μοχθηρή και φονική προσωπικότητά του. Τα επτά κεφάλια συμβολίζουν επτά βασίλεια που ο Διάβολος έχει χρησιμοποιήσει μέσα στην ιστορία στην προσπάθειά του να εμποδίσει το σχέδιο τού Θεού να προχωρήσει. Τα πέντε βασίλεια είχαν ήδη έρθει και παρέλθει την χρονική στιγμή που ο Ιωάννης κατέγραφε την προφητεία —Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μήδο-Περσία και Ελλάδα. Ένα βασίλειο βρισκόταν στην εξουσία στις ημέρες τού Ιωάννη— η Ρώμη. Και το τελευταίο βασίλειο θα είναι αυτό τού Αντιχρίστου. Τα επτά διαδήματα παριστούν παγκόσμια ηγεμονία, και τα δέκα κέρατα την δεκαπλή διαίρεση τού βασιλείου τού Αντιχρίστου, όπως ήδη έχουν δείξει τα δέκα δάχτυλα τής εικόνας τού Ναβουχοδονόσορ, στο όραμα που είδε (Δανιήλ 2:41-43), και τα δέκα κέρατα στο «τρομερό» θηρίο τού Δανιήλ 7:7, 24.

Το Αποκάλυψη 12 δείχνει πολλά σημαντικά γεγονότα σχετικά με τον Διάβολο, εκτός από την φύση του που ομοιάζει με αυτήν του δράκοντα. Πρώτον, η συμβολική περιγραφή του «ενός τρίτου των αστέρων» που έπεσαν από τον ουρανό δείχνει ότι το ένα τρίτο των αγγέλων ξέπεσαν από τον Ουρανό κατά την πτώση τού Σατανά (Αποκάλυψη 12:4· σύγκρινε με Ησαΐα 14:12-14 και Ιεζεκιήλ 28:12-18). Κάπου στο μέσον τής Θλίψης, ο αρχάγγελος Μιχαήλ και οι άγιοι άγγελοί του πολεμούν στα επουράνια ενάντια στον Διάβολο και τους δικούς του αγγέλους, και ο Διάβολος εκδιώχθηκε για πάντα από τον Ουρανό (Αποκάλυψη 12:7-9). Στην προσπάθειά του να εμποδίσει την πραγματοποίηση τής βασιλείας τού Θεού πάνω στη γη, ο Διάβολος θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να εξαλείψει τους Ιουδαίους αλλά ο Θεός θα προστατέψει υπερφυσικά ένα υπόλοιπο κάπου πέραν του Ισραήλ για 42 μήνες (τρεισήμισι χρόνια) της Θλίψης (Αποκάλυψη 12:6, 13-17· Ματθαίος 24:15-21).

Το δεύτερο μέλος τής ανόσιας τριάδας είναι το θηρίο —ή Αντίχριστος— που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 13 και στον Δανιήλ 7. Στο όραμα τού Ιωάννη, το θηρίο ανεβαίνει από την θάλασσα, την οποία η Γραφή τυπικά χρησιμοποιεί αναφερόμενη στα έθνη (όχι τον Ισραήλ). Περιγράφεται ως έχων επτά κεφάλια και δέκα κέρατα —όπως ακριβώς ο δράκοντας— δείχνοντας την σχέση του με τον Διάβολο. Τα δέκα κέρατα παριστούν τις δέκα θέσεις της παγκόσμιας κυβέρνησης που θα παράσχουν δύναμη στον Αντίχριστο (σύγκρινε με Δανιήλ 7:7, 24). Αυτή η μία παγκόσμια κυβέρνηση θα είναι βλάσφημη, αιμοδιψής, μια μεγαλομανής διαστροφή τής ερχόμενης βασιλείας τού Χριστού.

Τα Αποκάλυψη 13:3, 12, και 14 δείχνουν ότι ο Αντίχριστος θα τραυματιστεί θανάσιμα περί το μέσον της Θλίψης, αλλά ο Διάβολος θα θαυματουργήσει θεραπεύοντας τον τραυματισμό του. Μετά από αυτό το απατηλό θαύμα, ο κόσμος θα σαγηνευτεί από τον Αντίχριστο και θα λατρέψει τόσο τον Διάβολο όσο και τον Αντίχριστο (Αποκάλυψη 13:4-5). Ο Αντίχριστος θα εμψυχωθεί και αφήνοντας κατά μέρος κάθε υποκρισία πως είναι ένας ειρηνικός ηγέτης, θα αθετήσει την συμφωνία του με τους Ιουδαίους, θα βλασφημήσει ευθέως τον Θεό, θα επιτεθεί στους αγίους και θα βεβηλώσει τον ανοικοδομημένο ιουδαϊκό Ναό (Δανιήλ 9:27, Αποκάλυψη 13:4-7, Ματθαίος 24:15).

Η τρίτη προσωπικότητα τής ανόσιας τριάδας είναι ο Ψευδοπροφήτης, που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 13:11-18. Το δεύτερο αυτό θηρίο ανεβαίνει από την γη, όχι από την θάλασσα, δείχνοντας πως πιθανόν πρόκειται για έναν αποστάτη Ιουδαίο από το Ισραήλ. Ο Ιωάννης τον βλέπει σαν αρνί με κέρατα και φωνή δράκου (εδάφιο 11). Αν και θα εμφανιστεί ως ένας πράος, ήπιος και αγαθοεργός άνθρωπος, τα κέρατα δείχνουν την εξουσία του. Και ο λόγος του πηγάζει από τον Διάβολο. Ο Ψευδοπροφήτης θα μιλήσει πειστικά και απατηλά για ν’ απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό και θα προωθήσει την λατρεία τού Αντιχρίστου και του Σατανά (Αποκάλυψη 13:11-12). Ο Ψευδοπροφήτης θα είναι ικανός να πραγματοποιήσει μεγάλα σημάδια και θαύματα, μεταξύ των οποίων να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό (Αποκάλυψη 13:13). Θα φτιάξει μια εικόνα του Αντιχρίστου, θα δώσει ζωή στην εικόνα και θα απαιτήσει από όλους τους ανθρώπους να την λατρέψουν (Αποκάλυψη 13:14-15). Η εικόνα τού θηρίου, που θα πάρει ζωή από τον Ψευδοπροφήτη, «θα κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα τού θηρίου, να θανατωθούν» (εδάφιο 15).

Ο Ψευδοπροφήτης θα υποχρεώσει κάθε άνθρωπο να λάβει ένα είδος χαράγματος για να δείξει την αφοσίωσή του στον Αντίχριστο. Εκείνοι που θα λάβουν το χάραγμα θ’ αναγνωρίσουν τον Αντίχριστο ως θεό και θα υποταχτούν στα σχέδιά του. Για να μπορεί κάποιος να συναλλάσσεται στο εμπόριο τής παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να λάβει το χάραγμα. Η Γραφή λέει ότι όποιος λαμβάνει το χάραγμα τού θηρίου καταλήγει στον αιώνιο θάνατο (Αποκάλυψη 14:9-10). Οι άγιοι τής Θλίψης θα αρνηθούν το χάραγμα και ως αποτέλεσμα θα διωχθούν.

Ο Σατανάς είναι ο αντί-θεός, το θηρίο είναι ο αντί-Χριστός και ο Ψευδοπροφήτης ο αντί-Πνεύμα. Η ανόσια αυτή τριάδα θα διώξει τους πιστούς και θα απατήσει πολλούς άλλους. Αλλά η βασιλεία τού Θεού θα επικρατήσει. Διαβάζουμε στον Δανιήλ 7:21-22, «Θωρούσα, και το κέρας εκείνο (ο Αντίχριστος) έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους, μέχρις ότου ήρθε ο Παλαιός τών ημερών, και η κρίση δόθηκε στους αγίους τού Υψίστου· και ο καιρός έφτασε, και οι άγιοι πήραν την βασιλεία.»

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Τι είναι η ανόσια τριάδα τών εσχάτων καιρών;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries