Ποιο είναι το αληθές ευαγγέλιο;


Ερώτηση: Ποιο είναι το αληθές ευαγγέλιο;

Απάντηση:
Το αληθές ευαγγέλιο είναι η καλή είδηση ότι ο Θεός σώζει αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του αμαρτωλός και αποχωρισμένος από τον Θεό χωρίς ελπίδα αλλαγής της κατάστασής του. Ο Θεός όμως έχει προμηθεύσει το μέσο για τη λύτρωση του ανθρώπου δια του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης του Σωτήρα Ιησού Χριστού.

Η λέξη «ευαγγέλιο» σημαίνει «καλή αγγελία». Προκειμένου να κατανοήσουμε πόσο καλή είναι η αγγελία αυτή, χρειάζεται να κατανοήσουμε ποια είναι η κακή αγγελία. Ως αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου στον Κήπο της Εδέμ (Γένεση 3:6), κάθε μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης –ο νους, η θέληση, τα συναισθήματα και το σώμα- έχουν διαφθαρεί από την αμαρτία. Εξαιτίας της αμαρτωλής φύσης του, ο άνθρωπος δεν εκζητεί τον Θεό και δεν μπορεί να Τον εκζητήσει. Δεν επιθυμεί να πλησιάσει τον Θεό και πραγματικά ο νους του διάκειται εχθρικά προς τον Θεό (Ρωμαίους 8:7). Ο Θεός έχει δηλώσει πως η αμαρτία του ανθρώπου τον καταδικάζει σε αιώνια κόλαση, αποχωρισμένος από τον Θεό. Ο άνθρωπος πληρώνει στην κόλαση την τιμωρία της αμαρτίας του ενάντια στον άγιο και δίκαιο Θεό. Αυτό πραγματικά είναι κακή αγγελία, αν βέβαια δεν υπάρχει λύτρωση.

Αλλά στο ευαγγέλιο, ο Θεός μέσα στο έλεός Του έχει προμηθεύσει αυτήν τη λύτρωση, έναν αντικαταστάτη μας –τον Ιησού Χριστό- που ήρθε να πληρώσει την τιμωρία της αμαρτίας μας δια της σταυρικής Του θυσίας. Αυτή είναι η ουσία του ευαγγελίου που ο Παύλος κήρυξε στους Κορίνθιους. Στην Α΄ Κορινθίους 15:2-4, εξηγεί τα τρία στοιχεία του ευαγγελίου –ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Χριστού προς χάριν μας. Η αμαρτωλή μας φύση πέθανε μαζί με τον Χριστό στο σταυρό και τάφηκε μαζί Του. Κατόπιν αναστηθήκαμε μαζί Του σε μια καινούρια ζωή (Ρωμαίους 6:4-8). Ο Παύλος μας λέει να κρατάμε γερά το αληθές ευαγγέλιο, το μόνο που σώζει. Η πίστη σε άλλο ευαγγέλιο είναι μάταιη πίστη. Στους Ρωμαίους 1:16-17, ο Παύλος διακηρύττει πως το ευαγγέλιο «είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει», και εννοεί πως η σωτηρία δεν κατορθώνεται από τις ανθρώπινες προσπάθειες αλλά με τη χάρη του Θεού μέσω του χαρίσματος της πίστης (Εφεσίους 2:8-9).

Με βάση το ευαγγέλιο και με τη δύναμη του Θεού, οι πιστεύοντες στον Χριστό (Ρωμαίους 10:9) δεν σώζονται μόνο από την κόλαση. Μας δίνεται πραγματικά μια τελείως καινούρια φύση (Β΄ Κορινθίους 5:17) με μια αλλαγμένη καρδιά, με καινούριες επιθυμίες, θέληση και συμπεριφορά που εκδηλώνονται με καλά έργα. Αυτός είναι ο καρπός που παράγει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας με τη δύναμή Του. Τα έργα μας δεν είναι το μέσο της σωτηρίας αλλά η απόδειξη πως έχει γίνει σωτηρία (Εφεσίους 2:10). Εκείνοι που σώζονται με τη δύναμη του Θεού, θα εκδηλώνουν πάντοτε τη μαρτυρία της σωτηρίας με την αλλαγμένη ζωή τους.

English


Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα
Ποιο είναι το αληθές ευαγγέλιο;

Μάθετε πώς να ...

Περάστε την αιωνιότητα με το ΘεόΛάβετε συγχώρεση από το Θεό