settings icon
share icon
Ερώτηση

Τι είναι η Θεϊστική εξέλιξη;

Απάντηση


Η Θεϊστική εξέλιξη είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες κοσμοθεωρίες για την προέλευση της ζωής, οι άλλες δύο είναι η αθεϊστική εξέλιξη (επίσης γνωστή ως δαρβινική εξέλιξη και φυσιολογική εξέλιξη) και η ειδική δημιουργία.

Η αθεϊστική εξέλιξη λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι η ζωή μπόρεσε και αναδύθηκε φυσικά από προϋπάρχοντα, μη ζωντανά δομικά στοιχεία υπό την επήρεια φυσικών νόμων (όπως η βαρύτητα κ.λπ.), αν και η προέλευση αυτών των φυσικών νόμων δεν εξηγείται. Η ειδική δημιουργία λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τη ζωή άμεσα, είτε από το τίποτα είτε από τα προϋπάρχοντα υλικά.

Η Θεϊστική εξέλιξη αναφέρει δύο πράγματα. Η πρώτη επιλογή είναι ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά δεν εμπλέκεται άμεσα στην προέλευση της ζωής. Μπορεί να έχει δημιουργήσει τα δομικά στοιχεία, μπορεί να έχει δημιουργήσει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να έχει δημιουργήσει κιόλας αυτά τα πράγματα έχοντας την δημιουργία της ζωής στο μυαλό του, αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα (νωρίς στη δημιουργία) έκανε πίσω και άφησε τη δημιουργία Του να αναλάβει τα υπόλοιπα. Άφησε να γίνει ότι είναι γίνει, ότι και αν ήταν αυτό, και η ζωή τελικά προέκυψε από μη-ζωντανό ύλη. Αυτή η άποψη είναι παρόμοια με την αθεϊστική εξέλιξη, δεδομένου ότι προϋποθέτει μια φυσιοκρατική προέλευση της ζωής.

Η δεύτερη εναλλακτική της Θεϊστικής εξέλιξης είναι ότι ο Θεός δεν πραγματοποίησε μόνο ένα ή δύο θαύματα για να επιφέρει την προέλευση της ζωής όπως την ξέρουμε. Τα θαύματα του ήταν συνεχή. Οδήγησε τη ζωή βήμα-βήμα σε ένα μονοπάτι που από την αρχέγονη απλότητα πήγε στη σύγχρονη πολυπλοκότητα, παρόμοια κατάσταση με το εξελικτικό δέντρο του Δαρβίνου (τα ψάρια γέννησαν το αμφίβια τα οποία γέννησαν τα ερπετά τα οποία γέννησαν τα πουλιά και τα θηλαστικά κλπ). Όπου η ζωή δεν ήταν σε θέση να εξελιχθεί φυσικά (πώς δηλαδή το άκρο ενός ερπετού εξελίσσεται φυσικά στην πτέρυγα ενός πουλιού;), ο Θεός επενέβαινε. Αυτή η άποψη είναι παρόμοια με αυτή της ειδικής δημιουργίας στο ότι υποθέτει ότι ο Θεός ενήργησε υπερφυσικά με κάποιο τρόπο για να επιφέρει τη ζωή όπως την γνωρίζουμε.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές μεταξύ της βιβλικής ειδικής δημιουργίας και της Θεϊστικής εξέλιξης. Μια σημαντική διαφορά τους σχετίζεται με τις αντίστοιχες οπτικές τους για το θάνατο. Οι θεϊστικοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης τείνουν να πιστεύουν ότι η Γη είναι δισεκατομμύρια ετών και ότι η γεωλογική στήλη που περιέχει τα απολιθώματα αντιπροσωπεύει μεγάλες εποχές του χρόνου. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος δεν εμφανίζεται μέχρι τα τέλη της απολιθωμένης περιόδου, οι θεϊστικοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης πιστεύουν ότι πολλά πλάσματα έζησαν, πέθαναν και εξαφανίστηκαν πολύ πριν από την καθυστερημένη άφιξη του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος υπήρχε πριν από τον Αδάμ και την αμαρτία του.

Οι βιβλικοί δημιουργιστές πιστεύουν ότι η Γη είναι σχετικά νεαρή και ότι η απολιθωμένη περίοδος καταγράφηκε κατά τη διάρκεια και έπειτα της πλημμύρας του Νώε. Η στρωματοποίηση των στρωμάτων θεωρείται ότι έχει συμβεί λόγω της υδρολογικής διαλογής και της υγροποίησης, τα οποία παρατηρούνται και ως φυσικά φαινόμενα. Αυτό τοποθετεί την απολιθωμένη περίοδο, το θάνατο και τις σφαγές που περιγράφονται, εκατοντάδες χρόνια μετά την αμαρτία του Αδάμ.

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο θέσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν τη Γένεση. Οι θεϊστικοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης τείνουν να συμφωνούν είτε με τη θεωρία της ημέρας-εποχής είτε με τη θεωρία του πλαισίου, οι οποίες αμφότερες είναι αλληγορικές ερμηνείες του 1ου κεφαλαίου της Γένεσης της πρώτης εβδομάδας δημιουργίας. Νεαροί δημιουργιστές της Γης προσυπογράφουν σε μια κυριολεκτική 24ωρη ημέρα καθώς διαβάζουν το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Και οι δύο θεϊστικές οπτικές είναι λανθασμένες από τη μεριά της χριστιανικής αντίληψης, δεδομένου ότι δεν ευθυγραμμίζονται με την καταγραφή της δημιουργίας στη Γένεση.

Οι θεϊστικοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης φαντάζονται ένα δαρβινικό σενάριο όπου τα αστέρια εξελίχθηκαν, μετά εξελίχθηκε το ηλιακό μας σύστημα, στη συνέχεια η Γη, έπειτα τα φυτά και τα ζώα και τελικά ο άνθρωπος. Οι δύο Θεϊστικές απόψεις της εξέλιξης διαφωνούν ως προς τον ρόλο που έπαιξε ο Θεός στην εκτέλεση αυτών των γεγονότων, αλλά γενικά συμφωνούν στο χρονοδιάγραμμα του Δαρβίνου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έρχεται σε αντίθεση με τη περιγραφή της δημιουργίας στη Γένεση. Για παράδειγμα, στη Γένεση 1 λέει ότι η Γη δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα και ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια δημιουργήθηκαν την τέταρτη ημέρα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η διατύπωση της Γένεσης υποδηλώνει ότι ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν ορατά στην ατμόσφαιρα της Γης μέχρι την τέταρτη ημέρα, με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν ως δημιουργήματα της τέταρτης μέρας. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, καθώς η περιγραφή της Γένεσης είναι αρκετά ξεκάθαρη στο ότι η Γη δεν είχε ατμόσφαιρα μέχρι τη δεύτερη ημέρα. Εάν ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα, θα έπρεπε να ήταν ορατά την πρώτη μέρα.

Επίσης, στη Γένεση αναφέρει ότι τα πουλιά και τα θαλάσσια πλάσματα δημιουργήθηκαν την 5η ημέρα, ενώ τα χερσαία ζώα δημιουργήθηκαν την 6η ημέρα. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη δαρβινική άποψη στο ότι τα πουλιά εξελίχθηκαν από τα χερσαία ζώα. Ο βιβλική περιγραφή λέει ότι τα πτηνά προηγήθηκαν των χερσαίων ζώων. Οι Θεϊστικοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης λένε ακριβώς το αντίθετο.

Μία από τις πιο ατυχείς τάσεις στον σύγχρονο Χριστιανισμό είναι αυτή της επανεξέτασης της Γένεσης στο να δέχονται τις εξελικτικές θεωρίες. Πολλοί γνωστοί διδάσκαλοι της Βίβλου και απολογητές έχουν υποκύψει στις θεωρίες των οπαδών της θεωρίας της εξέλιξης και έχουν πιστέψει ότι το να ακολουθούν πιστά την κυριολεκτική ερμηνεία της Γένεσης είναι επιζήμια για την αξιοπιστία των Χριστιανών. Αν μη τι άλλο, οι οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης χάνουν το σεβασμό τους για εκείνους των οποίων η πίστη στη Βίβλο είναι τόσο λεπτή ώστε να είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν τόσο γρήγορα. Αν και ο αριθμός των πραγματικών δημιουργιστών (creationists) μπορεί να μειώνεται στον ακαδημαϊκό χώρο, αρκετές οργανώσεις πιστών όπως οι "απαντήσεις στη Γένεση", η "Δημιουργική Ερευνητική Εταιρεία" και το "Ινστιτούτο Δημιουργικής Έρευνας" επιβεβαίωσαν ότι η Βίβλος δεν είναι μόνο συμβατή με την επιστήμη, αλλά επιβεβαιώνει ότι ούτε μία λέξη που υπάρχει στη Βίβλο δεν έχει διαψευστεί από την επιστήμη. Η Αγία Γραφή είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού, που μας δόθηκε από τον Δημιουργό του Σύμπαντος και η περιγραφή Του για το πώς δημιούργησε αυτό το σύμπαν δεν είναι συμβατό με τη θεωρία της εξέλιξης, ακόμη και από μια "θεϊστική" αντίληψη της εξέλιξης.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Τι είναι η Θεϊστική εξέλιξη;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries