settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποια είναι η θεωρία της λιποθυμίας; Επέζησε ο Χριστός από τη σταύρωση;

ΑπάντησηΗ θεωρία της λιποθυμίας είναι η πίστη ότι ο Χριστός δεν πέθανε πραγματικά ενόσω ήταν σταυρωμένος αλλά ήταν λιπόθυμος όταν τάφηκε κι εκεί συνήλθε. Κατά συνέπεια, οι εμφανίσεις Του μετά από τρεις ημέρες στον τάφο, εξελήφθησαν ως αναστάσιμες εμφανίσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν τη θεωρία αυτή άκυρη και είναι εύκολο ν' αποδειχθεί ψευδής. Υπήρχαν τρία τουλάχιστον πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που σχετίζονταν με τη σταύρωση του Χριστού και ήσαν όλοι ικανοποιημένοι αναφορικά με το γεγονός του θανάτου Του στον σταυρό. Είναι οι Ρωμαίοι φρουροί, ο Πιλάτος και το Σανχεντρίν (ιουδαϊκό Συνέδριο).

Οι Ρωμαίοι φρουροί – Υπήρχαν δύο ξεχωριστές ομάδες Ρωμαίων στρατιωτών με καθήκον τη διασφάλιση του θανάτου του Χριστού: οι εκτελεστές και οι φύλακες του τάφου. Οι στρατιώτες που ήσαν υπεύθυνοι για την εκτέλεση, ήσαν ειδικοί στη θανατική καταδίκη και η σταύρωση ήταν μία από τις πλέον φριχτές εκτελέσεις στην ιστορία. Ο Χριστός καρφώθηκε στον σταυρό αφού υπέμεινε τρομερά χτυπήματα στα χέρια αυτών των επαγγελματιών εμπόρων του θανάτου, και καθένας που πέθαινε σταυρωμένος είχε να κάνει μ' αυτούς τους στρατιώτες. Ήταν δουλειά τους να διασφαλίσουν πως το καθήκον είχε ολοκληρωθεί. Ο Χριστός δεν μπορούσε να επιβιώσει στη σταύρωση και οι στρατιώτες αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Χριστός ήταν νεκρός πριν επιτρέψουν να πάρουν το σώμα Του από τον σταυρό. Ήσαν πλήρως ικανοποιημένοι ότι ο Χριστός ήταν πραγματικά νεκρός. Η δεύτερη ομάδα στρατιωτών είχε το καθήκον να φρουρεί τον τάφο του Χριστού ένεκα του αιτήματος του ιουδαϊκού Συνεδρίου προς τον Πιλάτο. Στον Ματθαίο 27:62-66 μας λέει, «Και την επόμενη ημέρα, που είναι μετά την Παρασκευή, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκεντρώθηκαν στον Πιλάτο λέγοντας: Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος όταν ακόμα ζούσε είχε πει: Ύστερα από τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Πρόσταξε, λοιπόν, να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα, μήπως οι μαθητές του, ερχόμενοι μέσα στη νύχτα, τον κλέψουν και πουν στον λαό: Αναστήθηκε από τους νεκρούς· και η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την πρώτη. Και ο Πιλάτος είπε σ' αυτούς: Έχετε φύλακες· πηγαίνετε, ασφαλίστε όπως ξέρετε. Και εκείνοι πήγαν, και ασφάλισαν τον τάφο, σφραγίζοντας την πέτρα, και βάζοντας τους φύλακες.» Αυτοί οι φύλακες διασφάλισαν ότι ο τάφος ήταν ασφαλής και η ζωή τους εξαρτιόταν από την ολοκλήρωση της αποστολής των. Μόνο η ανάσταση του Γιου του Θεού θα μπορούσε ν' ανακόψει την εκπλήρωση του καθήκοντος τους.

Ο Πιλάτος – Ο Πιλάτος διέταξε τη σταύρωση του Χριστού και ανέθεσε το καθήκον αυτό σ' ένα Ρωμαίο εκατόνταρχο, έναν έμπιστο και δοκιμασμένο αρχηγό 100 Ρωμαίων στρατιωτών. Μετά τη σταύρωση, ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία ζήτησε να λάβει το σώμα του Χριστού για να το θάψει. Μόνο μετά τη διαβεβαίωση του εκατόνταρχου πως ο Ιησούς είχε πεθάνει, ο Πιλάτος επέτρεψε στον Ιωσήφ να πάρει το σώμα Του. Ο Μάρκος (15:42-45) αφηγείται: «Και όταν έγινε ήδη βράδυ, επειδή, ήταν Παρασκευή, δηλαδή, Προσάββατο, ήρθε ο Ιωσήφ, αυτός από την Αριμαθαία, ένας εκτιμώμενος βουλευτής, που κι αυτός περίμενε τη βασιλεία του Θεού· και τολμώντας, μπήκε μέσα στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα τού Ιησού. Ο δε Πιλάτος θαύμασε αν είχε ήδη πεθάνει· και αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε, αν είχε πεθάνει προ πολλού. Και μαθαίνοντας από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα τού Ιησού στον Ιωσήφ.» Ο Πιλάτος ήταν πλήρως ικανοποιημένος ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά νεκρός

Το Σανχεντρίν – Το Σανχεντρίν ήταν το κυβερνόν Συνέδριο του ιουδαϊκού λαού και ζήτησαν να κατεβάσουν τα σώματα των σταυρωμένων από τους σταυρούς, και το σώμα του Ιησού, αφού είχαν πεθάνει, διότι η επόμενη ημέρα ήταν Σάββατο. Διαβάζουμε στον Ιωάννη 19:31-37: «Και οι Ιουδαίοι, για να μη μείνουν τα σώματα επάνω στον σταυρό κατά το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή, (για τον λόγο ότι εκείνη η ημέρα τού Σαββάτου ήταν μεγάλη), παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους συντρίψουν τα σκέλη, και να τους σηκώσουν. Ήρθαν, λοιπόν, οι στρατιώτες, και στον μεν πρώτο σύντριψαν τα σκέλη του, και στον άλλον που σταυρώθηκε μαζί του. Όταν, όμως, ήρθαν στον Ιησού, καθώς τον είδαν να έχει ήδη πεθάνει, δεν του σύντριψαν τα σκέλη· αλλά ένας από τους στρατιώτες διατρύπησε με τη λόγχη την πλευρά του, κι αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και αυτός που το είδε δίνει μαρτυρία, και η μαρτυρία του είναι αληθινή, και εκείνος ξέρει ότι λέει την αλήθεια, για να πιστέψετε εσείς. Επειδή, αυτά έγιναν, για να εκπληρωθεί η γραφή: «Κόκαλο δικό του δεν θα συντριφτεί». Και άλλη γραφή, πάλι, λέει: «Θα επιβλέψουν σ' εκείνον τον οποίο λόγχισαν». Οι Ιουδαίοι αυτοί που είχαν απαιτήσει από τον Πιλάτο να σταυρώσει τον Ιησού, και που έφτασαν στο σημείο να μιλήσουν για ανταρσία στην περίπτωση άρνησής του, δεν θα επέτρεπαν ποτέ να κατέβει το σώμα Του από τον σταυρό αν δεν ήταν νεκρός. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πλήρως ικανοποιημένοι που ο Ιησούς ήταν πραγματικά νεκρός.

Υπάρχει και άλλη απόδειξη ότι η θεωρία της λιποθυμίας είναι άκυρη. Αφορά την κατάσταση του σώματος του Χριστού μετά την ανάσταση. Σε κάθε εμφάνιση του Χριστού, φαινόταν πως το σώμα Του βρισκόταν σε ένδοξη κατάσταση και τα μόνα εναπομείναντα σημάδια της σταύρωσής Του ήταν ο τύπος των ήλων, τον οποίο ο Θωμάς άγγιξε, όταν τον κάλεσε ο Χριστός, για να βεβαιωθεί πως ήταν Αυτός. Οποιοσδήποτε είχε βιώσει αυτό που βίωσε ο Χριστός θα χρειαζόταν μήνες για να επανέλθει σωματικά. Το σώμα του Χριστού έφερνε μόνο τα σημάδια των καρφιών στα χέρια και στα πόδια Του. Ο τρόπος με τον οποίον το σώμα του Χριστού προετοιμάστηκε μετά τη σταύρωση είναι μια άλλη απόδειξη που ανατρέπει τη θεωρία αυτή. Αν ο Χριστός ήταν απλώς λιπόθυμος και περιτυλιγμένος με τα σάβανα, θα ήταν αδύνατο ν' απαλλαγεί από την κατάσταση αυτή, αν ήταν μόνο ένας άνθρωπος. Ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες φρόντισαν το σώμα του Χριστού είναι μια επιπλέον απόδειξη του θανάτου Του. Ήρθαν στον τάφο την πρώτη ημέρα της εβδομάδος για ν' αλείψουν το σώμα Του με αρώματα καθώς είχαν λίγο χρόνο να το ετοιμάσουν πριν έρθει το Σάββατο. Αν ο Χριστός ήταν απλώς λιπόθυμος, όπως η θεωρία υποθέτει, οι γυναίκες θα έφερναν ιατρικά εργαλεία για να Τον βοηθήσουν ν' αναλάβει τις δυνάμεις Του.

Ο σκοπός της θεωρίας της λιποθυμίας δεν είναι η αμφισβήτηση του θανάτου Του αλλά η διάψευση της ανάστασής Του. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε δεν είναι Θεός. Αν ο Χριστός πέθανε πραγματικά και αναστήθηκε από τους νεκρούς, η δύναμή Του πάνω στον θάνατο αποδεικνύει ότι είναι Γιος του Θεού. Η απόδειξη απαιτεί την ετυμηγορία: Ο Ιησούς Χριστός πέθανε πραγματικά στον σταυρό και αναστήθηκε πραγματικά από τους νεκρούς.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποια είναι η θεωρία της λιποθυμίας; Επέζησε ο Χριστός από τη σταύρωση;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries