settings icon
share icon

το βιβλίο των Αριθμών

Συγγραφέας: Ο Μωυσής είναι ο συγγραφέας του βιβλίου των Αριθμών.

Χρονολογία συγγραφής: Το βιβλίο των Αριθμών γράφτηκε μεταξύ 1440 και 1400 π.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Το μήνυμα του βιβλίου των Αριθμών είναι οικουμενικό και διαχρονικό. Υπενθυμίζει στους πιστούς τον πνευματικό πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται γιατί οι Αριθμοί είναι το βιβλίο της λατρείας και της πορείας του λαού του Θεού. Το βιβλίο των Αριθμών ουσιαστικά γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην παραλαβή του Νόμου από τους Ισραηλίτες (Έξοδος και Λευιτικό) και την προετοιμασία τους να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας (Δευτερονόμιο και Ιησούς του Ναυή).

Εδάφια-κλειδιά: Αριθμοί 6:24-26, «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει! Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σε ελεήσει! Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη!»

Αριθμοί 12:6-8, «Και είπε: Ακούστε τώρα τα λόγια μου: Αν υπάρχει μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος θα γνωριστώ σ' αυτόν με οπτασίες· θα του μιλήσω στον ύπνο· δεν είναι έτσι με τον υπηρέτη μου τον Μωυσή· σε ολόκληρο τον οίκο μου αυτός είναι πιστός· στόμα προς στόμα θα μιλάω σ' αυτόν και φανερά και όχι με αινίγματα, και θα βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου· γιατί, λοιπόν, δεν φοβηθήκατε να μιλήσετε εναντίον του δούλου μου του Μωυσή;»

Αριθμοί 14:30-34, «Εσείς, βέβαια, δεν θα μπείτε στη γη για την οποία ορκίστηκα να σας κατοικίσω σ' αυτήν, εκτός του Χάλεβ, του γιου τού Ιεφοννή, και του Ιησού, του γιου του Ναυή· αλλά τα παιδιά σας, που είπατε ότι θα γίνουν διαρπαγή, αυτά θα τα φέρω μέσα, και θα γνωρίσουν τη γη που εσείς καταφρονήσατε· και τα πτώματά σας θα πέσουν μέσα σ' αυτήν την έρημο· και τα παιδιά σας θα περιπλανιόνται στην έρημο 40 χρόνια, και θα φέρουν επάνω τους την ποινή της πορνείας σας, μέχρις ότου διαφθαρούν τα πτώματά σας στην έρημο· σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών που κατασκοπεύσατε τη γη, 40 ημέρες, θεωρούμενης κάθε μιας ημέρας για έναν χρόνο, 40 χρόνια θα φέρετε επάνω σας τις ανομίες σας και θα γνωρίσετε την εγκατάλειψή μου.»

Σύντομη σύνοψη: Τα περισσότερα γεγονότα του βιβλίου των Αριθμών λαμβάνουν χώρα στην έρημο, κυρίως ανάμεσα στον δεύτερο και τεσσαρακοστό χρόνο της περιπλάνησης των Ισραηλιτών. Τα πρώτα 25 κεφάλαια του βιβλίου εξιστορούν τις εμπειρίες της πρώτης γενιάς στην έρημο, ενώ το υπόλοιπο βιβλίο περιγράφει τις εμπειρίες της δεύτερης γενιάς. Υπάρχει το μοτίβο της υπακοής και της ανταρσίας, που ακολουθείται από μετάνοια και ευλογία, και κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο, όπως και σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη.

Το θέμα της αγιότητας του Θεού συνεχίζεται από το Λευιτικό στους Αριθμούς, που αποκαλύπτει την καθοδήγηση και προετοιμασία του λαού Του για να εισέλθουν στην υπεσχημένη γη της Χαναάν. Η σπουδαιότητα του βιβλίου των Αριθμών φαίνεται από την πολλαπλή αναφορά του στην Καινή Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον στους Αριθμούς με την αναφορά στην Α΄ Κορινθίους 10:1-12. Τα λόγια «όλα αυτά τους συνέβησαν για παραδειγματισμό» αναφέρονται στην αμαρτία των Ισραηλιτών και την αποδοκιμασία του Θεού.

Στην Ρωμαίους 11:22, ο Παύλος μιλάει για «την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού». Αυτό, εν ολίγοις, είναι το μήνυμα των Αριθμών. Η αυστηρότητα του Θεού φαίνεται στον θάνατο της απείθαρχης γενιάς στην έρημο, εκείνων που ποτέ δεν μπήκαν στην υπεσχημένη γη. Η αγαθότητα του Θεού γίνεται αντιληπτή στη νέα γενιά. Ο Θεός τους προστατεύει, τους διατηρεί και τους προμηθεύει μέχρι να κατακτήσουν τη γη. Αυτό μας θυμίζει τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού, που είναι πάντοτε σε κυριαρχική αρμονία.

Προμηνύματα: Η απαίτηση του Θεού για αγιότητα ικανοποιείται τελικά και πλήρως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήρθε να εκπληρώσει τον Νόμο για μας (Ματθαίος 5:17). Η ιδέα του υπεσχημένου Μεσσία διαποτίζει το βιβλίο. Η ιστορία στο κεφάλαιο 19, της θυσίας της ξανθιάς δάμαλης «χωρίς ψεγάδι και ελάττωμα» προεικονίζει τον Χριστό, τον αμνό του Θεού που δεν είχε κηλίδα ή ελάττωμα και ο οποίος θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας. Η εικόνα του χάλκινου φιδιού που υψώθηκε σ' ένα στύλο για να παράσχει σωματική γιατρειά (κεφάλαιο 21) προεικονίζει, επίσης, την ανύψωση του Χριστού, είτε πάνω στο σταυρό είτε στη διακονία του λόγου, ότι οποιοσδήποτε κοιτάξει σ' Αυτόν με πίστη θα έχει πνευματική γιατρειά.

Στο κεφάλαιο 24, οι τέσσερις προφητείες του Βαλαάμ μιλούν για το αστέρι και το σκήπτρο που θα εγερθεί από τον Ιακώβ. Εδώ βλέπουμε μια προφητεία για τον Χριστό

που αποκαλείται το «πρωινό αστέρι» στην Αποκάλυψη 22:16, εξαιτίας της δόξας Του, της λαμπρότητάς και του μεγαλείου αλλά και του φωτός που πηγάζει απ' Αυτόν. Μπορεί ακόμα να αποκαλείται σκήπτρο, αυτό γιατί είναι Εκείνος που κρατά το σκήπτρο ένεκα του βασιλικού Του δικαιώματος. Δεν έχει μόνο το όνομα ενός βασιλιά αλλά έχει βασίλειο και κυβερνά με σκήπτρο χάρης, ελέους και δικαιοσύνης.

Πρακτική εφαρμογή: Ένα μεγάλο θεολογικό ζήτημα που αναπτύσσεται στην Καινή Διαθήκη από τους Αριθμούς είναι ότι η αμαρτία και η απιστία, ειδικά η ανταρσία, δρέπει την κρίση του Θεού. Η Α΄ Κορινθίους συγκεκριμένα λέει –και η Εβραίους 3:7-4:13 εμφατικά υπονοεί- ότι αυτά τα γεγονότα γράφτηκαν ως παραδείγματα για τους πιστούς για να τα παρατηρούν και αποφεύγουν. Δεν πρέπει να «είμαστε εμείς επιθυμητές κακών» (Α΄ Κορινθίους 10:6) ή «να πορνεύουμε» (εδ. 8), ή να «πειράζουμε τον Θεό» (εδ. 9) ή να «γογγύζουμε» (εδ. 10).

Όπως οι Ισραηλίτες περιπλανήθηκαν στην έρημο 40 χρόνια εξαιτίας της ανταρσίας τους, έτσι ο Θεός μας αφήνει να περιπλανιόμαστε μακριά Του και να υποφέρουμε από μοναξιά και έλλειψη ευλογιών όταν επαναστατούμε εναντίον Του. Ο Θεός όμως είναι πιστός και δίκαιος και όπως αποκατέστησε τους Ισραηλίτες στη σωστή θέση στην καρδιά Του, πάντοτε θ' αποκαθιστά τους χριστιανούς στη θέση της ευλογίας και της οικείας σχέσης μαζί Του, αν μετανοούμε κι επιστρέφουμε σ' Αυτόν (Α΄ Ιωάννου 1:9).

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το βιβλίο των Αριθμών
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries