settings icon
share icon

το κατά Λουκάν ευαγγέλιο

Συγγραφέας: Το κατά Λουκάν ευαγγέλιο δεν αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα. Από τις περικοπές Λουκάς 1:1-4 και Πράξεις 1:1-3, είναι σαφές ότι ο ίδιος συγγραφέας έγραψε και το ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων, που απευθύνονται στον «εξοχότατο Θεόφιλο», πιθανότατα έναν Ρωμαίο αξιωματούχο. Η παράδοση των πρώτων αποστολικών χρόνων της εκκλησίας ήταν ότι ο Λουκάς, γιατρός και στενός συνεργάτης του αποστόλου Παύλου, έγραψε και τα δύο, το ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων (Κολοσσαείς 4:14, Β' Τιμόθεον 4:11). Αυτό καθιστά τον Λουκά, τον μόνο εθνικό που έγραψε κάποια βιβλία της Αγίας Γραφής.

Χρονολογία συγγραφής: Το κατά Λουκάν ευαγγέλιο γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ του 58 και 65 μ.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Ο σκοπός αυτού του βιβλίου, όπως και των άλλων δύο συνοπτικών ευαγγελίων –Ματθαίου και Μάρκου- είναι ν' αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό και όλα όσα «άρχισε να κάνει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε» (Πράξεις 1:1-2). Το ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά είναι μοναδικό όσον αφορά την ιστορική ακρίβεια –μια κατά σειρά αφήγηση των γεγονότων (Λουκάς 1:3), συνεπής με την ιατρική σκέψη του Λουκά — δίνει συχνά λεπτομέρειες που οι άλλες αφηγήσεις παραλείπουν. Η ιστορία της ζωής του μεγάλου Γιατρού, που γράφει ο Λουκάς, δίνει έμφαση στη διακονία Του και τη συμπόνια Του στους εθνικούς, τους Σαμαρείτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους τελώνες, τους αμαρτωλούς και άλλους που θεωρούνταν απόκληροι στο Ισραήλ.

Εδάφια-κλειδιά: Λουκάς 2:4-7: «Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που αποκαλείται Βηθλεέμ, (επειδή αυτός ήταν από την οικογένεια και την πατριά του Δαβίδ), για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, που ήταν αρραβωνιασμένη μ' αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. Και ενώ βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει· και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε, και τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα στη φάτνη· επειδή, δεν υπήρχε γι' αυτούς τόπος μέσα στο κατάλυμα.»

Λουκάς 3:16, «Ο Ιωάννης απάντησε σε όλους, λέγοντας: Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό· έρχεται, όμως, ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του· αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά».

Λουκάς 4:18-19, 21: «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου· γι' αυτό με έχρισε· με έστειλε για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, για να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους και ανάβλεψη στους τυφλούς, να αποστείλω τους ψυχικά τσακισμένους σε ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτο χρόνο του Κυρίου. Και άρχισε να τους λέει ότι: Σήμερα εκπληρώθηκε στα αυτιά σας αυτή η γραφή.»

Λουκάς 18:31-33: «Και αφού παρέλαβε τους δώδεκα, τους είπε: Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και στον Υιό του ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα γραμμένα διαμέσου των προφητών· επειδή θα παραδοθεί στα έθνη και θα τον εμπαίξουν και βρίσουν και φτύσουν. Και αφού τον μαστιγώσουν, θα τον θανατώσουν και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.»

Λουκάς 23:33-34: «Και όταν ήρθαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί τον σταύρωσαν, και τους κακούργους, τον έναν μεν από τα δεξιά τον άλλον δε από τα αριστερά. Και ο Ιησούς έλεγε: Πατέρα συγχώρεσε τους επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν.»

Λουκάς 24:1-3: «Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν· και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν μέσα δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού.»

Σύντομη σύνοψη: Λέγεται πως είναι το πλέον καλογραμμένο βιβλίο και ο Λουκάς ξεκινά λέγοντας μας, για τους γονείς του Ιησού, τη γέννηση του ξαδέλφου του Ιωάννη, του βαπτιστή, το ταξίδι της Μαριάμ και του Ιωσήφ στη Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Ιησούς σε μια φάτνη και τη γενεαλογία του Ιησού μέσω της Μαριάμ. Η δημόσια διακονία του Ιησού αποκαλύπτει τη μεγάλη συμπόνια και συγχωρητικότητά Του, μέσω των ιστοριών του άσωτου γιου, του πλουσίου και του Λαζάρου, και του καλού Σαμαρείτη. Ενώ πολλοί πιστεύουν σ' αυτήν την αμερόληπτη αγάπη που υπερβαίνει όλα τα ανθρώπινα όρια, κάποιοι άλλοι –ιδιαίτερα οι θρησκευτικοί ηγέτες- προκαλούν και αντιτάσσονται στους ισχυρισμούς του Ιησού. Οι ακόλουθοι του Χριστού ενθαρρύνονται να λογαριάσουν το τίμημα της μαθητείας, ενώ οι εχθροί Του μηχανεύονται τον σταυρικό Του θάνατο. Τελικά, ο Ιησούς προδίδεται, δικάζεται, καταδικάζεται και σταυρώνεται. Ο τάφος όμως δεν είναι ικανός να Τον κρατήσει! Η Ανάστασή Του διασφαλίζει τη συνέχιση της διακονίας Του στο να αναζητά και να σώζει τον άνθρωπο που έχει χαθεί.

Συνδέσεις: Ο Λουκάς, ως εθνικός, αναφέρεται λίγες φορές στην Παλαιά Διαθήκη, σε σύγκριση με το ευαγγέλιο του Ματθαίου. Οι περισσότερες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκονται στα λόγια που είπε ο Ιησούς παρά στην αφήγηση του Λουκά. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε την Παλαιά Διαθήκη για να υπερασπιστεί τον εαυτό Του απέναντι στις επιθέσεις του Σατανά, απαντώντας του με το «είναι γραμμένο» (Λουκάς 4:1-13)· για να ταυτίσει τον εαυτό Του με τον υπεσχημένο Μεσσία (Λουκάς 4:17-21)· για να υπενθυμίσει στους Φαρισαίους την ανικανότητά τους να τηρήσουν τον Νόμο και την ανάγκη τους για Σωτήρα (Λουκάς 10:25-28, 18:18-27)· και για να τους κάνει να σαστίσουν μ' αυτά που νόμιζαν πως γνώριζαν όταν εκείνοι προσπάθησαν να Τον παγιδέψουν κι εξαπατήσουν (Λουκάς 20).

Πρακτική εφαρμογή: Ο Λουκάς μας δίνει ένα όμορφο πορτρέτο του ελεήμονα Σωτήρα μας. Ο Ιησούς δεν γύρισε την πλάτη Του στη φτώχεια και την ανάγκη· πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο κέντρο της διακονίας Του. Ο Ισραήλ, την εποχή του Ιησού, ήταν μια κοινωνία με πολύ ταξική συνείδηση. Οι αδύναμοι και καταπιεσμένοι ήταν κυριολεκτικά ανίσχυροι να βελτιώσουν τη μοίρα της ζωής τους και ήταν ιδιαίτερα ανοικτοί στο μήνυμα ότι «πλησίασε η βασιλεία του Θεού» (Λουκάς 10:9). Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε σ' εκείνους που χρειάζονται απεγνωσμένα να το ακούσουν. Ακόμα και σε συγκριτικά πλούσιες χώρες –ίσως ιδιαίτερα σε αυτές- η πνευματική ανάγκη είναι επιτακτική. Οι χριστιανοί πρέπει ν' ακολουθούν το παράδειγμα του Ιησού και να φέρνουν το ευαγγέλιο της σωτηρίας στους πνευματικά φτωχούς και άπορους. Η βασιλεία του Θεού είναι κοντά και ο χρόνος λιγοστεύει κάθε μέρα που περνάει.

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το κατά Λουκάν ευαγγέλιο
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries