settings icon
share icon

το βιβλίο του Έσδρα

Συγγραφέας: Το βιβλίο του Έσδρα δεν αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα. Η Παράδοση λέει πως ο Έσδρας, που ήταν ιερέας και γραμματέας, έγραψε το βιβλίο Έσδρας. Είναι αξιοσημείωτο πως από τη στιγμή που ο Έσδρας εμφανίζεται στο προσκήνιο στο κεφάλαιο 7, ο συγγραφέας του βιβλίου αλλάζει τη συγγραφή από το τρίτο πρόσωπο στο πρώτο. Το στοιχείο αυτό προσθέτει αξιοπιστία στη συγγραφική ιδιότητα του Έσδρα.

Χρονολογία συγγραφής: Το βιβλίο του Έσδρα πιθανότατα γράφτηκε μεταξύ του 460 και 440 π.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Το βιβλίο του Έσδρα ασχολείται με γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα του Ισραήλ, την εποχή της επιστροφής από τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και των μετέπειτα χρόνων, καλύπτοντας περίοδο ενός περίπου αιώνα, αρχίζοντας από το 538 π.Χ. Το βιβλίο του Έσδρα δίνει έμφαση στην ανοικοδόμηση του Ναού. Το βιβλίο περιέχει εκτεταμένες γενεαλογικές αναφορές, κυρίως για τον σκοπό της θεμελίωσης των ισχυρισμών των απογόνων του Ααρών πως ανήκουν στο ιερατείο.

Εδάφια-κλειδιά: Έσδρας 3:11 «Και έψαλλαν εναλλακτικά υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο ότι είναι αγαθός, ότι το έλεός του μένει στον αιώνα επάνω στον Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε με μεγάλο αλαλαγμό, υμνώντας τον Κύριο για τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου.»

Έσδρας 7:6, «…αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στον νόμο του Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· και ο βασιλιάς του χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού του, που ήταν επάνω του.»

Σύντομη σύνοψη: Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί ως εξής: Κεφάλαια 1-6 – Η πρώτη επιστροφή υπό την ηγεσία του Ζοροβάβελ και η ανοικοδόμηση του δεύτερου Ναού. Κεφάλαια 7-10 — Η διακονία του Έσδρα. Επειδή πέρασε περισσότερο από μισός αιώνας ανάμεσα στα κεφάλαια 6 και 7, τα πρόσωπα του πρώτου μέρους του βιβλίου είχαν πεθάνει τον καιρό που ο Έσδρας ξεκίνησε την υπηρεσία του στην Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρας είναι το πρόσωπο που υπερέχει στα βιβλία του Έσδρα και Νεεμία. Και τα δυο βιβλία τελειώνουν με προσευχές εξομολόγησης (Έσδρας 9, Νεεμίας 9) και έναν επακόλουθο χωρισμό των ανθρώπων από τις αμαρτωλές συνήθειες στις οποίες είχαν ξεπέσει. Στην αφήγηση του Έσδρα εισάγονται οι προφήτες Αγγαίος και Ζαχαρίας (Έσδρας 5:1). Μπορούμε να έχουμε μια ιδέα για το περιεχόμενο των ενθαρρυντικών μηνυμάτων τους από τα προφητικά βιβλία που φέρουν το όνομά τους.

Το Βιβλίο του Έσδρα καλύπτει την επιστροφή από την αιχμαλωσία για την ανοικοδόμηση του Ναού μέχρι το διάταγμα του Αρταξέρξη, γεγονός που αναφέρεται στην αρχή του βιβλίου του Νεεμία. Ο Αγγαίος ήταν, κυρίως, ο προφήτης τις μέρες του Έσδρα και ο Ζαχαρίας ήταν ο προφήτης τις μέρες του Νεεμία.

Προμηνύματα: Βλέπουμε στο βιβλίο του Έσδρα μια συνέχεια της βιβλικής ιδέας του υπολοίπου. Οποτεδήποτε συμβαίνει μια καταστροφή ή κρίση, πάντοτε ο Θεός σώζει ένα μικρό υπόλοιπο για τον Εαυτό Του – ο Νώε και η οικογένειά του από τον κατακλυσμό· η οικογένεια του Λωτ από τα Σόδομα και Γόμορρα· οι 7000 προφήτες που επέζησαν στο Ισραήλ παρά τον διωγμό του Αχαάβ και της Ιεζάβελ. Όταν οι Ισραηλίτες ζούσαν σκλαβωμένοι στην Αίγυπτο, ο Θεός απελευθέρωσε ένα υπόλοιπο και τους οδήγησε στη γη της επαγγελίας. Περίπου πενήντα χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στη χώρα του Ιούδα, όπως αναφέρεται στο Έσδρας 2:64-67, και καθώς συγκρίνουν τον εαυτό τους με το πλήθος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ευημερούσας βασιλείας του Δαβίδ, τα σχόλιά τους είναι, «διασωθήκαμε αυτόν τον καιρό ως υπόλοιπο». Αυτό το θέμα του υπολείμματος το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Παύλος λέει ότι, « … και στον τωρινό καιρό απέμεινε κάποιο υπόλειμμα, σύμφωνα με εκλογή κατά χάριν» (Ρωμαίους 11:5). Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι απέρριψαν τον Χριστό στις μέρες Του, απέμεινε ένας αριθμός ανθρώπων που ο Θεός κράτησε και διατήρησε χάριν του Γιου Του και χάριν της διαθήκης της χάρης Του. Μέσα από όλες τις γενεές, από την εποχή του Χριστού κι εδώ, υπάρχει το υπόλοιπο των πιστών που τα βήματα του βρίσκονται στον στενό δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή (Ματθαίος 7:13-14). Αυτό το υπόλοιπο θα διατηρηθεί μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος που τους έχει σφραγίσει και θα τους κρατήσει ασφαλείς μέχρι την τελευταία ημέρα (Β΄ Κορινθίους 1:22, Εφεσίους 4:30).

Πρακτική εφαρμογή: Το βιβλίο του Έσδρα είναι ένα χρονικό ελπίδας και αποκατάστασης. Για κείνον τον χριστιανό που η ζωή του είναι σημαδεμένη από την αμαρτία και την ανταρσία απέναντι στον Θεό, υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι έχουμε έναν Θεό που συγχωρεί, έναν Θεό που δεν μας γυρίζει την πλάτη Του όταν Τον αναζητούμε με μετάνοια και συντριβή (Α΄ Ιωάννου 1:9). Η επιστροφή των Ισραηλιτών στην Ιερουσαλήμ και η ανοικοδόμηση του Ναού επαναλαμβάνονται στη ζωή κάθε χριστιανού που επιστρέφει από την αιχμαλωσία της αμαρτίας και της ανταρσίας κατά του Θεού και βρίσκει σ' Αυτόν ένα ανοιχτό σπίτι αγάπης. Άσχετα από το πόσο καιρό ήμασταν μακριά, είναι έτοιμος να μας συγχωρέσει και να μας δεχθεί στην οικογένειά Του. Είναι πρόθυμος ν' αναστήσει τις καρδιές μας που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και να μας δείξει πώς να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Όσον αφορά την ανοικοδόμηση του Ναού στην Ιερουσαλήμ, ο Θεός επιβλέπει το έργο της ανακαίνισης και αφιέρωσης της ζωή μας στην υπηρεσία Του.

Η εναντίωση των πολέμιων του Θεού στην ανοικοδόμηση του Ναού, δείχνει ένα σχέδιο που είναι χαρακτηριστικό του εχθρού των ψυχών μας. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί εκείνους που φαίνονται συγχρονισμένοι με τα σχέδια του Θεού, για να μας εξαπατήσουν και ν' αποτρέψουν τα σχέδια Του. Το Έσδρας 4:2 περιγράφει τον δόλιο λόγο αυτών που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον Θεό αλλά που ο πραγματικός σκοπός τους είναι να γκρεμίσουν και όχι να οικοδομήσουν. Χρειάζεται να βρισκόμαστε σ' επιφυλακή για τέτοιους απατεώνες, να τους αντιμετωπίσουμε όπως οι Ισραηλίτες και ν' αρνηθούμε να ξεγελαστούμε με τα γλυκόλογα και τις ψεύτικες ομολογίες της πίστης τους.

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το βιβλίο του Έσδρα
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries