settings icon
share icon

το βιβλίο του Δανιήλ

Συγγραφέας: Το βιβλίο του Δανιήλ πιστοποιεί τον προφήτη Δανιήλ ως τον συγγραφέα του (Δανιήλ 9:2, 10:2). Ο Ιησούς, επίσης, αναφέρεται στον Δανιήλ ως συγγραφέα (Ματθαίος 24:15).

Χρονολογία συγγραφής: Το βιβλίο του Δανιήλ γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ 540 και 530 π.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Το 605 π.Χ., ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ κατέκτησε τον Ιούδα και έφερε πολλούς από τον λαό αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα, μέσα σ' αυτούς και τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ εργάστηκε στη βασιλική αυλή του Ναβουχοδονόσορα και όσων ηγεμόνων τον διαδέχθηκαν. Το βιβλίο Δανιήλ καταγράφει τα έργα, τις προφητείες και τα οράματα του προφήτη Δανιήλ.

Εδάφια-κλειδιά: Δανιήλ 1:19-20, «Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους· και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ, και τον Αζαρία· και παραστέκονταν μπροστά στον βασιλιά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης, για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε δεκαπλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαοιδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασίλειό του.»

Δανιήλ 2:31, «Εσύ βασιλιά θωρούσες και ξάφνου, μια μεγάλη εικόνα· η εικόνα εκείνη, που στεκόταν μπροστά σου, ήταν εξαίσια και η λάμψη της υπέροχη και η μορφή της φοβερή.»

Δανιήλ 3:17-18, «Αν είναι έτσι, ο Θεός μας που εμείς λατρεύουμε είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. Αλλά, και αν όχι, ας είναι σε σένα γνωστό βασιλιά ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούμε.»

Δανιήλ 4:34-35, «Και στο τέλος των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορ, σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, και τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα, και ευλόγησα τον Ύψιστο, και αίνεσα και δόξασα αυτόν που ζει στον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνια, και η βασιλεία του σε γενεά και γενεά· και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως ένα τίποτα· και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει στο στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης· και δεν υπάρχει κάποιος που να εμποδίζει το χέρι του ή που να του λέει: Τι έκανες;»

Δανιήλ 9:25-27, «Γνώρισε, λοιπόν και κατάλαβε ότι από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες ο Χριστός θα εκκοπεί, όμως όχι για τον εαυτό του· και ο λαός του ηγήτορα που θα έρθει, θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο· και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό, και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα· και στο μέσον της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά, και επάνω στο πτερύγιο του Ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης, και μέχρι τη συντέλεια του καιρού θα δοθεί διορία στην ερήμωση.»

Σύντομη σύνοψη: Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα. Το κεφάλαιο 1 περιγράφει την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους. Ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του μαζί με άλλους πολλούς εξορίστηκαν στη Βαβυλώνα. Ένεκα του θάρρους των και της προφανούς ευλογίας του Θεού επάνω τους, προωθήθηκαν στην υπηρεσία του βασιλιά (Δανιήλ 1:17-20).

Τα κεφάλαια 2-7 αφηγούνται το όραμα του Ναβουχοδονόσορα που μόνο ο Δανιήλ μπόρεσε να ερμηνεύσει σωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ είδε στο όραμά του ένα μεγάλο άγαλμα που συμβόλιζε τις βασιλείες που θα εγείρονταν στο μέλλον. Έφτιαξε λοιπόν ένα μεγάλο άγαλμα του εαυτού του και ανάγκασε όλους να το προσκυνήσουν. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ αρνήθηκαν και ο Θεός τους διέσωσε θαυματουργικά από το καμίνι που τους έριξαν. Ο Θεός κρίνει τον Ναβουχοδονόσορα για την υπερηφάνεια του και αργότερα τον αποκαθιστά αφού εκείνος έχει αναγνωρίσει την κυριαρχία του Θεού.

Στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου καταγράφεται το γεγονός που ο Βαλτάσαρ, γιος του Ναβουχοδονόσορα, χρησιμοποιεί βέβηλα τα ιερά σκεύη του Ναού της Ιερουσαλήμ και λαμβάνει μήνυμα ανταπόκρισης από τον Θεό, γραμμένο στον τοίχο. Μόνο ο Δανιήλ μπόρεσε να ερμηνεύσει το μήνυμα κρίσης που έστειλε ο Θεός. Ο Δανιήλ ρίχνεται στον λάκκο των λιονταριών γιατί αρνήθηκε να προσευχηθεί στον βασιλιά αλλά ο Θεός τον διασώζει θαυματουργικά. Ο Θεός έδειξε στον Δανιήλ ένα όραμα με τέσσερα θηρία. Τα θηρία αυτά συμβόλιζαν τα βασίλεια της Βαβυλώνας, των Μήδο-Περσών, της Ελλάδας και της Ρώμης.

Τα κεφάλαια 8-12 περιέχουν ένα όραμα μ' ένα κριάρι, έναν τράγο και αρκετά κέρατα –κι αυτά αναφέρονται σε μελλοντικές βασιλείες και στους ηγεμόνες τους. Το κεφάλαιο 9 του βιβλίου καταγράφει την προφητεία των «εβδομήντα εβδομάδων». Ο Θεός έδωσε στον Δανιήλ το ακριβές χρονοδιάγραμμα της έλευσης και του θανάτου του Μεσσία. Η προφητεία αναφέρει, ακόμη, έναν μελλοντικό κυβερνήτη που θα συνάψει συνθήκη επτά χρόνων με το Ισραήλ και θα την αθετήσει μετά από τρεισήμισι χρόνια· σύντομα θ' ακολουθήσει η μεγάλη κρίση και η συντέλεια των πάντων. Ένας άγγελος έρχεται στον Δανιήλ, τον δυναμώνει, μετά την πολύ σημαντική όραση, και την εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια.

Προμηνύματα: Στις ιστορίες του καμινιού και του λάκκου των λιονταριών έχουμε μια προεικόνιση της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός. Οι τρεις νέοι Ιουδαίοι διακηρύττουν πως ο Θεός τους είναι Θεός ελευθερωτής (Δανιήλ 3:17). Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεός έχει προσφέρει απελευθέρωση από τις φλόγες της κόλασης, στέλνοντας τον Ιησού να πεθάνει για τις αμαρτίες μας (Α' Πέτρου 3:18). Στην περίπτωση του Δανιήλ ο Θεός έστειλε τον άγγελό του να κλείσει το στόμα των λιονταριών για να τον σώσει από τον θάνατο. Ο Ιησούς Χριστός είναι η παροχή του Θεού που μας προστατεύει από τους κινδύνους της αμαρτίας που απειλούν να μας εξολοθρεύσουν.

Το όραμα των εσχάτων καιρών που είδε ο Δανιήλ, προμηνύει τον Μεσσία του Ισραήλ μέσω του οποίου πολλοί θα καθαριστούν και αγιαστούν (Δανιήλ 12:10). Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας (Α' Πέτρου 5:21) δια του οποίου οι αμαρτίες μας που είναι κόκκινες σαν αίμα θα καθαριστούν και καταστούν λευκές σαν χιόνι (Ησαΐας 1:18).

Πρακτική εφαρμογή: Θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε σ' αυτό που γνωρίζουμε πως είναι σωστό όπως ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ. Ο Θεός είναι μεγαλύτερος από κάθε τιμωρία που μπορεί να μας απειλήσει. Είτε ο Θεός μας ελευθερώσει είτε όχι, είναι άξιος της εμπιστοσύνης μας. Ο Θεός γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο και τιμά αυτούς Τον εμπιστεύονται και υπακούνε.

Ο Θεός έχει σχέδιο με περίπλοκες λεπτομέρειες. Ο Θεός γνωρίζει και ελέγχει το μέλλον. Ό,τι ο Θεός έχει προμηνύσει, έχει επαληθευτεί όπως ακριβώς πρόβλεψε. Θα πρέπει συνεπώς να πιστεύουμε –και να Τον εμπιστευόμαστε- πως τα πράγματα που έχει προβλέψει για το μέλλον θα συμβούν κάποια μέρα όπως ακριβώς μίλησε.

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το βιβλίο του Δανιήλ
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries