settings icon
share icon

το βιβλίο επιστολή Α' Ιωάννου

Συγγραφέας: Οι επιστολές Α', Β', και Γ' Ιωάννου, από την αρχή της ύπαρξής τους έχουν αποδοθεί στον Ιωάννη, που επίσης έγραψε το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Το περιεχόμενο, το ύφος και το λεξιλόγιο φαίνεται να επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα πως αυτές οι τρεις επιστολές απευθύνονταν στους ίδιους αναγνώστες όπως και το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο.

Χρονολογία συγγραφής: Η επιστολή Α' Ιωάννου γράφτηκε, το πιθανότερο, μεταξύ 85 και 95 μ.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Η επιστολή Α' Ιωάννου φαίνεται ν' αποτελεί μια σύνοψη που προϋποθέτει τη γνώση του αναγνώστη σχετικά με το ευαγγέλιο που γράφτηκε από τον Ιωάννη και προσφέρει σιγουριά για την εν Χριστώ πίστη. Η πρώτη επιστολή δείχνει πως οι αναγνώστες αντιμετώπιζαν την αίρεση του Γνωστικισμού, που κατέστη ένα σοβαρό πρόβλημα τον δεύτερο αιώνα. Ως μια φιλοσοφία της θρησκείας θεωρούσε πως η ύλη είναι κακή ενώ το πνεύμα είναι καλό. Η λύση αυτής της τάσης ήταν η γνώση, μέσω της οποίας ο άνθρωπος υψωνόταν από τα επίγεια στα πνευματικά. Στο μήνυμα του ευαγγελίου, ο δυϊσμός αυτός οδηγούσε σε δύο εσφαλμένες θεωρίες αναφορικά με το πρόσωπο του Χριστού· στον Δοκητισμό-που καθιστά τον άνθρωπο Ιησού ένα φάντασμα και στον Κερινθιανισμό-που καθιστά τον Ιησού διπλή προσωπικότητα, κάποτε να είναι άνθρωπος και κάποτε Θεός. Η αλήθεια-κλειδί της επιστολής Α' Ιωάννου είναι η οριοθέτηση του περιεχομένου της πίστης και η πρόθεση να δώσει στους πιστούς τη βεβαιότητα της σωτηρίας.

Εδάφια-κλειδιά: Α' Ιωάννου 1:9, «Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.»

Α' Ιωάννου 3:6, «Καθένας ο οποίος μένει σ' αυτόν, δεν αμαρτάνει· καθένας που αμαρτάνει δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε.»

Α' Ιωάννου 4:4, «Εσείς, παιδάκια, είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει· επειδή μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα σε σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο.»

Α' Ιωάννου 5:13, «Αυτά τα έγραψα σε σας που πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή, και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού.»

Η λέξη-κλειδί είναι γνώση. Την συναντάμε στην επιστολή αυτή περισσότερο από 13 φορές μαζί με τις σχετικές της λέξεις.

Σύντομη σύνοψη: Οι ψευδείς πνευματικοί δάσκαλοι αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα στην αρχέγονη εκκλησία. Καθώς η Καινή Διαθήκη δεν είχε ολοκληρωθεί (ως κανόνας) ώστε οι πιστοί ν' αναφέρονται σ' αυτόν, πολλές εκκλησίες έπεφταν θύμα υποκριτών που δίδασκαν τις δικές τους ιδέες κι ανεδείκνυαν τους εαυτούς τους ως ηγέτες. Ο Ιωάννης έγραψε την επιστολή αυτή για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός.

Η επιστολή του Ιωάννη βοήθησε τους αναγνώστες της να στοχαστούν με ειλικρίνεια τα ζητήματα της πίστης τους καθώς αναφερόταν στα βασικά της εν Χριστώ πίστης. Τους βοήθησε ν' απαντήσουν στο ερώτημα, είμαστε γνήσιοι πιστοί; Ο Ιωάννης τους είπε πως μπορούν ν' απαντήσουν παρατηρώντας τις πράξεις τους. Αν αγαπούσαν ο ένας τον άλλο, αυτό ήταν μαρτυρία παρουσίας Θεού στη ζωή τους. Αν όμως διαπληκτίζονταν και πολεμούσαν συνεχώς ή ήταν εγωκεντρικοί και δεν νοιάζονταν ο ένας για τον άλλο, στην πραγματικότητα φανέρωναν πως δεν γνωρίζουν τον Θεό.

Αυτό δεν σημαίνει πως έπρεπε να είναι τέλειοι. Είναι αλήθεια πως ο Ιωάννης αναγνωρίζει πως το να είσαι πιστός σημαίνει πως παραδέχεσαι τις αμαρτίες που κάνεις και λαμβάνεις τη συγχώρηση του Θεού. Μια άλλη εκδήλωση της γνώσης του Θεού είναι το γεγονός ότι εξαρτιόμαστε από τον Θεό να μας καθαρίζει από την ενοχή ενώ ομολογούμε τις αμαρτίες μας ενάντια σε συνανθρώπους μας και προβαίνουμε σε επανόρθωση.

Συνδέσεις: Μια πολύ συχνή ευαγγελική αναφορά σχετικά με την αμαρτία βρίσκεται στην Α' Ιωάννου 2:16. Εδώ ο Ιωάννης φανερώνει τις τρεις πλευρές της αμαρτίας που ανακαλούν στη μνήμη μας τους πρώτους κόσμο-ιστορικούς πειρασμούς της Αγίας Γραφής. Η πρώτη αμαρτία –η ανυπακοή της Εύας- ήταν το αποτέλεσμα του ενδοτισμού στους ίδιους τρεις πειρασμούς που συναντούμε στην Γένεση 3:6: η επιθυμία της σάρκας (καρπός καλός προς βρώση)· η επιθυμία των οφθαλμών (αρεστός στα μάτια)· και η αλαζονεία του βίου (επιθυμητός ως δίδων γνώση).

Πρακτική εφαρμογή: Η Α' Ιωάννου είναι επιστολή αγάπης και χαράς. Εξηγεί την κοινωνία που έχουμε με τον Ιησού Χριστό και τους αδελφούς. Κάνει διάκριση μεταξύ ευτυχίας, που είναι προσωρινή και φευγαλέα, και αληθινής χαράς, που η επιστολή μάς δείχνει πώς να την διατηρούμε. Αν προσέξουμε τα λόγια της επιστολής του Ιωάννη και τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή ζωή μας, η αληθινή αγάπη, η αφοσίωση, η κοινωνία και η χαρά, που τόσο επιδιώκουμε, θα γίνουν συστατικά της ζωής μας.

Ο απόστολος Ιωάννης γνώριζε καλά τον Χριστό. Μας διαβεβαιώνει πως όλοι μας μπορούμε να έχουμε μια οικεία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Έχουμε τη μαρτυρία των ανθρώπων που είχαν άμεση και προσωπική επαφή μαζί Του. Οι συγγραφείς των ευαγγελίων βασίζουν την ισχυρή μαρτυρία τους στην ιστορική πραγματικότητα. Πώς αυτή η μαρτυρία σχετίζεται με τη ζωή μας σήμερα; Μας εξηγεί πως ο Ιησούς ήρθε στη γη ως ο Γιος του Θεού για να καταστεί δυνατή η ένωσή μας μαζί Του μέσω της χάρης Του, του ελέους Του, της αγάπης Του και της αποδοχής Του. Οι άνθρωποι σκέπτονται πολλές φορές πως ο Ιησούς βρίσκεται τόσο μακριά μας που δεν νοιάζεται για τον καθημερινό μας αγώνα, τα ζητήματά μας και τα ενδιαφέροντά μας. Αλλά ο Ιωάννης ισχυρίζεται πως ο Ιησούς είναι εδώ μαζί μας, τόσο στα απλά, κοινά θέματα της ζωής μας όσο και στα περίπλοκα και δύσκολα για την ψυχή μας. Ο Ιωάννης καταθέτει ως μάρτυρας τις προσωπικές του εμπειρίες, πως ο «Λόγος εγένετο σαρξ» και κατοίκησε ανάμεσά μας. Αυτό σημαίνει πως ο Χριστός ήρθε να ζήσει μεταξύ μας και συνεχίζει να ζει μαζί μας. Όπως περπάτησε πάνω στη γη με τον Ιωάννη, έτσι περπατάει μαζί μας κάθε μέρα. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια στη ζωή μας ώστε να ζούμε ως εάν ο Ιησούς στεκόταν ακριβώς δίπλα μας, κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας. Αν θέσουμε σε πρακτική την αλήθεια αυτή, ο Χριστός θα μας αγιάζει και θα συμβαίνει να Του μοιάζουμε όλο και περισσότερο.

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το βιβλίο επιστολή Α' Ιωάννου
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries