settings icon
share icon

το βιβλίο Α' Χρονικών

Συγγραφέας: Το βιβλίο Α' Χρονικών δεν αναφέρει το όνομα του συγγραφέα του. Η Παράδοση λέει πως τα Α' και Β' Χρονικών γράφτηκαν από τον Έσδρα.

Ημερομηνία συγγραφής: Το βιβλίο Α' Χρονικών πιθανότατα γράφτηκε μεταξύ του 450 και 425 π.Χ.

Σκοπός της συγγραφής: Tα βιβλία Α' και Β' Χρονικών καλύπτουν τις περισσότερες από τις ίδιες πληροφορίες που βρίσκονται στα Α' και Β' Σαμουήλ και στα Α' και Β' Βασιλέων. Τα Α' και Β' Χρονικών επικεντρώνονται περισσότερο στην ιερατική πλευρά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το Βιβλίο Α' Χρονικών γράφτηκε μετά την εξορία για να βοηθήσει εκείνους που επέστρεφαν στο Ισραήλ, να καταλάβουν πώς να λατρεύουν τον Θεό. Η ιστορία επικεντρώνεται στο νότιο βασίλειο, στις φυλές του Ιούδα, του Βενιαμίν και του Λευί. Αυτές οι φυλές είχαν την τάση να είναι πιο πιστές στον Θεό.

Εδάφια-κλειδιά: Α' Χρονικών 11:1-2, «Τότε, συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στον Δαβίδ στη Χεβρών λέγοντας: Δες, κόκαλό σου είμαστε και σάρκα σου.

Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ· και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου: Εσύ θα ποιμάνεις τον λαό μου τον Ισραήλ, κι εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ.»

Α' Χρονικών 21:13, «Και ο Δαβίδ είπε στον Γαδ: Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό· ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή οι οικτιρμοί του είναι πολλοί σε υπερβολικό βαθμό· σε χέρι ανθρώπου, όμως, ας μην πέσω.»

Α' Χρονικών 29:11, «Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα· επειδή δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό και όσα είναι επάνω στη γη· δική σου είναι η βασιλεία Κύριε, και εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους.»

Σύντομη σύνοψη:
Τα πρώτα 9 κεφάλαια του Α' Χρονικών αφιερώνονται σε καταλόγους και γενεαλογίες. Περισσότεροι κατάλογοι και γενεαλογίες είναι διασκορπισμένες μέχρι το τέλος του Α' Χρονικών. Ενδιάμεσα, το βιβλίο Α' Χρονικών,

καταγράφει την άνοδο του Δαβίδ στον θρόνο και τις δράσεις του από εκεί και μετά. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την άνοδο του γιου του Δαβίδ, Σολομώντα, στον θρόνο. Πολύ συνοπτικά, το περίγραμμα του βιβλίου Α' Χρονικών έχει ως εξής: Κεφάλαια 1:1-9:23 – επιλεκτικές γενεαλογίες· κεφάλαια 9:24-12:40 – Η άνοδος του Δαβίδ· κεφάλαια 13:1-20:30 – Η βασιλεία του Δαβίδ.

Προμηνύματα: O Ψαλμός ευχαριστίας του Δαβίδ προς τον Κύριο (Α' Χρονικών 16:33) αναφέρεται στον καιρό που θα έρθει ο Θεός «να κρίνει τη γη». Αυτό προμηνύει το Ματθαίος 25, στο οποίο ο Ιησούς περιγράφει τον καιρό που θα έρθει για να κρίνει τη γη. Μέσα από τις παραβολές των δέκα παρθένων και των ταλάντων, προειδοποιεί ότι εκείνοι που θα βρεθούν να μην έχουν συγχωρεθεί από τις αμαρτίες τους με το αίμα του Χριστού, θα ριχτούν «στο εξώτερο σκοτάδι». Προτρέπει τους δικούς Του να είναι έτοιμοι γιατί όταν Εκείνος έρθει για κρίση, θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερίφια.

Μέρος από τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ, που ο Θεός επαναλαμβάνει στο κεφάλαιο 17, αναφέρεται στον μελλοντικό Μεσσία που θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Τα εδάφια 13 και 14 περιγράφουν τον Γιο που θα στερεωθεί στον Οίκο του Θεού και που ο θρόνος Του θα εγκαθιδρυθεί για πάντα. Αυτό μπορεί ν' αναφέρεται μόνο για τον Ιησού Χριστό.

Πρακτική Εφαρμογή: Γενεαλογίες όπως αυτές στο Α' Χρονικών, μπορεί να μας φαίνονται ανιαρές αλλά μας υπενθυμίζουν ότι ο Θεός γνωρίζει το κάθε ένα από τα παιδιά Του προσωπικά, ακόμη γνωρίζει και τον αριθμό των τριχών του κεφαλιού μας (Ματθαίος 10:30). Μπορούμε ν' αναπαυόμαστε στο γεγονός ότι αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε είναι γραμμένο για πάντα στο νου του Θεού. Αν ανήκουμε στον Χριστό, τα ονόματά μας είναι γραμμένα για πάντα στο βιβλίο της Ζωής του Αρνίου (Αποκάλυψη 13:8).

Ο Θεός είναι πιστός στον λαό Του και κρατά τις υποσχέσεις Του. Στο Βιβλίο Α' Χρονικών βλέπουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού προς τον Δαβίδ, όταν έγινε βασιλιάς σε όλο το Ισραήλ (Α' Χρονικών 11:1-3). Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι υποσχέσεις Του σε μας θα εκπληρωθούν εξίσου. Υποσχέθηκε ευλογίες σ' εκείνους που Τον ακολουθούν, που έρχονται με μετάνοια στον Χριστό και υπακούν στον Λόγο Του.

Η υπακοή φέρνει ευλογία· η ανυπακοή φέρνει κρίση. Το Βιβλίο Α' Χρονικών, όπως επίσης και τα Α' και Β' Σαμουήλ και Α' και Β' Βασιλέων, αποτελούν χρονικό του μοτίβου της αμαρτίας, της μετάνοιας, της συγχώρεσης και της αποκατάστασης του έθνους του Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός είναι υπομονετικός μαζί μας και συγχωρεί τις αμαρτίες μας όταν πηγαίνουμε σ' Αυτόν με αληθινή μετάνοια (Α Ιωάννου 1:9). Μπορούμε ν' αναπαυόμαστε στο γεγονός πως ακούει την προσευχή της μετάνοιάς μας, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, μας αποκαθιστά στην κοινωνία μας μαζί Του και μας οδηγεί στο μονοπάτι της χαράς.

EnglishΕπισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

το βιβλίο Α' Χρονικών
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries