settings icon
share icon
Ερώτηση

Προσδοκά ο Θεός από όλους μας την τεκνοποίηση;

ΑπάντησηΔεν πρόκειται πραγματικά για το αν ο Θεός «προσδοκά» από μας να τεκνοποιήσουμε, καθώς είναι Κύριος και παντογνώστης και γνωρίζει ποιος θ’ αποκτήσει παιδιά και ποιος όχι. Το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσον ή όχι είναι απαίτηση για τους χριστιανούς και κατά πόσον ή όχι μπορούμε να ζούμε μια ζωή πληρότητας και υπακοής εν Χριστώ χωρίς ν’ αποκτήσουμε παιδιά.

Η Αγία Γραφή μάς λέει ότι τα παιδιά είναι ευλογία από τον Θεό. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 127:3-5, «Δέστε, κληρονομιά από τον Κύριο είναι τα παιδιά· μισθός δικός του ο καρπός τής κοιλιάς. Όπως τα βέλη στο χέρι τού δυνατού, έτσι και οι γιοι τής νιότης. Μακάριος ο άνθρωπος που γέμισε τη βελοθήκη του απ’ αυτά· αυτοί δεν θα ντροπιαστούν όταν μιλούν με τους εχθρούς τους στην πύλη.» Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνοι που δεν απέκτησαν παιδιά δεν είναι ευλογημένοι ή ότι τα παιδιά είναι η μόνη ευλογία από τον Θεό. Σημαίνει απλώς ότι τα παιδιά πρέπει να τα θεωρούμε ευλογία και όχι κατάρα ή μπελά.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, «τους ευλόγησε ο Θεός και είπε σ’ αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε την» (Γένεση 1:28). Μετά τον κατακλυσμό ο Θεός είπε στον Νώε, «ο Θεός ευλόγησε τον Νώε, και τους γιους του, και τους είπε: Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίστε τη γη» (Γένεση 9:1). Η τεκνοποίηση αποτελεί μέρος τής εντολής τού Θεού προς την ανθρωπότητα και σίγουρα «προσδοκούσε» οι περισσότεροι άνθρωποι να τεκνοποιούν. Παρατηρούμε ακόμη ότι η απόκτηση παιδιών αποτελεί μέρος τής διαθήκης που σύναψε ο Θεός με τον Αβραάμ. Είπε στον Αβραάμ, «και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος· και θα σε ευλογήσω, . . . και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές τής γης» (Γένεση 12:2-3). Ο λόγος αυτός εκπληρώθηκε πλήρως δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος — και ο οποίος γεννήθηκε από το γενεαλογικό δέντρο τού Αβραάμ.

Στην Παλαιά Διαθήκη τα παιδιά θεωρούνται ως ένα φυσικό σημάδι τής ευλογίας τού Θεού. Ακόμη κι έτσι, ακόμη και αν οι πλείστοι των ανθρώπων εκείνου του καιρού μπορεί να αισθάνονταν διαφορετικά, η στειρότητα δεν αποτελούσε αξιόπιστο σημάδι δυσαρέσκειας τού Θεού. Πολλά ζευγάρια στην Αγία Γραφή, όπως ο Ελκανά και η Αννα (γονείς τού προφήτη Σαμουήλ), ο Αβραάμ και η Σάρρα (γονείς τού Ισαάκ) και ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ (γονείς τού Ιωάννη τού Βαπτιστή), ήταν ευσεβείς άνδρες και γυναίκες που για χρόνια ήταν άγονοι.

Στην Καινή Διαθήκη τα παιδιά θεωρούνται, επίσης, ευλογία. Ο Ιησούς δέχθηκε τα παιδιά και δίδαξε τους μαθητές Του ότι τα παιδιά αποτελούν παράδειγμα πολλών αξιών τής Βασιλείας τού Θεού. Ο απόστολος Παύλος έδωσε οδηγίες στους γονείς και τα παιδιά σχετικά με την αρμονική συμβίωσή τους (Εφεσίους 6:1-4). Μία από τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένας επίσκοπος στην εκκλησία είναι, αν είναι έγγαμος κι έχει παιδιά, πρέπει να διοικεί καλώς τον οίκο του· αν δεν μπορεί να διοικήσει την οικογένειά του, πώς θα μπορέσει να επιμεληθεί την εκκλησία (Α΄ Τιμόθεον 3:4-5); Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικογένεια χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον Θεό. Η Καινή Διαθήκη όμως εστιάζει περισσότερο στην πνευματική καρποφορία και πολλαπλασιασμό παρά στις φυσικές ευλογίες. Οι πιστοί στον Ιησού Χριστό γίνονται παιδιά τού Θεού (Ιωάννης 1:12). Θέλουμε πρωταρχικά να επεκτείνουμε την οικογένειά Του. Καλούμαστε να κάνουμε μαθητές (Ματθαίος 28:19) και όχι μόνο βιολογικούς απογόνους.

Τα παιδιά είναι και θα είναι πάντοτε μια ευλογία τού Θεού — ασχέτως του πώς ένα παιδί γίνεται τμήμα της ζωής κάποιου. Αλλά παρ’ όλο που ο Θεός έχει δηλώσει πως τα παιδιά είναι ευλογία δική Του και η τεκνογονία αποτελεί μέρος τής εντολής προς την ανθρωπότητα συνολικά, πουθενά η Γραφή δεν δηλώνει ότι κάθε έγγαμο ζευγάρι πρέπει να έχει ή να επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά. Και πάλι, η στειρότητα —σε οποιαδήποτε ηλικία— δεν αποτελεί σημάδι τής δυσαρέσκειας τού Θεού. Ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά δεν υστερούν καθόλου σε πολυτιμότητα ή σπουδαιότητα στην Βασιλεία τού Θεού από εκείνα που έχουν παιδιά. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πραγματικά ότι ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά μπορούν να δώσουν περισσότερη ενέργεια και να στρέψουν την προσοχή τους στο έργο τής Βασιλείας παρά εκείνοι που έχουν παιδιά, όπως αυτό ισχύει για τους άγαμους (δες Α΄ Κορινθίους 7:32). Εγγαμοι, άγαμοι, με παιδιά ή χωρίς παιδιά, κάθε παιδί τού Θεού αποτελεί ένα σημαντικό μέλος τής οικογένειάς Του και ένα αναπόσπαστο τμήμα τού Σώματος τού Χριστού. Το συγκεκριμένο θέλημα τού Θεού για κάθε πρόσωπο και κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό. Το θέλημα τού Θεού για πολλούς περιλαμβάνει την απόκτηση παιδιών, είτε είναι φυσική είτε δια υιοθεσίας. Για άλλους, το θέλημά Του δεν περιλαμβάνει την απόκτηση παιδιών.

Για εκείνους που θέλουν να κάνουν παιδιά αλλά δεν μπορούν για οιονδήποτε λόγο, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να εμπιστευθούν την επιθυμία τους στον Θεό με προσευχή. Μπορεί να σε βοηθήσει να διανύσεις το ταξίδι τού πόνου και να βιώσεις το μέγιστο αγαθό Του στην περίοδο αυτήν. Για εκείνους που δεν επιθυμούν να έχουν παιδιά, είναι επίσης το καλύτερο να παραδώσουν την επιθυμία τους στον Θεό με προσευχή. Μερικές φορές η έλλειψη επιθυμίας πηγάζει από τον Θεό. Άλλες φορές ωθείται από πληγές του παρελθόντος, φόβο ή εγωκεντρισμό. Όταν εκθέτουμε την καρδιά μας με ειλικρίνεια ενώπιον τού Θεού, μπορεί να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε το μπέρδεμα, να μας θεραπεύσει και να μας δώσει τις επιθυμίες της καρδιάς Του.

Είναι πολύ εύκολο να γίνουν είδωλα οι επιθυμίες μας και η ζωή μας. Ακόμη και καλές επιθυμίες, όταν παίρνουν την θέση τού Θεού στην ζωή μας, γίνονται είδωλα. Ολοι μας, ασχέτως της κατάστασης τής ζωής μας ή της φάσης που περνάμε, θα κάνουμε καλώς να εξετάσουμε την καρδιά μας, να σταθούμε ειλικρινείς ενώπιον τού Θεού με προσευχή, να ψάξουμε στον λόγο Του για σοφία, και να αφιερώσουμε την ζωή μας σ’ Αυτόν. Τελικώς, είναι ο Θεός που ικανοποιεί τις καρδιές μας και πρέπει να ζήσουμε την ζωή μας για την δόξα Του μόνο (Ρωμαίους 12:1-2, Ψαλμός 37).

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Προσδοκά ο Θεός από όλους μας την τεκνοποίηση;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries