settings icon
share icon
Ερώτηση

Η προσευχή με λόγια τής Γραφής είναι περισσότερο αποτελεσματική από τις άλλες προσευχές;

Απάντηση


Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν πως η χρήση βιβλικών εδαφίων στις προσευχές τους αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο προσευχής. «Η προσευχή που επιστρέφει στον Θεό την Γραφή» φαίνεται να μας βοηθάει να εστιάσουμε τον νου μας και να βεβαιωθούμε πως το περιεχόμενο τής προσευχής ευαρεστεί τον Θεό.

Το Ιακώβου 5:16 λέει, «Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα.». Στην Α΄ Ιωάννου 5:14-15 διαβάζουμε, «Κι αυτή είναι η παρρησία που έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει. Και αν γνωρίζουμε ότι μας εισακούει, ό,τι αν ζητήσουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματα που ζητήσαμε απ’ αυτόν.». Η φράση πολύ ισχύει σημαίνει «επαρκής να παράξει το επιθυμητό αποτέλεσμα». Ενθερμη σημαίνει «σταθερή, κοπιώδης και έντονη». Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης μας λένε πως για να είναι αποτελεσματικές οι προσευχές μας, πρέπει να είναι ένθερμες, γεμάτες νόημα και σύμφωνες με το θέλημα τού Θεού.

Ενας τρόπος να γνωρίσουμε ότι οι προσευχές μας συμφωνούν με το θέλημα τού Θεού είναι να προσευχόμαστε με συγκεκριμένα λόγια τής Γραφής που εκφράζουν αυτό που έχει η καρδιά μας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις Γραφές σαν ένα είδος μαγικής επωδού που επαναλαμβάνουμε απερίσκεπτα ωσάν οι λέξεις καθ’ εαυτές να έχουν δύναμη. Η δύναμη τής προσευχής πηγάζει από τον Θεό μόνο στην καρδιά που είναι «ένθερμη». Αλλά όταν βρίσκουμε μια εντολή ή υπόσχεση που εκφράζει αυτό που υπάρχει στην καρδιά μας, γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τον Θεό όταν την χρησιμοποιούμε ως προσευχή. Αφορά, εν τέλει, τον λόγο Του. Οσο περισσότερο αποστηθίζουμε και συλλογιζόμαστε τις Γραφές, τόσο περισσότερο αυτές γίνονται τμήμα τής ζωής μας. Η αλήθεια που έχουμε μελετήσει έρχεται στον νου μας όταν προσευχόμαστε και αποτελεί συχνά την απάντηση που επιζητούμε. Συχνά, όταν δεν γνωρίζουμε τι να προσευχηθούμε, οι Γραφές μπορούν να μας δώσουν τα λόγια. Οι Ψαλμοί περιέχουν εκατοντάδες προσευχές, και πολλές από αυτές έχουν ήδη μετατρέψει τις σκέψεις μας σε λόγια.

Ο Ιησούς μάς δίνει το καλύτερο παράδειγμα αποτελεσματικής προσευχής. Η πλέον μακροσκελής καταγραμμένη προσευχή Του είναι η «αρχιερατική προσευχή» που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο τού κατά Ιωάννην ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που σημειώνουμε είναι η ενότητα τού πνεύματος που έχει ο Ιησούς με τον Πατέρα. Αρχίζει την προσευχή με τα λόγια, «Πατέρα, ήρθε η ώρα.». Ο Ιησούς δεν έλεγε στον Πατέρα κάτι που Εκείνος δεν γνώριζε. Αντιθέτως, ο Ιησούς αναγνώριζε πως οι δύο Τους συμφωνούσαν. Διέθεσε τόσο πολύ χρόνο σε ένθερμη προσευχή ώστε γνώριζε την καρδιά τού Πατέρα. Αυτός είναι σκοπός της αποτελεσματικής προσευχής: να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού και ευθυγραμμίσουμε το θέλημά μας με το δικό Του. Είτε χρησιμοποιούμε τα δικά μας λόγια ή εκείνα που γράφτηκαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν, το κλειδί στην αποτελεσματική προσευχή είναι ότι πηγάζουν από μια καρδιά που επιζητεί το θέλημα τού Θεού.

Η προσευχή με τα λόγια τής Γραφής ως μια πράξη προσωπικής αφιέρωσης είναι ένας καλός τρόπος να γνωρίζουμε ότι προσευχόμαστε αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε το Γαλάτας 2:20 και να το χρησιμοποιήσουμε ως προσευχή αφιέρωσης. Μια τέτοια προσευχή ακούγεται κάπως έτσι: «Πατέρα, σήμερα έχω σταυρωθεί με τον Χριστό. Δεν ζω πλέον εγώ αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Την ζωή που σήμερα ζω, θα την ζήσω με την πίστη τού Γιου τού Θεού, που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του για μένα.». Προσευχόμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε την καρδιά τού Θεού και την καθιστούμε σκοπό μας. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό στα λόγια αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε ότι προσευχόμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού όταν χρησιμοποιούμε τον λόγο Του ως υπόδειγμα.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην μεταχειριζόμαστε τις Γραφές ως εάν κάθε περικοπή γράφτηκε ειδικά για την δική μας περίσταση. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τα εδάφια έξω από το πλαίσιο τού κειμένου στο οποίο ανήκουν απλώς και μόνο διότι θέλουμε να ισχύουν για μας. Για παράδειγμα, ο Θεός υποσχέθηκε στον Σολομώντα «πλούτη, αγαθά, και δόξα» στο Β΄ Χρονικών 1:11-12. Αλλά δεν μπορούμε να προσευχηθούμε το εδάφιο αυτό ως εάν ο Θεός το είχε υποσχεθεί σε μας. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε μεμονωμένα εδάφια που φαίνεται να λένε αυτό που θέλουμε και κατόπιν να βασιζόμαστε σ’ αυτά. Υπάρχουν όμως φορές που ο Θεός εντυπώνει ένα συγκεκριμένο εδάφιο στην καρδιά μας ως προσωπικό μήνυμα προς εμάς, και τότε μπορούμε και θα πρέπει να προσευχηθούμε με αυτό.

Αν προσπαθούμε να εφαρμόζουμε κάθε εδάφιο ωσάν να επηρέαζε άμεσα την δική μας ζωή, θα είχαμε προβλήματα με εδάφια όπως το Α΄ Σαμουήλ 15:3: «πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλήκ, και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς…». Πρέπει να διαβάζουμε τις Γραφές πάντοτε εντός του πλαισίου τους και να μαθαίνουμε περισσότερα για τον Θεό από τις αρχές που βρίσκουμε. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει την περικοπή αυτήν για να μας μιλήσει για τον εξολοθρεμό τής κοσμικότητας στην ζωή μας έτσι που να μην αφήσουμε ζωντανό υπόλοιπο απ’ αυτήν. Σ’ αυτήν την περίσταση θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε, «Κύριε, όπως είπες στους Ισραηλίτες να εξολοθρέψουν τελείως κάθε τι που αντιπροσώπευε το κακό τών Αμαληκιτών, θέλω να καταστρέψω τους ψεύτικους θεούς στην ζωή μου ώστε να μην μείνει τίποτα εκτός από Σένα. Αγνισε την καρδιά μου όπως εκείνοι καθάρισαν την γη τους.».

Η αποτελεσματική, ένθερμη προσευχή μπορεί να προέρχεται από τις Γραφές ή από τα βάθη τής καρδιάς μας. Ο σκοπός καθώς αυξανόμαστε είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Ακόμη και πάνω στον σταυρό, μέσα στο φοβερό πάθος, ο Ιησούς κραύγασε με τα λόγια του Ψαλμού 22: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;». Πολλοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ανέφερε ολόκληρη την περικοπή καθώς κρεμιόταν στον σταυρό, προσευχόμενος με τα λόγια αυτά στον Θεό ως πράξη λατρείας ακόμη και στον θάνατο. Οσο περισσότερη Γραφή μαθαίνουμε και την εξατομικεύουμε, τόσο περισσότερο οι προσευχές μας θ’ αντανακλούν το θέλημα τού Θεού και θα γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Η προσευχή με λόγια τής Γραφής είναι περισσότερο αποτελεσματική από τις άλλες προσευχές;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries