settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποιος είναι ο δημιουργισμός που αποδέχεται την μεγάλη ηλικία τής Γης;

Απάντηση


Σημειώστε παρακαλώ πως η Διακονία GotQuestions.org δέχεται επίσημα την άποψη τού δημιουργισμού που αποδέχεται ότι η ηλικία τής Γης είναι μικρή. Πιστεύουμε αληθινά και πλήρως ότι ο δημιουργισμός μιας Γης μικρής ηλικίας ταιριάζει καλύτερα με την βιβλική αφήγηση τής Δημιουργίας. Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι ο δημιουργισμός που πιστεύει ότι η ηλικία τής Γης είναι μεγάλη αποτελεί μια εύλογη άποψη που ένας χριστιανός μπορεί ν’ αποδέχεται. Κατά καμία έννοια δεν αποτελεί αίρεση ο δημιουργισμός περί Γης μεγάλης ηλικίας και κατά καμία έννοια δεν πρέπει ν’ αποφεύγουμε τους δημιουργιστές που πιστεύουν στην μεγάλη ηλικία τής Γης, ωσάν να μην είναι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Σκεφτήκαμε πως αξίζει να γράψουμε ένα άρθρο που παρουσιάζει με θετικό τρόπο τον δημιουργισμό που αποδέχεται την μεγάλη ηλικία τής Γης, καθώς είναι πάντοτε καλό να δέχονται προκλήσεις οι απόψεις μας, παρακινώντας μας σε περαιτέρω έρευνα τών Γραφών ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι πεποιθήσεις μας είναι βάσιμες βιβλικά.

Ο δημιουργισμός που αποδέχεται την μεγάλη ηλικία τής Γης αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους βιβλικούς δημιουργιστές που αρνούνται ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε τα τελευταία 6.000 έως 10.000 χρόνια μέσα σε 6 συνεχόμενες 24ωρες ημέρες. Αντιθέτως, οι δημιουργιστές τής μεγάλης ηλικίας Γης πιστεύουν ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τους κατοίκους του (συμπεριλαμβανομένων του πραγματικού Αδάμ και της Εύας) σε μια πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτήν που δέχονται οι δημιουργιστές μιας μικρής ηλικίας Γης. Ο κατάλογος τών ονομαστών χριστιανών ηγετών που είναι (ή ήταν κατά την διάρκεια τού βίου τους) τουλάχιστον ανοιχτοί στην ερμηνεία μιας μεγάλης ηλικίας Γης, είναι μεγάλος και συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους Walter Kaiser, Norman Geisler, William Dembski, J.I. Packer, J.P. Moreland, Philip E. Johnson, Chuck Colson, Francis Schaefer, και τον ερευνητή τής Παλαιάς Διαθήκης Gleason Archer.

Οι δημιουργιστές τής μεγάλης ηλικίας Γης συμφωνούν συνήθως με τους επικρατούντες επιστημονικούς υπολογισμούς περί την ηλικία τού σύμπαντος, της ανθρωπότητας και της Γης ενώ την ίδια στιγμή απορρίπτουν τους ισχυρισμούς τών συγχρόνων θεωρητικών εξελικτικών αναφορικά με την βιολογική εξέλιξη. Οι δημιουργιστές τής μεγάλης ηλικίας Γης και οι αδελφοί τους υποστηρικτές τής μικρής ηλικίας Γης έχουν αρκετά σημαντικά κοινά σημεία, όπως:
1) Η κυριολεκτική Δημιουργία τού σύμπαντος εκ του μηδενός (ex nihilo) πριν κάποιον πεπερασμένο χρόνο.
2) Η κυριολεκτική δημιουργία τού Αδάμ από το χώμα τής Γης και της Εύας από την πλευρά τού Αδάμ, όπως επίσης η ιστορικότητα τής αφήγησης τής Γένεσης.
3) Η απόρριψη τού ισχυρισμού τών δαρβινιστών πως τυχαία μετάλλαξη και φυσική επιλογή μπορούν να αιτιολογήσουν επαρκώς την πολυπλοκότητα τής ζωής.
4) Η απόρριψη τού ισχυρισμού ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την εξελικτική διαδικασία για να φέρει τον άνθρωπο στην σημερινή του κατάσταση (θεϊστική εξέλιξη). Και οι υποστηρικτές τής μεγάλης ηλικίας Γης, και αυτοί της μικρής ηλικίας Γης απορρίπτουν κατηγορηματικά την θεωρία τής κοινής προέλευσης.

Ωστόσο, οι δημιουργιστές τής μεγάλης ηλικίας Γης διαφέρουν από τους υποστηρικτές τής μικρής ηλικίας Γης στα ακόλουθα:
1) Η ηλικία τού σύμπαντος. Οι δημιουργιστές που υποστηρίζουν την μικρή ηλικία τής Γης πιστεύουν ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν πριν 6.000 έως 10.000 χρόνια. Οι υποστηρίζοντες την μεγάλη ηλικία τής Γης τοποθετούν την Δημιουργία πριν περίπου 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, κι έτσι ευθυγραμμίζονται με την «συμβατική» επιστήμη, τουλάχιστον σ’ αυτό το σημείο.
2) Ο χρόνος τής δημιουργίας τού Αδάμ και της Εύας. Η θέση της μικρής ηλικίας τής Γης τοποθετεί την δημιουργία τού Αδάμ όχι περισσότερο από 10.000 χρόνια πριν. Η θέση τής μεγάλης ηλικίας τής Γης ποικίλει σ’ αυτό το σημείο και οι υπολογισμοί κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 70.000 ετών πριν.

Η αντιπαράθεση μεταξύ τών δύο απόψεων τού δημιουργισμού εξαρτάται από την σημασία τής εβραϊκής λέξης γιομ, που σημαίνει «ημέρα». Οι δημιουργιστές τής μικρής ηλικίας Γης επιμένουν ότι η σημασία τής λέξης γιομ στο πλαίσιο τής Γένεσης, κεφάλαια 1-2 είναι η 24ωρη χρονική περίοδος. Οι δημιουργιστές τής μεγάλης ηλικίας Γης διαφωνούν και πιστεύουν ότι η λέξη γιομ χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο και έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά βιβλικά επιχειρήματα για να υπερασπιστούν την άποψή τους. Μερικά από αυτά είναι:
1) Η λέξη γιομ χρησιμοποιείται αλλού στην Γραφή αναφερόμενη σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, ιδιαιτέρως στον Ψαλμό 90:4, ο οποίος αναφέρεται από τον απόστολο Πέτρο: «στον Κύριο μία ημέρα (γιομ) είναι σαν 1.000 χρόνια, και 1.000 χρόνια σαν μία ημέρα» (Β΄ Πέτρου 3:8).
2) Η έβδομη «ημέρα» έχει διάρκεια χιλιάδες χρόνια. Το Γένεση 2:2-3 δηλώνει ότι ο Θεός αναπαύθηκε την έβδομη «ημέρα» (γιομ). Οι Γραφές διδάσκουν ότι βρισκόμαστε ακόμη στην έβδομη ημέρα· συνεπώς η λέξη «ημέρα» μπορεί να αναφέρεται σε μια μεγάλη χρονική περίοδο αναφορικά με τις πρώτες έξι ημέρες.
3) Η λέξη «ημέρα» στην Γένεση 1–2 είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την 24ωρη ημέρα. Διαβάζουμε στο Γένεση 2:4, «Αυτή είναι η γένεση τού ουρανού και της γης, όταν αυτά κτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό». Στο εδάφιο αυτό, η λέξη «ημέρα» αναφέρεται συνολικά στις πρώτες έξι ημέρες, κι έτσι έχει μια περισσότερο ελαστική σημασία από αυτήν της 24ωρης περιόδου.
4) Η έκτη «ημέρα» είναι προφανώς μεγαλύτερης διάρκειας από 24 ώρες. Το Γένεση 2:19 μας λέει ότι ο Αδάμ παρατήρησε και έδωσε ονόματα σε κάθε ζωντανή ύπαρξη τού ζωικού βασιλείου πάνω στην γη. Θεωρώντας κυριολεκτικό το γεγονός αυτό δεν φαίνεται πώς θα μπορούσε ο Αδάμ να έχει ολοκληρώσει ένα τέτοιο μνημειώδες καθήκον σε 24 ώρες.

Τα ζητήματα που χωρίζουν τους υποστηρικτές τής μικρής ηλικίας τής Γης από αυτούς της μεγάλης ηλικίας τής Γης είναι και πολύπλοκα και σημαντικά. Δεν θα πρέπει ωστόσο το ζήτημα αυτό ν’ αποτελεί κριτήριο υγιούς πίστης. Υπάρχουν ευσεβείς άνδρες και γυναίκες και στις δύο πλευρές τής συζήτησης. Σε τελική ανάλυση, οι βιβλικοί δημιουργιστές —και των δύο απόψεων— έχουν πολλά κοινά και θα πρέπει να εργάζονται μαζί για την υπεράσπιση τής ιστορικής αξιοπιστίας τής αφήγησης τής Γένεσης.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποιος είναι ο δημιουργισμός που αποδέχεται την μεγάλη ηλικία τής Γης;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries