settings icon
share icon
Ερώτηση

Γιατί να μην αυτοκτονήσω;

Απάντηση


Η καρδιά μου είναι απαρηγόρητη εξαιτίας αυτών που σκέφτονται να βάλλουν τέλος στην ζωή τους προβαίνοντας στην αυτοκτονία. Αν εσύ σκέφτεσαι το ίδιο τώρα, πιθανών έχεις διαφορετικά συναισθήματα, όπως είναι η αίσθηση της απελπισίας και της απογοήτευσης. Ίσως αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι σε βαθύ λάκκο και ότι αμφιβάλλεις ότι υπάρχει ακτίνα ελπίδας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Φαίνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται ή ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πως είσαι. Η ζωή δεν αξίζει να την ζεις… ή μήπως αξίζει;

Κατά καιρούς πολλοί είχαν τέτοια βαριά συναισθήματα . Τα ερωτήματα που είχα όταν ήμουνα σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση ήταν, " Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να είναι το θέλημα του Θεού που με δημιούργησε;" "Μήπως ο Θεός είναι τόσο μικρός για να με βοηθήσει; " " Μήπως τα προβλήματά μου είναι πολύ μεγάλα για Αυτόν;"

Χαίρομαι που μπορώ να σου πω ότι αν σε μερικές στιγμές επιτρέψεις στον Θεό να είναι αληθινός Θεός στην ζωή σου, τώρα, Αυτός θα σου δείξει πόσο πράγματι μεγάλος είναι! " Γιατί τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο στο Θεό" (Λουκά 1:37). Ίσως οι ουλές από τραυματισμούς του παρελθόντος οδήγησαν σε αυτό, να καταβληθείς από το αίσθημα της απόρριψης και εγκατάλειψης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση της αυτολύπησης, του θυμού, της πικρίας, των εκδικητικών σκέψεων ή έργων, σε επικινδύνους φόβους, κτλ., δηλαδή σε όλα αυτά που προκάλεσαν προβλήματα σε κάποιες από τις σημαντικότερες σχέσεις σου. Όμως, η αυτοκτονία θα έφερνε την ερήμωση στην ζωή των αγαπημένων σου προσώπων, τα οποία ποτέ δεν σκόπευες να πληγώσεις, συναισθηματικές ουλές με τις οποίες θα έπρεπε να παλέψουν σε όλη τους την ζωή.

Γιατί δεν πρέπει να αυτοκτονήσεις; Φίλε, δεν είναι σημαντικό πόσα είναι τα άσχημα πράγματα στη ζωή σου, υπάρχει ο θεός της αγάπης ο οποίος περιμένει να Τον επιτρέψεις να σε καθοδηγήσει δια του τούνελ της απελπισίας και να σε οδηγήσει στο θαυμαστό Του φως. Αυτός είναι η ελπίδα σου. Το όνομά Του είναι Ιησούς.

Αυτός ο Ιησούς , ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, εξομοιώνεται με εσένα στην απόρριψή σου και στην ταπείνωσή σου. Ο προφήτης Ισαΐας έγραψε για Αυτόν, "Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ώραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν. Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών." (Ησαΐας 53:2-6).

Φίλε, όλα αυτά τα υπέμεινε ο Ιησούς για να μπορέσουν να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες! Μα όσο κι αν είναι βαριές οι ενοχές που κουβαλάς, γνώρισε ότι Αυτός θα σου τις συγχωρήσει αν ταπεινά μετανιώσεις (στρέφεσαι από τις αμαρτίες στο Θεό). "και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, και θέλεις με δοξάσει(Ψαλμός 50:15). Τίποτα από αυτά που έπραξες κάποτε δεν είναι τόσο άσχημα ώστε να μην μπορεί ο Ιησούς να σου τα συγχωρήσει. Κάποιοι από τους εκλεκτούς δούλους Του έπραξαν μεγάλα αμαρτήματα, όπως, φόνο (Μωυσής), μοιχεία (Βασιλιάς Δαυίδ), φυσική και συναισθηματική κακοποίηση (Απόστολος Παύλος). Εν τούτοις, αυτοί βρήκαν την συγχώρηση και νέα πλούσια ζωή στον Κύριο. "Πλύνόν με μάλλον και μάλλον από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με" (Ψαλμός 51:2). " Άρα, λοιπόν, αν κανείς ανήκει στο Xριστό, είναι καινούργιο δημιούργημα" (Β΄Κορινθίους 5:17).

Γιατί δεν πρέπει να αυτοκτονήσεις; Φίλε, ο Θεός είναι έτοιμος να επανορθώσει εκείνο που είναι "σπασμένο"... δηλαδή, την ζωή που τώρα βιώνεις και την οποία θέλεις να βάλλεις τέλος με την αυτοκτονία. Ο προφήτης Ησαΐας έγραψε: "Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους· διά να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών· διά να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας· διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ώραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας· διά να ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού" (Ησαΐας 61:1-3).

Έλα στον Ιησού, και επέτρεψέ Τον να αποκαταστήσει την χαρά σου και την αίσθηση ότι είσαι χρήσιμος εμπιστεύοντας τον εαυτό σου σ’ Αυτόν για την αρχή κάτι καινούριου στη ζωή σου." Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με. "Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου· και το στόμα μου θέλει αναγγέλλει την αίνεσίν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλως ήθελον προσφέρει· εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει" (Ψαλμός 51:12, 15-17).

Θέλεις να δεχθείς τον Κύριο ως Σωτήρα και Ποιμένα σου; Αυτός θα καθοδηγεί τις σκέψεις και τα βήματά σου, νυχθημερόν, δια του Λόγου Του, την Βίβλο. " Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν, εις την οποίαν πρέπει να περιπατής· θέλω σε συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου" ( Ψαλμός 32:8). "η στερέωσις των καιρών σου και η σωτήριος δύναμις· ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού" (Ησαΐας 33:6). Στον Χριστό, θα έχεις ακόμη αγώνες, αλλά θα έχεις τώρα ΕΛΠΙΔΑ. Αυτός είναι "φίλος στενώτερος αδελφού" (Παροιμίες 18:24). Είθε η ευλογία του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σου την ώρα της απόφασής σου.

Αν θέλεις να ευελπιστείς στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, πές στο Θεό αυτά τα λόγια μέσα από την καρδιά σου. "Θεέ μου, σε χρειάζομαι στην ζωή μου. Σε παρακαλώ, να μου συγχωρήσεις ότι έχω κάνει. Θέτω την πίστη μου στον Ιησού Χριστό και πιστεύω ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μου. Σε παρακαλώ καθάρισόν με, θεράπευσέ με, και απεκατέστησε την χαρά στη ζωή μου. Σ΄ ευχαριστώ για την αγάπη Σου που δείχνεις σε μένα και για τον θάνατο του Χριστού ένεκα εμού.

Έχεις αποφασίσει να ζήσεις με το Χριστό επειδή διάβασες παραπάνω; Αν ναι, παρακαλούμε πληκτρολόγησε “έχω δεχτεί τον Χριστό σήμερα“ πλήκτρο κάτω.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Γιατί να μην αυτοκτονήσω;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries