settings icon
share icon
Ερώτηση

Είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά· γιατί να θεωρήσω πως πρέπει να γίνω χριστιανός;

Απάντηση


Το σημαντικότερο κοινό στοιχείο μεταξύ των ευαγγελικών χριστιανών και των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι η πίστη μας στην Αγία Γραφή ως την υπέρτατη εξουσία που είναι θεόπνευστη, και αφορά τον Θεό και τις προσδοκίες Του για μας. Ενώ αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα διαφορετικά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πολύ αξιέπαινοι για την εξάρτηση και επιμέλειά τους στη μελέτη της Αγίας Γραφής για να γνωρίσουν τον Θεό και το θέλημά Του. Θα πρέπει να είμαστε σοφοί να εξετάζουμε τα πάντα στη ζωή με το φως των Γραφών, όπως οι Βεροιείς. Προς αυτόν τον σκοπό θα εξετάσουμε εδάφια από τη Μετάφραση του Νέου Κόσμου (η έκδοση της Αγίας Γραφής από την Εταιρεία της Σκοπιάς) για να ξεκαθαρίσουμε κάποιες συνήθεις παρανοήσεις.

Το όνομα του Θεού
Οι χριστιανοί λαμβάνουν το όνομά τους από το γεγονός ότι ακολουθούν και λατρεύουν τον Ιησού Χριστό και αποκλήθηκαν για πρώτη φορά «χριστιανοί» στην Αντιόχεια, κατά τη διάρκεια της διακονίας του Παύλου εκεί (Πράξεις 11:26). Ο Παύλος επανειλημμένα έκανε σαφές πως ένας χριστιανός έδινε μαρτυρία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τα λόγια και τα έργα Του. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι πρέπει να λατρεύουμε αποκλειστικά τον Θεό Πατέρα (που μερικές φορές αναφέρεται στη Γραφή ως «Ιεχωβά»). Το όνομα «Ιεχωβά», όμως, ήταν ένα υβριδικό όνομα που δημιούργησαν οι χριστιανοί προσθέτοντας φωνήεντα στα τέσσερα σύμφωνα (τετραγράμματο), τα οποία ήταν η αρχική γραφή, και την οποία εμείς προφέρουμε ως «Ιεχωβά» στην ελληνική και «Γιαχβέ» στην εβραϊκή. Οι ευαγγελικοί χριστιανοί κατανοούν πως ο Χριστός ήταν Θεός στην πληρότητά Του, ίσος στη θεότητα αλλά με διαφορετικό λειτούργημα από αυτό του Θεού Πατέρα. Οι χριστιανοί αναγνωρίζουν πως ένα από τα ονόματα του Θεού Πατέρα είναι Ιεχωβά· όμως, υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα και τίτλοι που χρησιμοποιούν οι Γραφές αναφορικά με τον Θεό Πατέρα.

Οι μάρτυρες του Ιεχωβά εννοούν πως ο Χριστός ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ και αρνούνται κατηγορηματικά τη θεότητά Του. Καθώς θα δούμε, αν εννοήσουμε πως ο Χριστός ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από Θεός, πολλά εδάφια περιέχουν προφανείς αντιφάσεις. Γνωρίζουμε, όμως, ότι ο λόγος του Θεού είναι αλάνθαστος και δεν περιέχει εσωτερικές αντιφάσεις. Πρέπει, συνεπώς, ν' αντιληφθούμε την αλήθεια του λόγου του Θεού με τρόπο που είναι συνεπής και πιστός στην αποκάλυψη του Θεού. Θα σημειώσεις πως τα ίδια αυτά εδάφια δεν αντιφάσκουν αν εννοήσουμε τον Χριστό ως τον Γιο του Θεού –το πλήρωμα του Θεού σε σωματική μορφή- ο οποίος παρέδωσε τα δικαιώματά Του για να γίνει ο πάσχων δούλος και θυσία υπέρ των αμαρτιών μας. (Όλα τα εδάφια είναι παρμένα από τη Μετάφραση του Νέου Κόσμου. Έχει προστεθεί έμφαση με τονισμένους χαρακτήρες).

Η δόξα του Θεού
(Εδάφια που αναφέρονται στον Θεό τον Πατέρα)

Ησαΐας 42:8 «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά. Αυτό είναι το όνομά μου· δεν δίνω σε κανέναν άλλον τη δόξα μου, ούτε τον αίνο μου σε γλυπτές εικόνες.»

Ησαΐας 48:11 «Δεν δίνω σε κανέναν άλλον τη δόξα μου.»

(Εδάφια σχετικά με τον Χριστό)

Ιωάννης 8:54 «… Ο Πατέρας μου είναι που με δοξάζει, αυτός για τον οποίο λέτε ότι είναι Θεός σας.»

Ιωάννης 16:14 «Εκείνος θα με δοξάσει…»

Ιωάννης 17:1 «Πατέρα, ήρθε η ώρα. Δόξασε τον γιο σου…»

Ιωάννης 17:5 "Τώρα λοιπόν, Πατέρα, δόξασέ με εσύ δίπλα σου με τη δόξα που είχα πλάι σου προτού υπάρξει ο κόσμος.»

Φιλιππησίους 2:10 «… ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο —εκείνων που είναι στον ουρανό, εκείνων που είναι στη γη και εκείνων που είναι κάτω από το έδαφος…»

Εβραίους 5:5 «Έτσι και ο Χριστός δεν δόξασε ο ίδιος τον εαυτό του με το να γίνει αρχιερέας, αλλά δοξάστηκε από Εκείνον που του είπε: «Γιος μου είσαι εσύ· σήμερα εγώ έγινα πατέρας σου.»

Ο Σωτήρας
(Αναφέρονται στον Πατέρα)

Ησαΐας 43:3 «Διότι εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου.»

Ησαΐας 43:11 «Εγώ — εγώ είμαι ο Ιεχωβά, και εκτός από εμένα δεν υπάρχει σωτήρας».

Ησαΐας 45:21 «Όχι εγώ, ο Ιεχωβά; Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εμένα, δίκαιος Θεός και Σωτήρας· δεν υπάρχει κανείς εκτός από εμένα.»

(Αναφέρονται στον Χριστό)

Λουκάς 2:11 «Επειδή σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη του Δαβίδ ένας σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός ο Κύριος.»

Πράξεις 13:23 «Σύμφωνα με την υπόσχεσή του, από τους απογόνους αυτού του ανθρώπου, ο Θεός έφερε στον Ισραήλ έναν σωτήρα, τον Ιησού.»

Τίτον 1:4 «… Εύχομαι να έχεις παρ' αξίαν καλοσύνη και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα και από τον Χριστό Ιησού τον Σωτήρα μας.»

Σε ποιο όνομα πρέπει να πιστεύουμε;
(λόγια αναφέρονται στον Χριστό ή ειπώθηκαν από Αυτόν)

Ιωάννης 14:12 «Αληθινά, αληθινά σας λέω: Όποιος εκδηλώνει πίστη σε εμένα, θα κάνει και εκείνος τα έργα που κάνω εγώ…»

Πράξεις 4:12 «Και δεν υπάρχει σωτηρία μέσω κανενός άλλου, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε»

Πράξεις 26:18 «… και κληρονομιά μεταξύ όσων είναι αγιασμένοι μέσω της πίστης τους σε εμένα».

Αποκάλυψη 2:13 «Γνωρίζω πού κατοικείς, εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά· εντούτοις κρατάς γερά το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη σου σε εμένα…»

Ιωάννης 20:28 «Ο Θωμάς τού απάντησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» Ο Ιησούς τού είπε: «Επειδή με είδες πίστεψες;»

Ιωάννης 20:31 «Αυτά όμως έχουν γραφτεί για να πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού, και επειδή πιστεύετε, να έχετε ζωή μέσω του ονόματός του.»

Πράξεις 2:38 «Ο Πέτρος τούς είπε: «Μετανοήστε, και ας βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για συγχώρηση των αμαρτιών σας…»

Α΄ Ιωάννου3:23 «Μάλιστα αυτή είναι η εντολή του: Να έχουμε πίστη στο όνομα του Γιου του, του Ιησού Χριστού…»

Κτίσμα ή Δημιουργός;
Οι μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι ο Ιεχωβά δημιούργησε τον Ιησού ως άγγελο και ότι ο Ιησούς κατόπιν δημιούργησε όλα τα άλλα πράγματα. Τι λένε οι Γραφές;

(για τον Πατέρα)

Ησαΐας 66:2 «Το δικό μου χέρι τα έκανε όλα αυτά, και έτσι ήρθαν σε ύπαρξη», δηλώνει ο Ιεχωβά.»

Ησαΐας 44:24 «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά, Αυτός που έκανε τα πάντα. Εξέτεινα τους ουρανούς μόνος μου, και άπλωσα τη γη. Ποιος ήταν μαζί μου;»

(για τον Χριστό)

Ιωάννης 1:3 «Τα πάντα ήρθαν σε ύπαρξη μέσω αυτού, και χωρίς αυτόν δεν ήρθε σε ύπαρξη τίποτα απολύτως.» Αν όλα ήρθαν στην ύπαρξη δια του Χριστού, δεν μπορεί Εκείνος να έχει δημιουργηθεί διότι συμπεριλαμβάνεται στα «πάντα».

Κατάσταση, Ονόματα και Τίτλοι του Χριστού και του Ιεχωβά
Ησαΐας 9:6 «Διότι παιδί γεννήθηκε σε εμάς, γιος δόθηκε σε εμάς· και η διακυβέρνηση θα βρίσκεται στους ώμους του. Το όνομά του θα αποκληθεί Θαυμαστός Σύμβουλος, Κραταιός Θεός, Αιώνιος Πατέρας, Άρχοντας Ειρήνης.»

Αποκάλυψη 1:8 ««Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα», λέει ο Ιεχωβά Θεός, «Εκείνος που υπάρχει και που υπήρχε και που έρχεται, ο Παντοδύναμος.»

Αποκάλυψη 1:17-18 «… Εγώ είμαι ο Πρώτος και ο Τελευταίος και ο ζωντανός, και έγινα νεκρός, αλλά δες! είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Τάφου.»

Αποκάλυψη 2:8 «Αυτά λέει "ο Πρώτος και ο Τελευταίος", ο οποίος έγινε νεκρός και επανήλθε στη ζωή…»

Αποκάλυψη 22:12-16 "Δες! Έρχομαι γρήγορα, και την αμοιβή που δίνω την έχω μαζί μου, για να ανταποδώσω στον καθέναν σύμφωνα με το έργο του. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο τελευταίος, η αρχή και το τέλος. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που πλένουν τις στολές τους, ώστε να έχουν εξουσία να πάνε στα δέντρα της ζωής και να μπουν στην πόλη από τις πύλες της. Έξω είναι οι σκύλοι και εκείνοι που ασκούν πνευματισμό και οι σεξουαλικά ανήθικοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και ο καθένας που αγαπάει το ψέμα και διαπράττει απάτες".» "Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας διαβεβαιώσει για αυτά τα πράγματα προς όφελος των εκκλησιών. Εγώ είμαι η ρίζα και ο απόγονος του Δαβίδ και το λαμπρό πρωινό άστρο"».

Αποκάλυψη 21:6-7 «Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Σε όποιον διψάει θα δώσω από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν. Όποιος νικάει θα τα κληρονομήσει αυτά, και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός θα είναι γιος μου.» Αν ο Ιεχωβά είναι το Άλφα και το Ωμέγα, τότε «ο πρώτος και ο έσχατος» πρέπει ν' αναφέρονται στον Ιεχωβά, ισχυρίζονται οι «μάρτυρες». Αλλά πότε ο Ιεχωβά έγινε νεκρός; Ο μόνος «πρώτος και έσχατος» που πέθανε και έζησε ξανά είναι ο Χριστός.

Εβραίους 1:13 «Εξάλλου, για ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ: «Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο για τα πόδια σου;»

Αλήθεια και Ενότητα
Η αντικαταστατική εξιλέωση του Χριστού έγινε αποδεκτή για έναν λόγο: Ο Θεός αποδέχεται μόνο τη δική Του δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ενός ανθρώπου ή αγγέλου είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει το άγιο και τέλειο πρότυπο του δίκαιου νόμου του Θεού. Ο Χριστός ήταν η μοναδική κατάλληλη θυσία διότι Αυτός ο ίδιος ήταν η δικαιοσύνη του Θεού, και καθώς ο νόμος του Θεού απαιτούσε την έκχυση αίματος, ο Χριστός έγινε άνθρωπος έτσι ώστε να καταστεί τα λύτρα για όλους εκείνους που θα πιστέψουν στο όνομά Του.

Σημείωσε πως αν κατανοήσουμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός ενσαρκωμένος, τότε κατανοούμε επίσης πως όλα τα παραπάνω εδάφια είναι αληθή και αμοιβαίως συνεπή στους ισχυρισμούς τους. Μπορούν επίσης να κατανοηθούν σαφώς με την καθαρή λογική τοις μετρητοίς. Αν όμως προσπαθήσουμε να προτείνουμε ότι ο Χριστός είναι κάτι λιγότερο από Θεός –ο αρχάγγελος Μιχαήλ- τότε τα εδάφια αυτά αποκλείονται αμοιβαίως και δεν μπορούν όλα ν' αληθεύουν, θεωρούμενα στο φυσικό τους πλαίσιο. Η αλήθεια του λόγου του Θεού, συνεπώς, επιβάλλει ότι πρέπει να κατανοήσουμε αλλιώς τις Γραφές που είναι ενωμένες, διασυνδεδεμένες, αλάνθαστες και αληθείς. Αυτή η ενωτική αλήθεια μπορεί να βρεθεί μόνο στο πρόσωπο και τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Είθε να δούμε την αλήθεια που αποκαλύπτεται στις Γραφές όπως είναι και όχι όπως ο καθένας μας θα ήθελε να είναι, και μακάρι ο Θεός να λάβει όλη τη δόξα.

Αν έχεις ερωτήματα σχετικά με τον Χριστό ως Θεό ενσαρκωμένο, σε καλούμε να μας τα παραθέσεις. Αν είσαι έτοιμος να εμπιστευθείς αυτόν τον ενσαρκωμένο Θεό, τον Χριστό, μπορείς να πεις τα εξής λόγια στον Θεό: «Θεέ Πατέρα, γνωρίζω πως είμαι αμαρτωλός και αξίζω την οργή Σου. Αναγνωρίζω και πιστεύω πως ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας, και ότι μόνον όντας Θεός ο Χριστός μπορούσε να γίνει Σωτήρας. Εμπιστεύομαι μόνο τον Χριστό να με σώσει. Θεέ Πατέρα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, να με καθαρίσεις και να με αλλάξεις. Σ' ευχαριστώ για τη θαυμάσια χάρη και το έλεός Σου!»

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά· γιατί να θεωρήσω πως πρέπει να γίνω χριστιανός;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries