settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποια είναι τα Ουράνια στεφάνια που μπορούν να λάβουν οι πιστοί στον Ουρανό;

ΑπάντησηΥπάρχουν πέντε Ουράνια στεφάνια που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη ως ανταμοιβή για τους πιστούς. Είναι το άφθαρτο στεφάνι, το στεφάνι της καύχησης, το στεφάνι της δικαιοσύνης, το στεφάνι της δόξας και το στεφάνι της ζωής. Η λέξη του αρχικού κειμένου στέφανος (απ' όπου προέρχεται και το κύριο όνομα Στέφανος, του μάρτυρα) σημαίνει «γνώρισμα κατεχόμενου αξιώματος, στεφάνι νικητή σε δημόσιους αγώνες, ή σύμβολο τιμής γενικώς». Έθεταν στεφάνια αγριελιάς ή δάφνης στο κεφάλι των νικητών αθλητών ως ανταμοιβή στους αρχαίους ελληνικούς αγώνες. Τούτη η αθλητική τιμή χρησιμοποιείται συμβολικά στην Καινή Διαθήκη για να δείξει πώς ο Θεός θα ανταμείψει τους πιστούς στον Ουρανό σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του. Στην Α΄ Κορινθίους 9:24-25 ορίζεται υπέροχα πώς απονέμονται τα στεφάνια.

1) Το άφθαρτο στεφάνι – (Α΄ Κορινθίους 9:24-25) «Δεν ξέρετε ότι αυτοί που τρέχουν μέσα στο στάδιο, όλοι μεν τρέχουν, ένας όμως παίρνει το βραβείο; Έτσι να τρέχετε, ώστε να το πάρετε. Μάλιστα, κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα· εκείνοι μεν για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς όμως άφθαρτο.» Όλα τα πράγματα εδώ στη γη υπόκεινται στη φθορά και θα χαθούν. Ο Χριστός μας ωθεί να μην θησαυρίζουμε γήινους θησαυρούς «όπου το σκουλήκι και η σκουριά τους αφανίζει, και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν» (Ματθαίος 6:19). Αυτό είναι ανάλογο με αυτό που είπε ο Παύλος σχετικά με το δάφνινο στεφάνι που μαραίνεται και φθείρεται. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό με το Ουράνιο στεφάνι· η με πίστη καρτερικότητα κερδίζει μια Ουράνια ανταμοιβή, που είναι «μια κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς» (Α΄ Πέτρου 1:3-5).

2) Το στεφάνι της καύχησης – (Α΄ Θεσσαλονικείς 2:19) «Επειδή, ποια είναι η ελπίδα μας ή η χαρά ή το στεφάνι της καύχησης, αν όχι κι εσείς μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό κατά την παρουσία του;» Ο απόστολος Παύλος μας λέει στην Φιλιππησίους 4:4 να «χαιρόμαστε στον Κύριο πάντοτε» για την άφθονη ευλογία που ο συμπονετικός Θεός έχει ξεχύσει πάνω μας. Ως χριστιανοί μπορούμε να καυχηθούμε σ' αυτόν τον κόσμο περισσότερο από κάθε άλλον. Ο Λουκάς μας λέει πως ακόμη και τώρα γίνεται χαρά στον Ουρανό (Λουκάς 15:7). Το στεφάνι της καύχησης θα είναι η ανταμοιβή μας εκεί που «ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν.» (Αποκάλυψη 21:4).

3) Το στεφάνι της δικαιοσύνης – (Β΄ Τιμόθεον 4:8) «Τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά του.» Μας απονέμεται αυτό το στεφάνι μέσω της δικαιοσύνης του Χριστού· χωρίς τη δικαιοσύνη του Χριστού κανένας δεν μπορεί να το λάβει. Καθώς απονέμεται εν δικαιοσύνη και δεν λαμβάνεται δια της βίας ή απάτης, όπως συμβαίνει μερικές φορές με τα γήινα στεφάνια, είναι ένα αιώνιο στεφάνι που ο Θεός υπόσχεται σε όλους όσους Τον αγαπούν κι επιποθούν τον ερχομό Του. Ενώ απογοητευόμαστε αλλά δείχνουμε καρτερικότητα, ενώ διωκόμαστε, πάσχουμε ή συναντάμε ακόμη και τον θάνατο, γνωρίζουμε με σιγουριά ότι η ανταμοιβή μας είναι πως θα ζήσουμε με τον Χριστό στην αιωνιότητα (Φιλιππησίους 3:20). Αυτό το στεφάνι δεν προορίζεται σε όσους εξαρτώνται από τη δική τους δικαιοσύνη. Μια τέτοια νοοτροπία γεννάει μόνο αλαζονεία και υπερηφάνεια και όχι την διακαή επιθυμία να βρεθεί κάποιος με τον Χριστό.

4) Το στεφάνι της δόξας – (Α΄ Πέτρου 5:4) «και όταν ο αρχιποιμένας φανερωθεί, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας». Η λέξη δόξα είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη που αναφέρεται σ' αυτήν τη φύση του Θεού και στα έργα Του. Εμπεριέχει το μεγαλείο Του και τη λαμπρότητά Του. Ανακαλούμε στη μνήμη μας τον Στέφανο που τον λιθοβολούσαν κι ατένιζε στον Ουρανό και έβλεπε τη δόξα του Θεού (Πράξεις 7:55-56). Η λέξη αυτή σημαίνει ακόμη πως ο έπαινος και η τιμή που δίνουμε στον Θεό Τού αρμόζει διότι είναι Αυτός που είναι (Ησαΐας 42:8, 48:11, Γαλάτας 1:5). Οι πιστοί είναι απίστευτα ευλογημένοι εισερχόμενοι στη βασιλεία του Θεού και λαμβάνοντας το στεφάνι της δόξας και γενόμενοι όμοιοι με τον ίδιο τον Χριστό. Όπως είπε ο Παύλος, «θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας» (Ρωμαίους 8:18).

5) Το στεφάνι της ζωής – (Αποκάλυψη 2:10) «Μη φοβάσαι τίποτε από όσα πρόκειται να πάθεις· πρόσεξε, ο διάβολος πρόκειται να βάλει μερικούς από σας σε φυλακή, για να δοκιμαστείτε· και θα έχετε θλίψη δέκα ημερών. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής.» Αυτό το στεφάνι είναι για όλους τους πιστούς αλλά ιδιαίτερα αγαπητό σ' αυτούς που υπομένουν παθήματα, που αντιμετωπίζουν διωγμό χάριν του Χριστού, ακόμη και έως θανάτου. Στις Γραφές η λέξη ζωή χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει μια καλή σχέση με τον Θεό. Ο Χριστός είπε, «εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν με αφθονία» (Ιωάννης 10:10). Όπως ο αέρας, η τροφή και το νερό είναι ζωτικά για τη φυσική ζωή, έτσι ο Χριστός είναι ζωτικός για την πνευματική ζωή. Είναι ο μόνος που παρέχει το «ζωντανό νερό». Είναι ο «άρτος της ζωής» (Ιωάννης 4:10, 6:35). Η επίγεια ζωή μας θα τελειώσει. Έχουμε όμως την θαυμάσια υπόσχεση σε όλους όσους έρχονται στον Θεό δια του Χριστού: «Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.» (Α΄ Ιωάννου 2:25).

Ο Ιάκωβος λέει ότι αυτό το στεφάνι της ζωής είναι για όλους εκείνους που αγαπούν τον Θεό (Ιακώβου 1:12). Το ερώτημα εδώ είναι πώς δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό; Ο απόστολος Ιωάννης απαντά: «Αυτή είναι η αγάπη τού Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές.» (Α΄ Ιωάννου 5:3). Ως παιδιά Του πρέπει να τηρούμε τις εντολές Του, υπακούοντας Τον με πιστότητα. Έτσι, υπομένουμε στις αναπόφευκτες δοκιμασίες, τους πόνους, τις συντριβές και τις θλίψεις –για όσο καιρό ζούμε- και μπορούμε να προχωρούμε πάντοτε «αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας» (Εβραίους 12:2) και λαμβάνουμε το στεφάνι της ζωής που μας περιμένει.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποια είναι τα Ουράνια στεφάνια που μπορούν να λάβουν οι πιστοί στον Ουρανό;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries