settings icon
share icon
Ερώτηση

Τι είναι οι ψευδαπόστολοι;

ΑπάντησηΟι ψευδαπόστολοι είναι άνθρωποι που προσποιούνται πως είναι χριστιανοί ηγέτες, ελκύουν άλλους ανθρώπους να τους ακολουθούν και κατόπιν τους παραπλανούν. Ο γνήσιος απόστολος είναι εκείνος που «αποστέλλεται» από τον Θεό ως πρέσβης τού Ιησού Χριστού μεταδίδοντας ένα θεϊκό μήνυμα. Ο ψευδαπόστολος είναι ένας υποκριτής που δεν αντιπροσωπεύει αληθώς τον Χριστό και του οποίου το μήνυμα είναι ψευδές.

Στην Β΄ Κορινθίους 11, ο απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει το πρόβλημα τών ψευδαποστόλων που εισέβαλαν στην εκκλησία τής Κορίνθου. Τους περιγράφει ως «εκείνους που ψάχνουν να βρουν αφορμή να εξομοιωθούν μ’ εμάς στο έργο τους για το οποίο καμαρώνουν» (εδάφιο 12, μτφ ΛΟΓΟΥ). Η επιστολή Β΄ Κορινθίους είναι μία από τις «σαρκαστικές» επιστολές τού Παύλου, καθώς αγωνίζεται με την εκκλησία ν’ αναγνωρίσει την εκτροπή που είχε παρεισφρήσει μεταξύ τους. Αντιπαραβάλλει την ανιδιοτελή υπηρεσία του με αυτήν των «υπέρ αποστόλων» (εδάφιο 5), οι οποίοι γοήτευαν την εκκλησία με τον απαλό λόγο τους και την προφανή σοφία του. Οι απατεώνες αυτοί προσποιούνταν πως ήταν αληθινοί υπηρέτες Χριστού αλλά δεν γνώριζαν τον Κύριο. Απατούσαν εκμεταλλευόμενοι εύπιστους χριστιανούς στην Κόρινθο για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να τονώσουν το εγώ τους. Ο Παύλος επιπλήττει την εκκλησία, λέγοντάς τους πως «… δείχνετε ανοχή αν κάποιος σας υποδουλώνει, αν κάποιος σας απομυζάει, αν κάποιος κερδοσκοπεί σε βάρος σας, αν κάποιος αλαζονεύεται, αν κάποιος σας προσβάλλει κατά πρόσωπο» (εδάφιο 20). Φτάνει στο σημείο να συγκρίνει αυτούς τους απατεώνες με τον ίδιον τον Σατανά, ο οποίος «μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός» (εδάφιο 14).

Ο Παύλος προειδοποίησε ακόμη τους πρεσβυτέρους τής εκκλησίας τής Εφέσου σχετικά με τους ψευδαποστόλους: «Εγώ ξέρω τούτο, ότι μετά τη δική μου επίσκεψη θα εισβάλουν ανάμεσά σας λύκοι επικίνδυνοι, που δεν θα σπλαχνίζονται καθόλου το ποίμνιο. Ακόμα κι από σας τους ίδιους θα παρουσιαστούν ορισμένοι άντρες, που θα διδάσκουν διαστρεβλωμένη την αλήθεια, με σκοπό να παρασύρουν τους μαθητές να γίνουν δικοί τους οπαδοί.» (Πράξεις 20:29-30) Φαίνεται πως φύλαξαν τα λόγια του διότι στην Αποκάλυψη 2:2 ο Ιησούς επαινεί την εκκλησία τής Εφέσου διότι εντόπισε τους ψευδαποστόλους που βρίσκονταν μεταξύ τους και τους απέρριψε.

Έχουν υπάρξει πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδαπόστολοι στην πορεία τής Ιστορίας της Εκκλησίας. Εξακολουθούν να διεισδύουν σε ανύποπτες εκκλησίες και έχουν ακόμη οδηγήσει και ολόκληρες δογματικές αποχρώσεις στην αίρεση και την αποστασία (δες Α΄ Τιμόθεον 4:1-4). Οι Γραφές μάς δίνουν ξεκάθαρη προειδοποίηση αν θέλουμε να προσέξουμε. Διαβάζουμε στην Α΄ Ιωάννου 4:1, «Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα αλλά να εξετάζετε αν τα πνεύματα προέρχονται από τον Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο.»

Παραθέτουμε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους ψευδαποστόλους:

1. Οι ψευδαπόστολοι αρνούνται οποιαδήποτε αλήθεια ή όλες τις αλήθειες που αφορούν το πρόσωπο και την θεότητα τού Ιησού Χριστού. Στην Α΄ Ιωάννου 4:2-3 ο Ιωάννης προειδοποιεί τους παραλήπτες τής επιστολής του σχετικά με την διδασκαλία τών Γνωστικών. Η δοκιμή, γράφει, είναι χριστολογική: «Το σημάδι με το οποίο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα τού Θεού είναι τούτο: Κάθε πνεύμα που ομολογεί πως ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος, προέρχεται από τον Θεό. Αντίθετα, κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος, δεν προέρχεται από τον Θεό. Και αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα τού αντιχρίστου, για τον οποίο έχετε ακούσει ότι έρχεται και ο οποίος είναι κιόλας στον κόσμο τώρα.» Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένα πνεύμα μπορεί ν’ αρνηθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Από δαιμονικές λατρείες έως εκκλησιαστικές αποχρώσεις που έχουν εκτραπεί από το ευαγγέλιο, είναι πονηρά πνεύματα που κρύβονται πάντοτε πίσω από την δυσφήμηση ενάντια στον Ιησού. Κάθε διδάσκαλος που επιχειρεί ν’ αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι στο τέλειο έργο τού Ιησού που πραγματοποιήθηκε πάνω στον σταυρό για την σωτηρία μας, είναι ψευδοδιδάσκαλος (Ιωάννης 19:30, Πράξεις 4:12).
2. Οι ψευδαπόστολοι παρακινούνται από την πλεονεξία τους, την λαγνεία ή την δύναμη. Η περικοπή Β΄ Τιμόθεον 3:1-8 περιγράφει τέτοιου είδους διδασκάλους με περισσότερες λεπτομέρειες: «Να ξέρεις πάντως τούτο, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν καιροί κακοί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλοχρήματοι, αλαζόνες, περήφανοι, βλάσφημοι, ανυπάκουοι στους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, ανήμεροι, εχθρικά διακείμενοι στο καλό, προδότες, ξεδιάντροποι, φουσκωμένοι από αυταρέσκεια, και θα αγαπάνε περισσότερο την ηδονή παρά τον Θεό. Θα φορούν το προσωπείο τής ευσέβειας, αλλά θα έχουν απαρνηθεί τη δύναμή της. Κι αυτούς να τους αποφεύγεις. Απ’ αυτούς είναι κι εκείνοι που μπαίνουν στα σπίτια και σαγηνεύουν γυναικάρια που είναι φορτωμένα μ’ ένα σωρό αμαρτίες και που σύρονται από λογιών-λογιών επιθυμίες. Κι ενώ διδάσκονται συνεχώς, όμως ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην πλήρη γνώση τής αλήθειας! Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στον Μωυσή, το ίδιο κι αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Αυτοί είναι άνθρωποι με ολοκληρωτικά διεφθαρμένο μυαλό, ακατάλληλοι για τα θέματα τής πίστης.» Ο Ιησούς επισήμανε ότι ένα σημάδι που φανερώνει την ταυτότητα ενός ψευδούς αποστόλου/προφήτη είναι η αμαρτωλή συμπεριφορά: «από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε» (Ματθαίος 7:16, 20, σύγκρινε με Ιούδα 1:4).
3. Οι ψευδαπόστολοι διαστρέφουν την Αγία Γραφή ή την αρνούνται ως τον θεόπνευστο λόγο (Β΄ Τιμόθεον 3:16). Στην Γαλάτας 1:8-9 ο Παύλος αντιμετωπίζει τον νομικισμό με αυστηρά λόγια: «Αλλά κι αν ακόμα εμείς ή κάποιος άγγελος από τον ουρανό έρθει και σας κηρύττει ένα ευαγγέλιο διαφορετικό απ’ αυτό που σας κηρύξαμε, ας είναι αναθεματισμένος. Σας το τονίζω πάλι αυτό που μόλις σας είπαμε: Αν παρουσιαστεί κανείς και σας κηρύττει ένα ευαγγέλιο διαφορετικό απ’ αυτό που παραλάβατε, ας είναι αναθεματισμένος!» Τα θεόπνευστα κείμενα τών αποστόλων αποτελούν τμήμα τού λόγου τού Θεού και κανένας δεν έχει το δικαίωμα ν’ αλλάξει το μήνυμά τους.
4. Οι ψευδαπόστολοι αρνούνται να υποταχθούν σε πνευματικές εξουσίες καθώς θεωρούν τους εαυτούς των την τελική εξουσία (Εβραίους 13:7, Β΄ Κορινθίους 10:12). Συχνά, υιοθετούν για τους εαυτούς τους αφ’ υψηλού τίτλους, όπως «επίσκοπος», «απόστολος», «αιδέσιμος» ή «πατέρας». Αυτό δεν σημαίνει πως καθένας που φέρει τέτοιους τίτλους είναι ψευδαπόστολος, αλλά ότι άνθρωποι κακοί, απατεώνες αγαπούν αφ’ υψηλού τίτλους και αυτό-τιτλοφορούνται για να κερδίζουν ακρόαση.

Οι ψευδαπόστολοι μπορούν να εγερθούν οπουδήποτε ο λόγος τού Θεού δεν κυριαρχεί ως σημαντικότερος. Από οργανωμένες εκκλησίες ως κατ’ οίκον βιβλικές μελέτες, θα πρέπει πάντοτε να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα ν’ αντιμετωπίσουμε «νέες διδασκαλίες» ή «αποκαλύψεις» που δεν υπόκεινται σε «ολόκληρη την βουλή τού Θεού» (Πράξεις 20:27).

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Τι είναι οι ψευδαπόστολοι;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries