settings icon
share icon
Ερώτηση

Είναι πιθανό να σβηστεί το όνομα κάποιου από το Βιβλίο της ζωής;

Απάντηση


Η Αποκάλυψη 22:19 λέει, «Και αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του από το βιβλίο της ζωής, και από την άγια πόλη, και από τους γραμμένους στο βιβλίο αυτό.» Το εδάφιο αυτό βρίσκεται συχνά στη συζήτηση περί αιώνιας ασφάλειας. Εννοεί το Αποκάλυψη 22:19 πως αφού ένα όνομα έχει γραφτεί στο Βιβλίο της ζωής, μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να σβηστεί; Με άλλα λόγια, μπορεί ένας χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του;

Πρώτον, οι Γραφές μιλούν καθαρά πως οι πραγματικοί πιστοί φυλάγονται ασφαλώς με τη δύναμη του Θεού, σφραγισμένοι για την ημέρα της απολύτρωσης (Εφεσίους 4:30), και πως όλοι εκείνοι, που ο Πατέρας έχει δώσει στον Υιό, προστατεύονται από τον Υιό και δεν θα χαθεί κανένας (Ιωάννης 6:39). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός διακήρυξε, «Και εγώ δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή· και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο Πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος από όλους· και κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι τού Πατέρα μου.» (Ιωάννης 10:28–29) Η σωτηρία είναι έργο του Θεού, όχι δικό μας (Τίτον 3:5), και είναι η δύναμή Του που μας κρατάει.

Αν ο «κάποιος» που αναφέρεται στο εδάφιο Αποκάλυψη 22:19 δεν είναι πιστός, ποιος είναι; Με άλλα λόγια, ποιος θα μπορούσε να θέλει είτε να προσθέσει είτε ν' απαλείψει από τον λόγο του Θεού; Το πιθανότερο είναι ότι η παραποίηση του λόγου του Θεού θα γινόταν όχι από αληθινούς πιστούς αλλά από εκείνους που ομολογούν πως είναι χριστιανοί και υποθέτουν πως τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο Βιβλίο της ζωής. Μιλώντας γενικά, οι δύο μεγάλες «ομάδες» ανθρώπων που συνήθως αλλοιώνουν την αποκάλυψη του Θεού είναι οι ψευδοχριστιανικές αιρέσεις κι εκείνοι που κρατούν έντονα ορθολογιστικές αντιλήψεις. Πολλές αιρέσεις και οι θεολογικά κρινόμενοι ορθολογιστές ισχυρίζονται πως πιστεύουν στο όνομα του Χριστού αλλά δεν έχουν «αναγεννηθεί» -ο καθοριστικός βιβλικός όρος για τον χριστιανό.

Η Αγία Γραφή περιέχει αρκετά παραδείγματα ανθρώπων που θεωρούσαν τους εαυτούς τους πιστούς αλλά αποδείχθηκε πως η ομολογία τους ήταν ψευδής. Στον Ιωάννη 15, ο Ιησούς αναφέρεται σ' αυτούς ως κλαδιά που δεν έμειναν ενωμένοι μαζί Του, με το αληθινό Αμπέλι, και γι' αυτό δεν έφεραν καρπό. Γνωρίζουμε ότι είναι ψευδείς διότι «θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους» (Ματθαίος 7:16, 20)· οι αληθώς πιστοί θα φέρουν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα τους (Γαλάτας 5:22). Στην Β΄ Πέτρου 2:22, οι ψευδοδιδάσκαλοι είναι «σκύλοι που γύρισαν ξανά στο δικό τους ξέρασμα» και «τα γουρούνια, (που) αφού λούστηκαν, γύρισαν ξανά στο κύλισμα του βούρκου». Τα άκαρπα κλαδιά, τα σκυλιά και τα γουρούνια είναι σύμβολα εκείνων που ομολογούν πως έχουν σωτηρία αλλά δεν έχουν τίποτα περισσότερο από τη δική τους δικαιοσύνη για να στηριχτούν, κι όχι τη δικαιοσύνη του Χριστού που πραγματικά σώζει. Είναι αμφίβολο πως εκείνοι που έχουν μετανοήσει για την αμαρτία τους κι έχουν αναγεννηθεί, θα αλλοίωναν με τη θέλησή τους τον λόγο του Θεού κατ' αυτόν τον τρόπο –προσθέτοντας ή αφαιρώντας απ' αυτόν. Η σκόπιμη φθορά του λόγου του Θεού φανερώνει έλλειψη πίστης.

Υπάρχει μια άλλη σημαντική θεώρηση σχετικά με τη σημασία του Αποκάλυψη 22:19, και αφορά τη μετάφραση. Τα παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα δεν αναφέρουν για «βιβλίο της ζωής» αλλά για «ξύλο ζωής». Έτσι, η μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας (ΝΜΒ) μεταφράζει το εδάφιο ως εξής: «Κι αν κανείς αφαιρέσει κάτι απ' τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, θ' αφαιρέσει κι ο Θεός το μερίδιό του από το δέντρο της ζωής κι από την άγια πόλη.» Ομοίως, η μετάφραση Εκδόσεων ΛΟΓΟΥ, μιλάει για «δέντρο ζωής». Το παραδεδεγμένο κείμενο (Textus Receptus) όμως, έχει τη φράση «βίβλου τῆς ζωῆς». Το λάθος αυτό προέκυψε όταν ο Έρασμος, στην επεξεργασία του πάνω στο ελληνικό κείμενο, πιέστηκε να μεταφράσει τα τελευταία έξι εδάφια της Αποκάλυψης από τη λατινική μετάφραση της Βουλγάτα στην ελληνική. Το «ξύλο» έγινε «βιβλίο» διότι κάποιος γραμματέας είχε ατυχώς αντικαταστήσει τη λατινική λέξη lingo (ξύλο) με τη λέξη libro (βιβλίο). Όλες οι μεταφράσεις που έγιναν από το Textus Receptus γράφουν, κατά συνέπεια, «βιβλίο» αντί «ξύλο» της ζωής.

Καθώς συζητούμε για το «ξύλο της ζωής» αντί της μετάφρασης «βιβλίο της ζωής», προσέχουμε πως υπάρχουν δύο ακόμη εδάφια στο ίδιο κεφάλαιο: Αποκάλυψη 22:2 και 14. Και τα δύο αναφέρουν «ξύλο ζωής» και «πόλη» μαζί, όπως ακριβώς υπάρχουν στο εδάφιο 19. Επίσης, η λέξη εξουσία είναι σημαντική. Εκείνος που αλλοιώνει τον λόγο του Θεού θα στερηθεί την εξουσία πάνω στο δέντρο της ζωής, παρά τους όποιους ισχυρισμούς του σχετικά με τη συμμετοχή του σ' αυτό.

Το Αποκάλυψη 3:5 είναι ένα άλλο σχετικό εδάφιο με το θέμα μας. «Όποιος νικάει, αυτός θα ντυθεί με λευκά ιμάτια· και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής, και θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον Πατέρα μου, και μπροστά στους αγγέλους του.» Ο «νικών» που αναφέρεται στην επιστολή προς την εκκλησία της Σμύρνης, είναι ο χριστιανός. Συγκρίνοντας αυτό το εδάφιο με το Α΄ Ιωάννου 5:4: «κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο» και το εδάφιο 5: «Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού;» (δες επίσης Α΄ Ιωάννου 2:13). Όλοι οι πιστοί είναι «νικητές» καθώς τους έχει δοθεί η νίκη πάνω στην αμαρτία και την απιστία του κόσμου.

Κάποιοι βλέπουν στο Αποκάλυψη 3:5 την πένα του Θεού, έτοιμη να σβήσει το όνομα του χριστιανού που αμαρτάνει. Διαβάζουν στο εδάφιο κάτι σαν αυτό: «αν τα κάνεις θάλασσα και δεν νικήσεις, θα χάσεις τη σωτηρία σου! Πράγματι, θα σβήσω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής!» Αλλά το εδάφιο δεν λέει αυτό. Ο Ιησούς δίνει μια υπόσχεση εδώ και όχι μια προειδοποίηση.

Οι Γραφές δεν λένε πως ο Θεός σβήνει το όνομα του πιστού από το Βιβλίο της ζωής –δεν υπάρχει κάποια προειδοποίηση που να δείχνει πως έτσι σκέφτεται ο Θεός. Η θαυμάσια υπόσχεση στην Αποκάλυψη 3:5 είναι πως ο Ιησούς δεν θα σβήσει το όνομα κάποιου. Μιλώντας στους «νικητές» -όλους τους λυτρωμένους με το αίμα του Αρνίου- ο Ιησούς τους λέει πως δεν θα σβήσει τα ονόματά τους. Επιβεβαιώνει πως από τη στιγμή που ένα όνομα έχει γραφτεί, θα είναι εκεί για πάντα. Αυτό βασίζεται στην πιστότητα του Θεού.

Η υπόσχεση του Αποκάλυψη 3:5 απευθύνεται σε πιστούς, που είναι ασφαλείς στη σωτηρία τους. Σε αντίθεση με αυτήν, η προειδοποίηση της Αποκάλυψης 22:19 αφορά απίστους που, αντί ν' αλλάξουν την καρδιά τους μπροστά στον Θεό, επιδιώκουν ν' αλλάξουν τον λόγο του Θεού ώστε να ταιριάζει μ' αυτούς. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα φάνε από τους καρπούς του δέντρου της ζωής.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Είναι πιθανό να σβηστεί το όνομα κάποιου από το Βιβλίο της ζωής;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries