Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αρπαγής και Δευτέρας Παρουσίας;


Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αρπαγής και Δευτέρας Παρουσίας;

Απάντηση:
Υπάρχει συχνά μια σύγχυση μεταξύ της Αρπαγής και της Δευτέρας Παρουσίας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν ένα εδάφιο αναφέρεται στην Αρπαγή ή στη Δευτέρα Παρουσία. Ωστόσο, στη μελέτη των προφητειών της Αγίας Γραφής για τους έσχατους καιρούς, είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο.

Η Αρπαγή είναι όταν ο Ιησούς Χριστός επιστρέφει για να απομακρύνει την εκκλησία (όλους τους πιστούς στον Χριστό) από την γη. Η Αρπαγή περιγράφεται στην προς Α΄ Θεσσαλονικείς 4:13-18 και Α΄ Κορινθίους 15:50-54. Οι πιστοί που έχουν πεθάνει, θα αναστηθούν και μαζί με τους πιστούς που ακόμα θα ζουν, θα συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Αυτό θα συμβεί σε μια στιγμή, σε ριπή οφθαλμού. Η Δευτέρα Παρουσία είναι όταν ο Ιησούς επιστρέφει για να νικήσει τον Αντίχριστο, να καταστρέψει το κακό και να δημιουργήσει την χιλιετή βασιλεία Του. Η Δευτέρα Παρουσία περιγράφεται στην Αποκάλυψη 19:11-16.

Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ της Αρπαγής και της Δευτέρας Παρουσίας είναι οι ακόλουθες:

Γιατί είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της Αρπαγής και της Δευτέρας Παρουσίας;

Η Αρπαγή και η Δευτέρα Παρουσία είναι παρόμοια αλλά διαφορετικά γεγονότα. Και τα δύο έχουν σχέση με την επιστροφή του Ιησού. Και τα δύο είναι γεγονότα των έσχατων καιρών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τις διαφορές. Περιληπτικά, η Αρπαγή είναι η επιστροφή του Χριστού στα σύννεφα για να απομακρύνει όλους τους πιστούς από την γη πριν την κρίση του Θεού. Η Δευτέρα Παρουσία είναι η επιστροφή του Χριστού στη γη για να δώσει τέλος στην Μεγάλη Θλίψη και να νικήσει τον Αντίχριστο και την παγκόσμια αυτοκρατορία του. English
Επιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αρπαγής και Δευτέρας Παρουσίας;