settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποιες είναι οι βιβλικές αρχές για λήψη ουσιωδών αποφάσεων;

Απάντηση


Η λήψη ουσιωδών αποφάσεων ξεκινάει με την διάκριση τού θελήματος τού Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται ν’ αποκαλύπτει το θέλημά Του σ’ αυτούς που είναι πρόθυμοι ν’ ακολουθήσουν τις αρχές Του (Ψαλμός 33:18, 35:27, 147:11). Η νοοτροπία μας στην λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι αυτή που είχε ο Ιησούς, ο οποίος ομολόγησε, «Πατέρα, αν θέλεις να απομακρύνεις από μένα τούτο το ποτήρι· όμως, όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου ας γίνει.» (Λουκάς 22:42, Ματθαίος 6:10).

Ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του σε μας με δύο, κυρίως, τρόπους. Πρώτον, δια του Πνεύματός Του: «Οταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.» (Ιωάννης 16:13, δες επίσης Α΄ Ιωάννου 2:20, 27). Και δεύτερον, δια του λόγου Του: «Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια μου.» (Ψαλμός 119:105, δες επίσης Ψαλμός 19:7-9, Β΄ Πέτρου 1:19).

Η διαδικασία τής λήψης απόφασης περιλαμβάνει την άσκηση κρίσης σχετικά με κάποια νοοτροπία ή πράξη. Οι αποφάσεις αποτελούν πράξεις τής βούλησης και επηρεάζονται πάντοτε από τον νου, τα συναισθήματα ή και τα δύο. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αντανακλούν πραγματικά τις επιθυμίες τής καρδιάς μας (Ψαλμός 119:30). Συνεπώς, μια ερώτηση-κλειδί πριν πάρουμε μια απόφαση είναι «επιλέγω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου ή επιλέγω να ευχαριστήσω τον Κύριο;». Ο Ιησούς τού Ναυή έθεσε το πρότυπο: «Αλλά, αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε… εγώ, όμως, και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο.» (Ιησούς του Ναυή 24:15, σύγκρινε με Ρωμαίους 12:2).

Ο Θεός βλέπει πλήρη την εικόνα — το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τής ζωής μας. Μας διδάσκει και μας συμβουλεύει καθώς αποκαλύπτει τον εαυτό Του δια του λόγου Του και του Πνεύματος. Ο Θεός μάς έχει δώσει την υπόσχεση: «Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατάς· θα σε συμβουλεύω· επάνω σου θα είναι το μάτι μου.» (Ψαλμός 32:8· σύγκρινε με Ψαλμό 25:12). Θα υπάρξουν στιγμές που το θέλημα τού Θεού θα φαίνεται ανεπιθύμητο ή δυσάρεστο, όταν η καρδιά μας ακολουθεί τις δικές μας επιθυμίες αντί να εμπιστεύεται τον Κύριο. Αλλά τελικώς θα μάθουμε ότι το θέλημα τού Θεού αποβαίνει πάντοτε σε όφελός μας (Ψαλμός 119:67, Εβραίους 12:10-11).

Θα το πούμε ξανά, το βασικό κλειδί για ουσιώδη λήψη απόφασης είναι η γνώση τού θελήματος τού Θεού και όχι το ν’ ακολουθούμε τις επιθυμίες τής δικής μας καρδιάς: «Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο.» (Παροιμίες 14:12· σύγκρινε με Παροιμίες 12:15, 21:2). Καθώς θέτουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, παρά στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε σύντομα ποιες αποφάσεις Τον ευχαριστούν.

Πρώτον, ο Θεός ευλογεί εκείνες τις αποφάσεις που Αυτός εμπνέει και ευθυγραμμίζονται με τον λόγο Του: «Σε διδάσκω τον δρόμο τής σοφίας· σε βάζω μέσα σε ίσια μονοπάτια.» (Παροιμίες 4:11· δες επίσης Ψαλμός 119:33). Δεύτερον, ο Θεός ευλογεί αποφάσεις που πραγματοποιούν τον σκοπό Του και εξαρτώνται από την δύναμή Του: «ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την ευδοκία του» (Φιλιππησίους 2:13· δες επίσης το 4:13).

Επιπρόσθετα, ο Θεός ευλογεί εκείνες τις αποφάσεις που φέρνουν δόξα σ’ Αυτόν: «Είτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε για την δόξα τού Θεού.» (Α΄ Κορινθίους 10:31). Ευλογεί αποφάσεις που αντανακλούν τον χαρακτήρα Του, προωθούν την δικαιοσύνη, την καλοσύνη και την ταπεινοφροσύνη: «Ανθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, και να αγαπάς έλεος, και να περπατάς ταπεινά μαζί με τον Θεό σου.» (Μιχαίας 6:8· δες επίσης Α΄ Κορινθίους 10:31, Α΄ Τιμόθεον 4:12). Και ευλογεί εκείνες τις αποφάσεις που πηγάζουν από πίστη: «Χωρίς, μάλιστα, πίστη είναι αδύνατον κάποιος να τον ευαρεστήσει, επειδή αυτός που προσέρχεται στον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που τον εκζητούν.» (Εβραίους 11:6).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την υπόσχεση τού Θεού ότι θα δίνει σοφία στα παιδιά Του όταν ζητούν: «Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.» (Ιακώβου1:5· σύγκρινε με Α΄ Θεσσαλονικείς 5:17). Και όταν προσευχόμαστε για σοφία, πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Θεό πως θ’ απαντήσει στην προσευχή μας: «Ας ζητάει, όμως, με πίστη χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα τής θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο.» (Ιακώβου 1:6-7). Η υπομονή, επίσης, είναι απαραίτητη καθώς περιμένουμε τον χρόνο τού Θεού: «Και έτσι, προσμένοντας με υπομονή, απήλαυσε την υπόσχεση.» (Εβραίους 6:15).

Η λήψη απόφασης είναι περισσότερο δύσκολη όταν πρόκειται για μια οδυνηρή επιλογή. Κάποιες φορές η σωστή σειρά ενεργειών θα μας πληγώσει κατά κάποιον τρόπο. Είναι τότε που χρειαζόμαστε χάρη όσο ποτέ άλλοτε. Είμαστε πρόθυμοι να υποφέρουμε για την δόξα τού Χριστού; «Επειδή, λοιπόν, ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα για χάρη μας, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα· δεδομένου ότι αυτός που έπαθε κατά σάρκα έπαυσε από την αμαρτία, για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα, όχι πλέον στις επιθυμίες τών ανθρώπων, αλλά στο θέλημα τού Θεού.» (Α΄ Πέτρου 4:1-2).

Πρόκειται σήμερα να πάρεις κάποια απόφαση; Ψάξε τον λόγο τού Θεού για οδηγία. Αναπαύσου στην ειρήνη που μόνον Αυτός μπορεί να παράσχει (Φιλιππησίους 4:7). Ζήτησε σοφία, εμπιστεύσου τις υποσχέσεις Του και θα σε οδηγεί στο μονοπάτι σου: «Ελπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου· σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε αυτόν, κι αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου.» (Παροιμίες 3:5-6· δες επίσης Ησαΐας 58:11, Ιωάννης 8:12).

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποιες είναι οι βιβλικές αρχές για λήψη ουσιωδών αποφάσεων;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries