settings icon
share icon
Ερώτηση

Είναι ο δημιουργισμός επιστημονικός;

Απάντηση


Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με την εγκυρότητα του δημιουργισμού, που ορίζεται ως "η πεποίθηση πως το σύμπαν και οι ζωντανοί οργανισμοί προέρχονται από συγκεκριμένες πράξεις θείας δημιουργίας, όπως στη βιβλική αναφορά, και όχι από φυσικές διαδικασίες όπως η αναφέρει η εξέλιξη." Η επιστήμη της δημιουργίας συχνά απορρίπτεται από τη κοσμική κοινότητα και κατηγορείται για έλλειψη επιστημονικής αξίας. Ωστόσο, ο δημιουργισμός είναι σαφώς συμβατός με μια επιστημονική προσέγγιση σε οποιοδήποτε θέμα. Ο δημιουργισμός κάνει δηλώσεις σχετικά με πραγματικά γεγονότα, τόπους και πράγματα. Δεν αφορά μόνο τις υποκειμενικές ιδέες ή τις αφηρημένες έννοιες. Υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που είναι συμβατά με τον δημιουργισμό και ο τρόπος με τον οποίο τα γεγονότα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους προσφέρεται για μια δημιουργιστική ερμηνεία. Όπως και άλλες ευρείες επιστημονικές ιδέες χρησιμοποιούνται για να δώσουν συνοχή σε μια σειρά γεγονότων, έτσι και ο δημιουργισμός.

Πώς, λοιπόν, ο δημιουργισμός είναι — σε αντίθεση με τον "νατουραλισμό" που ορίζεται ως "μια φιλοσοφική άποψη σύμφωνα με την οποία όλα προέρχονται από φυσικές ιδιότητες και αιτίες, και οι υπερφυσικές ή πνευματικές εξηγήσεις αποκλείονται ή μειώνονται" — επιστημονικός; Είναι αλήθεια ότι η απάντηση εξαρτάται από το πως ορίζεις το "επιστημονικό." Πολύ συχνά, η "επιστήμη" και ο "νατουραλισμός" θεωρούνται ένα και το αυτό, αφήνοντας εξ 'ορισμού απ' έξω τις δημιουργιστικές απόψεις. Ένας τέτοιος ορισμός απαιτεί ένα παράλογο σεβασμό του φυσιολατρισμού. Η επιστήμη ορίζεται ως "η παρατήρηση, η ταυτοποίηση, η περιγραφή, η πειραματική διερεύνηση και η θεωρητική εξήγηση φαινομένων." Από μόνη της, δεν χρειάζεται τίποτα η επιστήμη για να είναι νατουραλιστική. Ο νατουραλισμός, όπως ο δημιουργισμός, απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεων που δεν δημιουργούνται από πειράματα. Δεν προέρχονται από δεδομένα ή συμπληρώνονται από αποτελέσματα δοκιμών. Αυτές οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις είναι αποδεκτές πριν ακόμη ληφθούν οποιαδήποτε δεδομένα. Επειδή τόσο ο νατουραλισμός όσο και ο δημιουργισμός είναι έντονα επηρεασμένοι από προϋποθέσεις που δεν είναι ούτε αποδεδειγμένες ούτε δοκιμαστικές και εισέρχονται στη συζήτηση πολύ πριν από τα γεγονότα, είναι λογικό να πούμε ότι ο δημιουργισμός είναι τουλάχιστον τόσο επιστημονικός όσο και ο νατουραλισμός.

Ο δημιουργισμός, όπως και ο νατουραλισμός, μπορεί να είναι "επιστημονικός," δεδομένου ότι είναι συμβατός με την επιστημονική μέθοδο της ανακάλυψης. Αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι, όμως, οι ίδιες οι επιστήμες, καθώς και οι δύο απόψεις περιλαμβάνουν πτυχές που δεν θεωρούνται "επιστημονικές" υπό την κανονική έννοια. Ούτε ο δημιουργισμός ούτε ο νατουραλισμός είναι παραπλανητικοί, δηλαδή, δεν υπάρχει πείραμα που θα μπορούσε να διαψεύσει οριστικά κανένα από τους δύο. Κανείς δεν είναι προφητικός, δεν δημιουργούν ή δεν ενισχύουν την ικανότητα πρόβλεψης ενός αποτελέσματος. Αποκλειστικά από την βάση αυτών των δύο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λογική εξήγηση στο να θεωρήσουμε το ένα πιο επιστημονικά έγκυρο από τον άλλο.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οι νατουραλιστές απορρίπτουν τον δημιουργισμό είναι η αντίληψη των θαυμάτων. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι νατουραλιστές λένε χαρακτηριστικά ότι τα θαύματα, όπως η ειδική δημιουργία, είναι αδύνατα επειδή παραβιάζουν τους νόμους της φύσης, τα οποία έχουν παρατηρηθεί με σαφήνεια στην ιστορία. Μια τέτοια άποψη είναι ειρωνική από πολλές πλευρές. Ως ένα παράδειγμα, θεωρήστε την αβιογένεση, τη θεωρία της ζωής που προέρχεται από την μη ζωντανή ύλη. Η αβιογένεση είναι μία από τις πιο διεξοδικά αντικρουόμενες έννοιες της επιστήμης. Ωστόσο, μια πραγματικά νατουραλιστική άποψη υποθέτει ότι η ζωή στη γη είναι-αυτοαναπαραγόμενη, αυτοσυντηρούμενη, με πολύπλοκη οργανική ζωή — και προέκυψε κατά τύχη από μη ζωντανή ύλη. Ένα τέτοιο πράγμα δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Οι ωφέλιμες εξελικτικές αλλαγές που απαιτούνται για την πρόοδο ενός πλάσματος σε μια πιο σύνθετη μορφή δεν έχουν επίσης παρατηρηθεί ποτέ. Έτσι, ο δημιουργισμός έχει στην πραγματικότητα την αφορμή για αποδείξεις για "θαυματουργούς" ισχυρισμούς στο ότι οι Γραφές παρέχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις για θαυματουργικά γεγονότα. Για να επισημάνουμε τον δημιουργισμό ως μη επιστημονικό, λόγω των θαυμάτων, απαιτείτε ένας παρόμοιος τίτλος και για τον νατουραλισμό.

Υπάρχουν πολλά γεγονότα που χρησιμοποιούνται στις συζητήσεις μεταξύ της δημιουργίας και του νατουραλισμού. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, αλλά δεν υπάρχει ένα γεγονός που απαιτεί απόλυτα μια ενιαία ερμηνεία. Το χάσμα μεταξύ του δημιουργισμού και του κοσμικού νατουραλισμό βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε διαφορετικές ερμηνείες. Συγκεκριμένα όσον αφορά τη συζήτηση της εξέλιξης ενάντια της δημιουργίας, ο ίδιος ο Κάρολος Ντάργουιν προκάλεσε αυτήν την αιχμή. Στην εισαγωγή του "Προέλευση των ειδών," δήλωσε: "Γνωρίζω καλά ότι σε αυτό τον τόμο δεν συζητείται σχεδόν τίποτα, σχετικά με τα γεγονότα που δεν μπορούν να προσκομιστούν, συχνά οδηγώντας σε συμπεράσματα ενάντια από εκείνα στα οποία έφτασα." Ο Δαρβίνος πίστευε στην εξέλιξη της δημιουργίας, αλλά ήταν διατεθειμένος να παραδεχτεί ότι η ερμηνεία ήταν το κλειδί για την επιλογή μιας πεποίθησης. Ένας επιστήμονας μπορεί να θεωρήσει ένα συγκεκριμένο γεγονός ως υποστηρικτικό του νατουραλισμού, ένας άλλος επιστήμονας θα μπορούσε να δει το ίδιο πράγμα με την υποστήριξη του δημιουργισμού.

Επίσης, το γεγονός ότι ο δημιουργισμός είναι η μόνη δυνατή εναλλακτική στις νατουραλιστικές ιδέες, όπως και η εξέλιξη το καθιστά ένα έγκυρο θέμα, ειδικά όταν αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεκτή από μερικά από τα κορυφαία μυαλά της επιστήμης. Πολλοί γνωστοί και σημαντικοί επιστήμονες δηλώνουν ότι οι μόνες πιθανές εξηγήσεις για τη ζωή είναι η νατουραλιστική εξέλιξη ή η ειδική δημιουργία. Δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες για το ποια είναι αλήθεια, αλλά σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους ο δημιουργισμός είναι μια ορθολογική και επιστημονική προσέγγιση της μάθησης. Μεταξύ αυτών είναι οι έννοιες της ρεαλιστικής πιθανότητας, η ελλιπής αποδεικτική υποστήριξη για τη μακρο-εξέλιξη, τα αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει λογική βάση να αποδεχθούμε απολύτως τις νατουραλιστικές προϋποθέσεις και να απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δημιουργιστικές υποθέσεις. Η σταθερή πίστη στη δημιουργία δεν αποτελεί εμπόδιο στην επιστημονική ανακάλυψη. Απλά αναθεωρήστε τα επιτεύγματα ανθρώπων όπως ο Νεύτωνας, ο Παστέρ, ο Μέντελ, ο Πασκάλ, ο Κέλβιν, ο Ληναίος και ο Μάξγουελ. Όλοι ήταν σαφείς και βολικοί δημιουργιστές. Ο δημιουργισμός δεν είναι "επιστήμη," όπως ακριβώς και ο νατουραλισμός δεν είναι "επιστήμη." Ο δημιουργισμός όμως είναι πλήρως συμβατός με την ίδια την επιστήμη.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Είναι ο δημιουργισμός επιστημονικός;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries