settings icon
share icon
Ερώτηση

Πως μπορώ να γίνω παιδί του Θεού;

Απάντηση


« Όσοι, όμως, Τον δέχθηκαν (Ιησούς), σ' αυτούς που πίστεψαν στο όνομά Του, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού» (Ιωάννης 1:12).

« Πρέπει να γεννηθείς ξανά »
Όταν Τον επισκέφτηκε ο θρησκευτικός ηγέτης, Νικόδημος, ο Ιησούς δεν τον διαβεβαίωσε αμέσως για τον παράδεισο. Αντιθέτως ο Χριστός του είπε, « Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού» (Ιωάννης 3:3).

Την πρώτη φορά που κάποιος γεννιέται, κληρονομεί την αμαρτωλή φύση που πηγάζει από την ανυπακοή του Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Κανείς δεν χρειάζεται να διδάξει σ΄ ένα παιδί πώς να αμαρτήσει. Ακολουθεί φυσικά τις λανθασμένες επιθυμίες του, που οδηγούν σε αμαρτίες όπως ψέματα, κλεψιά και μίσος. Αντί να είναι παιδί του Θεού, είναι παιδί ανυπακοής και θυμού.

« Και ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας τού αέρα (Σατανά), του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους τής απείθειας• ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες τής σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών• και ήμαστε από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι » (Εφεσίους 2:1-3).

Ως παιδιά οργής, μας αξίζει να διαχωριστούμε από τον Θεό, στη κόλαση. Ευτυχώς, το κείμενο συνεχίζει, « Ο Θεός, όμως, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας τής πολλής του αγάπης, με την οποία μάς αγάπησε, και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό• (κατά χάρη είστε σωσμένοι) » (Εφεσίους 2:4-5).

Πώς ζωοποιηθήκαμε με τον Χριστό / αναγεννηθήκαμε / γίναμε παιδιά του Θεού; Θα πρέπει να δεχθείς τον Ιησού!

Δέξου τον Ιησού
« Όσοι, όμως, Τον δέχθηκαν (Ιησούς), σ' αυτούς που πίστεψαν στο όνομά Του, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού » (Ιωάννης 1:12).

Αυτό το κείμενο εξηγεί ξεκάθαρα πώς να γίνεις παιδί του Θεού. Πρέπει να δεχτούμε τον Ιησού, πιστεύοντας σ΄ Αυτόν. Τι πρέπει να πιστέψουμε σχετικά με τον Ιησού;

Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Ιησούς είναι ο αιώνιος Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Γεννήθηκε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος από την παρθένο Μαρία, ο Ιησούς δεν κληρονόμησε την αμαρτωλή φύση του Αδάμ. Γι΄ αυτό αποκαλείτε ο δεύτερος Αδάμ (Ά Κορινθίους 15:22). Ενώ η μία ανυπακοή του Αδάμ έφερε την κατάρα της αμαρτίας στο κόσμο, η τέλεια ζωή του Χριστού μπορεί να καλύψει τις δικές μας αμαρτωλές ζωές. Η ανταπόκρισή μας πρέπει να είναι η μετάνοια (μεταβολή από την αμαρτία), να εμπιστευτούμε την δική Του τέλεια ζωή για να μας εξαγνίσει.

Δεύτερον, πρέπει να έχουμε πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα. Το σχέδιο του Θεού ήταν να θυσιάσει τον τέλειο Υιό Του στο σταυρό για να πληρώσει την τιμωρία που μας άξιζε για τις αμαρτίες μας: θάνατος. Ο θάνατος του Ιησού ελευθερώνει αυτούς που Τον δέχονται από την ποινή και την εξουσία της αμαρτίας.

Τέλος, πρέπει να ακολουθήσουμε τον Ιησού ως Κύριο. Μετά την ανάσταση, τον Χριστό ως νικητή της αμαρτίας και του θανάτου, ο Θεός Του έδωσε κάθε εξουσία (Εφεσίους 1:20-23). Ο Ιησούς οδηγεί όλους όσους Τον δέχονται. Θα κρίνει όλους όσους Τον απορρίπτουν (Πράξεις 10:42).

Με την χάρη του Θεού, δίνοντάς μας μετάνοια και πίστη στον Σωτήρα και Κύριο, αναγεννιόμαστε σε μια νέα ζωή ως παιδιά του Θεού. Μόνο αυτοί που δέχονται τον Ιησού – όχι απλά γνωρίζοντας γι΄ Αυτόν αλλά με εμπιστοσύνη σ΄ Αυτόν για σωτηρία, με υποταγή σ ΄Αυτόν ως Κύριο και αγαπώντας Αυτόν ως τον απόλυτο θησαυρό- γινόμαστε παιδιά του Θεού.

Γίνομαι παιδί του Θεού
« Όσοι, όμως, Τον δέχθηκαν, σ' αυτούς που πίστεψαν στο όνομά του, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού οι οποίοι γεννήθηκαν, όχι από αίματα ούτε από θέλημα σάρκας ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό» (Ιωάννης 1:12-13).

Όπως δεν είχαμε συμμετοχή στην φυσική γέννησή μας, έτσι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε την γέννησή μας στην οικογένεια του Θεού, με καλά έργα ή πλάθοντας δικιά μας πίστη. Όπως τα παραπάνω εδάφια αναφέρουν, ο Θεός είναι Αυτός που «δίνει την εξουσία» σύμφωνα με την ελεήμων θέλησή Του. « Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού» (Α΄ Ιωάννης 3 :1). Επειδή, το παιδί του Θεού δεν έχει τίποτα για να είναι περήφανο αλλά μπορεί να καυχιέται μόνο για τον Κύριο (Εφεσίους 2:8-9).

Ένα παιδί καθώς μεγαλώνει μοιάζει με τους γονείς του. Παρομοίως, ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τον Ιησού Χριστό. Παρόλο που μόνο στον παράδεισο θα είμαστε τέλειοι, ένα παιδί του Θεού δεν θα αμαρτήσει κατά συνήθεια χωρίς μετάνοια. «Παιδάκια, ας μη σας πλανάει κανένας• αυτός που πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, όπως Εκείνος είναι δίκαιος. Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός τού Θεού, για να καταστρέψει τα έργα τού διαβόλου.

Κανένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει αμαρτία, για τον λόγο ότι δικό Του σπέρμα μένει μέσα σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από τον Θεό. Από τούτο είναι φανερά τα παιδιά τού Θεού και τα παιδιά τού διαβόλου• καθένας που δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι από τον Θεό, κι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του» (Α΄ Ιωάννη 3:7-10).

Μην ξεγελιέστε, ένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να αποκηρυχθεί αμαρτάνοντας. Αλλά κάποιος που αμαρτάνει συνειδητά (π.χ. συνεχόμενα απολαμβάνει να αμαρτάνει χωρίς κανένα έλεγχο να ακολουθήσει τον Χριστό και τον Λόγο Του) φανερώνει ότι δεν αναγεννήθηκε ποτέ. Ο Ιησούς είπε σε τέτοιους ανθρώπους, « Εσείς είστε από τον πατέρα σας τον διάβολο, και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες τού πατέρα σας» (Ιωάννη 8:44). Τα παιδιά του Θεού από την άλλη δεν ποθούν πλέον την ικανοποίηση της αμαρτίας αλλά επιθυμούν να γνωρίζουν, να αγαπούν και να δοξάζουν τον Πατέρα τους.

Τα οφέλη του να είσαι παιδί του Θεού είναι ανυπολόγιστα. Ως παιδί του Θεού, είμαστε μέρος της οικογένειάς Του (η εκκλησία), έχοντας ως υπόσχεση κατοικία στον ουρανό και έχοντας το δικαίωμα να πλησιάζουμε τον Θεό στην προσευχή μας ως Πατέρα (Εφεσίους 2:19, Α΄ Πέτρου 1:3-6, Ρωμαίους 8:15).

Ανταποκρίσου στο κάλεσμα του Θεού για μετάνοια από την αμαρτία και πίστεψε στο Χριστό. Γίνε παιδί του Θεού σήμερα!
EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Πως μπορώ να γίνω παιδί του Θεού;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries