settings icon
share icon
Ερώτηση

Διδάσκει το Α΄ Πέτρου 3:21 πως το βάπτισμα είναι αναγκαίο για τη σωτηρία;

Απάντηση


Καταλαβαίνουμε τι διδάσκει κάθε ένα εδάφιο και κάθε μία περικοπή όταν το φιλτράρουμε με ό,τι γνωρίζουμε πως διδάσκει η Αγία Γραφή πάνω στο θέμα που διαπραγματεύεται. Στο θέμα του βαπτίσματος και της σωτηρίας, η Γραφή είναι σαφής πως η σωτηρία δίδεται δια της χάρης του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και όχι μέσω των οιωνδήποτε έργων, συμπεριλαμβανομένου του βαπτίσματος (Εφεσίους 2:8-9). Έτσι, κάθε ερμηνεία που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το βάπτισμα, ή κάποιο άλλο έργο, είναι αναγκαίο για τη σωτηρία, είναι εσφαλμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, σε καλούμε να διαβάσεις στην ιστοσελίδα μας την ερώτηση «Σωζόμαστε μόνο με την πίστη, ή με την πίστη συμπεριλαμβανομένου και των πράξεων;»

Εκείνοι που πιστεύουν πως απαιτείται το βάπτισμα για τη σωτηρία, βιάζονται να χρησιμοποιήσουν το Α΄ Πέτρου 3:21 ως ένα «αποδεικτικό κείμενο» διότι περιέχει τη φράση «σώζει σήμερα κι εμάς το βάπτισμα». Εννοούσε πραγματικά ο Πέτρος πως η πράξη του βαπτίσματος είναι αυτή που μας σώζει; Αν ναι, θα ερχόταν σε αντίφαση με πολλές άλλες περικοπές της Γραφής που καθαρά δείχνουν ανθρώπους που σώθηκαν (διότι υπάρχει η μαρτυρία πως έλαβαν το Άγιο Πνεύμα) πριν βαπτιστούν ή χωρίς να βαπτιστούν ποτέ. Ένα καλό παράδειγμα κάποιου που σώθηκε πριν βαπτιστεί είναι ο Κορνήλιος και οι οικείοι του στις Πράξεις 10. Γνωρίζουμε πως σώθηκαν πριν βαπτιστούν διότι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα ως μαρτυρία της σωτηρίας (Ρωμαίους 8:9, Εφεσίους 1:13, Α΄ Ιωάννου 3:24). Η μαρτυρία της σωτηρίας των ήταν ο λόγος που ο Πέτρος τους επέτρεψε να βαπτιστούν. Πολλές περικοπές της Γραφής διδάσκουν καθαρά πως η σωτηρία πραγματοποιείται όταν κάποιος πιστεύει στο ευαγγέλιο, όπου τη στιγμή εκείνη σφραγίζεται εν Χριστώ «με το Άγιο Πνεύμα της υπόσχεσης» (Εφεσίους 1:13).

Ευτυχώς, που δεν χρειάζεται να μαντέψουμε τι ο Πέτρος εννοεί σ' αυτό το εδάφιο διότι το διευκρινίζει με τη φράση «όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας, αλλά η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης προς τον Θεό». Ενώ ο Πέτρος συνδέει το βάπτισμα με τη σωτηρία, δεν αναφέρεται στην πράξη του βαπτίσματος (όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας). Το βάπτισμα μέσα στο νερό δεν κάνει τίποτ' άλλο από το ν' απομακρύνει τη σωματική ακαθαρσία. Ο Πέτρος αναφέρεται στο τι το βάπτισμα αναπαριστά, και είναι αυτό το κάτι που μας σώζει (η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης προς τον Θεό, διαμέσου της ανάστασης του Ιησού Χριστού). Με άλλα λόγια, ο Πέτρος συνδέει το βάπτισμα με την πίστη. Δεν είναι το υγρό στοιχείο που σώζει· είναι «η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης προς τον Θεό» που σώζει και η οποία εκφράζεται με το βάπτισμα. Η δέσμευση προς τον Θεό πάντοτε προηγείται. Πρώτα έρχεται η πίστη και η μετάνοια και μετά το βάπτισμα όπου κάποιος δημόσια ομολογεί την ταύτισή του με τον Χριστό.

Ο Δρ. Kenneth Wuest, συγγραφέας του Word Studies in the Greek New Testament δίνει μια εξαιρετική εξήγηση της περικοπής. «Στο νου του αποστόλου είναι σίγουρα το βάπτισμα στο νερό και όχι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, διότι κάνει λόγο για τα νερά του κατακλυσμού που διέσωσαν τους ένοικους της κιβωτού, και σ' αυτό το εδάφιο για το βάπτισμα που σώζει τους πιστούς. Λέει όμως πως τους σώζει ως αντίτυπο. Αυτό σημαίνει πως το βάπτισμα στο νερό είναι το αντίτυπο του πραγματικού, της σωτηρίας. Σώζει μόνο ως αντίτυπο, όχι πραγματικά. Οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν αντίτυπα της πραγματικότητας, του Ιησού Χριστού. Δεν έσωζαν πραγματικά τους πιστούς αλλά τυπικά. Εδώ δεν υποστηρίζουμε ότι αυτές οι θυσίες αναλογούν στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Ο συγγραφέας απλά τις χρησιμοποιεί ως εικόνα της χρήσης της λέξης αντίτυπο.

«Έτσι το βάπτισμα στο νερό σώζει τον πιστό μόνον τυπικά. Ο Ιουδαίος της Παλαιάς Διαθήκης σωζόταν πριν φέρει την προσφορά του. Η προσφορά φανέρωνε τη δημόσια ομολογία του πως έθετε την πίστη του στο Αρνί του Θεού, του οποίου οι θυσίες εκείνες ήσαν τύπος… Το βάπτισμα στο νερό είναι η εξωτερική ομολογία της εσωτερικής πίστης. Ο άνθρωπος σώζεται τη στιγμή που εμπιστεύεται τον Κύριο Ιησού. Το βάπτισμα είναι η ορατή μαρτυρία της πίστης του βαπτιζομένου και της σωτηρίας του που έλαβε ως ανταπόκριση του Θεού στην πίστη του. Ο Πέτρος είναι προσεκτικός και πληροφορεί τους αναγνώστες του πως δεν διδάσκει την βαπτισμική αναγέννηση, πως κάποιος δηλαδή που βαπτίζεται οπωσδήποτε αναγεννιέται, διότι λέει «όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας». Το βάπτισμα, εξηγεί ο Πέτρος, δεν μας καθαρίζει από την ακαθαρσία του σώματος ούτε κυριολεκτικά, όπως όταν πλένουμε το σώμα μας, ούτε μεταφορικά ως καθαρισμός της ψυχής. Καμία τελετή δεν έχει πραγματική επίδραση στη συνείδηση. Προσδιορίζει τι εννοεί αναφερόμενος στη σωτηρία με τα λόγια «συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεὸν — η μαρτυρία τής αγαθής συνείδησης προς τον Θεό» (κείμενο – μετάφραση), και εξηγεί πως αυτό επιτυγχάνεται, «διαμέσου της ανάστασης του Ιησού Χριστού», καθότι ο πιστεύων αμαρτωλός ταυτίζεται με τον Χριστό στην ανάστασή Του.»

Μέρος της σύγχυσης με την περικοπή αυτή οφείλεται στο γεγονός πως με διάφορους τρόπους, ο σκοπός του βαπτίσματος ως δημόσια ομολογία πίστης εν Χριστώ και ταύτισης μαζί Του έχει αντικατασταθεί από την έμφαση στη «λήψη απόφασης για να γίνει κάποιος του Χριστού» ή στη «προσευχή μετάνοιας και πίστης». Το βάπτισμα έχει υποβαθμιστεί σε κάτι που γίνεται αργότερα. Αλλά για τον Πέτρο και κάθε χριστιανό του πρώτου αιώνα , η ιδέα πως κάποιος θα ομολογούσε τον Χριστό ως Σωτήρα του και δεν θα βαπτιζόταν αμέσως, εφόσον ήταν εφικτό, ήταν ανήκουστη. Συνεπώς, δεν εκπλήσσει πως ο Πέτρος συνέδεσε το βάπτισμα με τη σωτηρία. Ο Πέτρος όμως κάνει σαφές στο εδάφιο αυτό πως δεν είναι η τελετή που σώζει αλλά το γεγονός πως είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό στην ανάστασή Του δια της πίστης «η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης προς τον Θεό, διαμέσου της ανάστασης του Ιησού Χριστού» (Α΄ Πέτρου 3:21).

Συνεπώς, το βάπτισμα που ο Πέτρος λέει πως μας σώζει είναι εκείνο που έχει προηγηθεί, όταν εκδηλώνεται η πίστη στην εξιλαστήρια θυσία του Χριστού που δικαιώνει τον άδικο αμαρτωλό (Ρωμαίους 3:25-26, 4:5). Το βάπτισμα είναι το εξωτερικό σημάδι του έργου που έχει κάνει ο Θεός «διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος» (Τίτον 3:5).

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Διδάσκει το Α΄ Πέτρου 3:21 πως το βάπτισμα είναι αναγκαίο για τη σωτηρία;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries