settings icon
share icon
Ερώτηση

Είναι δυνατό να γνωρίσουμε πότε θα επιστρέψει ο Χριστός στη γη;

ΑπάντησηΣτον Ματθαίο 24:36-44 λέει ο Χριστός, «Για την ημέρα εκείνη, όμως, και την ώρα, δεν γνωρίζει κανένας, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά ο Πατέρας μου, μόνος… Αγρυπνείτε, λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας… Γι’ αυτό, κι εσείς γίνεστε έτοιμοι· επειδή, κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.» Σε πρώτη ματιά, τα εδάφια φαίνεται να δίνουν μια καθαρή και κατηγορηματική απάντηση στην ερώτηση. Κανένας δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Χριστός στη γη. Τα εδάφια αυτά, όμως, δεν λένε πως κανένας ποτέ δεν θα μπορεί να γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Χριστός. Οι περισσότεροι βιβλικοί ερμηνευτές λένε πως ο Χριστός, που τώρα είναι ένδοξος στον Ουρανό, γνωρίζει την ώρα της επιστροφής Του, δείχνοντας πως η φράση «ούτε ο Υιός» δεν σημαίνει πως ο Χριστός δεν θα γνωρίζει ποτέ το πότε θα επιστρέψει. Παρόμοια, είναι πιθανό ότι η περικοπή Ματθαίος 24:36-44 δείχνει ότι κανένας εκείνον τον καιρό δεν μπορούσε να γνωρίζει την ώρα της επιστροφή του Χριστού, αλλά ο Θεός μπορούσε ν’ αποκαλύψει την ώρα της επιστροφής Του σε κάποιον στο μέλλον.

Επιπρόσθετα, υπάρχει το Πράξεις 1:7, που δηλώνει, «Δεν ανήκει σε σας να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους καιρούς, που ο Πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία». Αυτά τα λόγια είπε ο Χριστός στους μαθητές Του όταν Τον ρώτησαν αν εκείνον τον καιρό επρόκειτο ν’ αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ. Αυτό θα φαινόταν να επιβεβαιώνει το μήνυμα του Ματθαίου 24. Δεν μας ανήκει να γνωρίζουμε την ώρα της επιστροφής του Χριστού στη γη. Υπάρχει, ακόμη, το ερώτημα για ποια επιστροφή μιλούν αυτές οι περικοπές. Αναφέρονται στην Αρπαγή ή στη δεύτερη έλευση; Ποια επιστροφή είναι άγνωστη –η Αρπαγή, η δεύτερη έλευση στη γη ή και τα δύο; Ενώ η Αρπαγή παρουσιάζεται ως επικείμενη και μυστική, ο καιρός της δεύτερης έλευσης θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει γνωστός με βάση την προφητεία των έσχατων καιρών.

Λέγοντας αυτό, ας γίνουμε πλήρως σαφείς: δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει αποκαλύψει σε κάποιον το πότε επιστρέφει ο Χριστός, και δεν βλέπουμε κάτι στις Γραφές που να δείχνει ότι ο Θεός θ’ αποκαλύψει κάποτε σε κάποιον τη στιγμή της επιστροφής Του. Η περικοπή Ματθαίος 24:36-44, ενώ απευθυνόταν ευθέως στους ανθρώπους της εποχής του Χριστού, περιέχει, επίσης, μια γενική αρχή. Ο καιρός της επιστροφής Του και το τέλος του αιώνα δεν ανήκει σε μας να τα γνωρίζουμε. Οι Γραφές πουθενά δεν μας ενθαρρύνουν να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την ημερομηνία. Μας προτρέπει, «Αγρυπνείτε, λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας» (εδ. 42). «Γίνεστε έτοιμοι επειδή, κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός τού ανθρώπου» (εδ. 44). Η ένταση των λόγων του Χριστού μειώνεται αν σε κάποιο μελλοντικό σημείο κάποιος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε θα συμβεί η επιστροφή Του. Αν ανακαλύψουμε την ημερομηνία, δεν χρειάζεται πλέον να «αγρυπνούμε» ή «να γινόμαστε έτοιμοι». Έτσι, με την αρχή που θέτει η περικοπή 24:36-44 κατά νου, όχι, δεν είναι δυνατό σε κανένα να γνωρίζει την ώρα που επιστρέφει ο Χριστός στη γη.

Παρά αυτή την καθαρή βιβλική αρχή, πολλοί έχουν επιχειρήσει να προφητέψουν την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας. Έχουν προταθεί πολλές ημερομηνίες και όλες τους έσφαλλαν. Υπάρχουν και δύο πρόσφατες δημοφιλείς προτάσεις ημερομηνιών: 21 Μαΐου 2011 και 21 Δεκεμβρίου 2012. Η δεύτερη ημερομηνία σχετίζεται με το ημερολόγιο των Μάγια, χωρίς καμία βιβλική αναφορά ως μαρτυρία. Η πρώτη ημερομηνία «ημέρα της Κρίσης» προτάθηκε από τον Harold Camping του «Ράδιο Οικογένεια» (Family Radio). Πρέπει να σημειωθεί πως ο Ηarold Camping είχε προηγουμένως προβλέψει ότι ο Χριστός θα επέστρεψε το 1994. Προφανώς, ο Camping έσφαλλε. Ο Camping ισχυρίστηκε πως είχε μαρτυρία για την ημερομηνία 21 Μαΐου 2011 στις Γραφές. Χρησιμοποιώντας μια υποθετική ημερομηνία, το 4990 π.Χ. για τον Κατακλυσμό, και κατόπιν θεωρώντας πως «στον Κύριο μία ημέρα είναι σαν 1.000 χρόνια» του Β΄ Πέτρου 3:8 και τις επτά ημέρες του Γένεση 7:4, και μετρώντας 7.000 χρόνια από το 4990 π.Χ. έφτασε στο 2011 μ.Χ. Βασισμένος στην «17η μέρα του δεύτερου μήνα» από το Γένεση 7:11 και χρησιμοποιώντας το εβραϊκό ημερολόγιο, προσδιόρισε την ημερομηνία 21 Μαΐου. Έτσι, υπήρχε κάποια αξιοπιστία στη μέθοδο του Camping;

Πρώτον, ο Camping αγνόησε πρακτικά το δεύτερο μισό του Β΄ Πέτρου 3:8, «και 1.000 χρόνια σαν μία ημέρα». Περαιτέρω, το Β΄ Πέτρου 3:8 δεν παρέχει μέθοδο υπολογισμού των έσχατων καιρών. Αυτό που μάλλον λέει είναι ότι ο Θεός είναι υπεράνω και πέραν του χρόνου. Ο Θεός είναι άχρονος, άπειρος και αιώνιος. Δεύτερον, δεν υπάρχει κάτι στο πλαίσιο του Γένεση 7:4-11 που να δείχνει ότι οι «επτά ημέρες» και η «17η ημέρα του δεύτερου μήνα» πρέπει να ερμηνευτούν πως αφορούν κάτι άλλο εκτός από αυτό που ο Θεός έλεγε συγκεκριμένα στον Νώε. Τρίτον, η χρονολόγηση του Κατακλυσμού το 4990 π.Χ. είναι στην καλύτερη περίπτωση υποθετική, χωρίς καμία βιβλική μαρτυρία. Ο υπολογισμός του Camping για τις 21 Μαΐου 2011, έπεσε έξω με βάση αυτόν τον βιβλικό διερευνητικό έλεγχο. Τώρα, ήταν πιθανό να έρθει ο Χριστός στις 21 Μαΐου 2011; Ναι, όπως είναι πιθανό πως θα έρθει οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Είχε κάποια βιβλική αξιοπιστία η μεθοδολογία του Harold Camping; Όχι, δεν είχε. Είναι λυπηρό αλλά ο Camping και άλλοι σίγουρα θα κάνουν υπολογισμούς για νέες μελλοντικές ημερομηνίες και θα προσπαθούν να εξηγήσουν τα σφάλματα κάνοντας λόγο για «λαθεμένο τύπο» ή κάτι σαν αυτό.

Τα σημεία-κλειδιά είναι (1) η Αγία Γραφή πουθενά δεν μας ενθαρρύνει να προσπαθήσουμε ν’ ανακαλύψουμε τη χρονολογία της επιστροφής του Χριστού στη γη και (2) η Αγία Γραφή δεν δίνει σαφή δεδομένα με τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί ο καιρός της επιστροφής του Χριστού. Αντί να κάνουμε άστοχους και υποθετικούς υπολογισμούς για να προσδιορίσουμε τον χρόνο της δεύτερης έλευσης του Χριστού, η Γραφή μας ενθαρρύνει να «αγρυπνούμε» και να «γινόμαστε έτοιμοι» (Ματθαίος 24:42-44). Το γεγονός ότι η ημέρα της επιστροφής του Χριστού είναι άγνωστη, θα πρέπει να μας παρακινεί να ζούμε κάθε μέρα στο φως της επικείμενης έλευσής Του.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Είναι δυνατό να γνωρίσουμε πότε θα επιστρέψει ο Χριστός στη γη;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries