აქტუალური შეკითხვები ბიბლიაზე


რას ამბობს ბიბლია აბორტზე?

რას ამბობს ბიბლია სასიკვდილო განაჩენზე ( სიკვდილით დასჯაზე)?

რას ამბობს ბიბლია დეპრესიის შესახებ? როგორ უნდა გადალახოს ქრისტიანმა დეპრესია?

რას ამბობს ბიბლია ფინანსების განკარგვაზე?

რას ამბობს ბიბლია განკურნებაზე? არის განკურნება ქრისტეს გამოსყიდვაში?

რას ამბობს ბიბლია ომზე?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
აქტუალური შეკითხვები ბიბლიაზე