შეკითხვები ანგელოზებსა და დემონებზე


რას წერია ბიბლიაში ანგელოზებზე?

რა წერია ბიბლიაში ეშმაკებზე?

ვინ არის სატანა?

ვინ იყვნენ ღვთის შვილები და ადამიანის ასულები დაბადების 6:1-4-ში?

რა წერია ბიბლიაში დემონით შეპყრობაზე, ეშმაკეულობაზე? დღეს ეს შესაძლებელია? თუ პასუხი დადებითია,როგორ ვლინდება იგი?

შეიძლება ქრისტიანი დემონით შეპყრობილი იყოს?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ანგელოზებსა და დემონებზე