settings icon
share icon

کتاب افسسیان

نویسنده: افسسیان فصل 1 آیه 1 مشخص می‌کند که پولس رسول نویسندۀ این کتاب است.

تاریخ نگارش: کتاب افسسیان به احتمال خیلی زیاد در بین سالهای 60-63 میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: پولس قصد داشت که تمام کسانی که مشتاق بلوغی مانند مسیح هستند این نوشته را دریافت کنند. در نهان کتاب افسسیان، اصولی نهفته است که برای رشد در جهت فرزند حقیقی خدا شدن لازم می‌باشد. علاوه بر این، مطالعۀ کتاب افسسیان کمک می‌کند تا ایماندار قوی و مستحکم شود تا بتواند هدف و رسالتی را که خدا به او داده محقق سازد. هدف این کتاب این است که کلیسای بالغی را تایید و مجهز سازد. این کتاب دیدگاه متوازنی از بدن مسیح و اهمیت آن در نقشۀ خدا ارائه می‌دهد.

آیه های کلیدی:
افسسیان فصل 1 آیه 3، «چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم».

افسسیان فصل 2 آیه های 8-10، «بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته‌ايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هديهٔ خداست. نجات نتيجهٔ اعمال خوب ما نيست، از این رو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشهٔ خدا اين بوده كه ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم».

افسسیان فصل 4 آیه های 4-6، «ما همه، اعضای يک بدنيم و در همگی ما يک «روح» ساكن است، يعنی روح‌القدس؛ و همهٔ ما برای رسيدن به يک اميد دعوت شده‌ايم، يعنی به آن جلالی كه خدا برای ما تدارک ديده است. برای ما فقط يک خداوند، يک ايمان و يک تعميد وجود دارد. همهٔ ما يک خدا داريم كه پدر همهٔ ما و بالاتر از همهٔ ما و در همهٔ ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می‌كند».

افسسیان فصل 5 آیه 21، «به احترام مسيح، مطيع يكديگر باشيد».

افسسیان فصل 6 آیه های 10-11، «در خاتمه از شما می‌خواهم كه از قدرت عظيم خداوند در درون خود، نيرو بگيريد و زورآور شويد! خود را با تمام سلاحهای خدا مجهز كنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه‌ها و نيرنگهای شيطان ايستادگی نماييد».

خلاصه: آموزه‌ها بزرگترین بخش کتاب افسسیان را دربرمی‌گیرد. نیمی از تعالیم در این رساله مربوط به جایگاه ما در مسیح می‌باشد و مابقی آن تاثیر بر شرایط ما دارد. متاسفانه اغلب اوقات آنانیکه از این کتاب تعلیم می‌دهند، تمام آموزشهای بنیادی را کنار گذاشته و مستقیماً به فصل پایانی می‌روند. در این فصل (فصل آخر) است که بر نبرد یا کشمکش ایمانداران تاکید می‌شود. اما برای اینکه بهره‌ کامل از محتوای این رساله ببریم، باید از ابتدای آموزشهای پولس در این نامه آغاز کنیم.

نخست، ما به‌عنوان پیروان مسیح باید بیان خدا درباره هویت حقیقی خود را کاملا درک کنیم. همچنین باید به یک شناخت کاملی از دستاور خدا برای تمام بشریت دست بیابیم. سپس، وجود فعلی و سلوک ما با خدا باید به کار برده شده و تقویت شود. این کار باید تا آنجا ادامه یابد که دیگر با هر تعلیمی و زیرکی آدمیان به این سو و آن سو رانده و متزلزل نشویم.

نوشته پولس به سه قسمت اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. (۱) فصل ۱ تا فصل ۳ اصولی را راجع به دستاور خدا معرفی می‌کند. (۲) فصل چهار و پنج اصولی را در خصوص وجود فعلی ما مطرح می‌کند. (۳) فصل شش اصولی را دربارۀ کشمکشهای روزانه‌ ما ارائه می‌دهد.

پیوندها: پیوند اصلی کتاب افسسیان به عهد قدیم، مفهوم شگفت آور (شگفت آور برای یهودیان) کلیسا به‌عنوان بدن مسیح می‌باشد (افسسیان فصل 5 آیه 32). این راز حیرت ‌آور کلیسا (حقیقتی که پیشتر آشکار نشده بود) این است که «غيريهوديان نيز مانند يهوديان در ارث عظيمی كه متعلق به فرزندان خداست، شريكند» (افسسیان فصل 3 آیه 6). این رازی بود که کاملاً برای ایمانداران عهد قدیم پوشیده بود (افسسیان فصل 3 آیه های ۵، ۹). اسرائیلی‌هایی که پیروان حقیقی خدا بودند همیشه باور داشتند که فقط آنها قوم منتخب خدا بودند (تثنیه فصل 7 آیه 6). پذیرفتن غیر یهودیان در جایگاه برابر در این الگوی جدید، بی‌نهایت دشوار بود و منجر به منازعات بین ایمانداران یهودی و غیر یهودیانی شد که ایمان آورده بودند. پولس همچنین صحبت از راز کلیسا به‌عنوان «عروس مسیح» می‌کند، مفهومی که پیشتر در عهد قدیم بیان نشده بود.

کاربرد عملی: کتاب افسسیان شاید بیش از هر کتاب دیگری در کتاب‌ مقدس بر پیوند بین تعلیم صحیح و اعمال درست آن در زندگی مسیحی تاکید می‌کند. افراد بسیار زیادی هستند که «الهیات» را انکار کرده و در عوض فقط می‌خواهند دربارۀ چیزهایی که «عملی» هستند صحبت کنند. پولس در افسسیان بحث می‌کند که الهیات، عملی است. برای اینکه به‌طور عملی مطابق با ارادۀ خدا زندگی کنیم، باید ابتدا بطور اصولی درک کنیم که در مسیح کیستیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب افسسیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries