settings icon
share icon

کتاب تیطوس

نویسنده: تیطوس فصل 1 آیه 1، پولس رسول را نویسندۀ کتاب تیطوس معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: رساله به تیطوس حدود 66 میلادی نوشته شد. سفرهای زیاد پولس به خوبی مستند شده‌اند و نشان می‌دهند که او از نیکوپولیس در اپیروس برای تیطوس نامه نوشت. در برخی از نسخه های کتاب مقدس، زیرنوشت این نامه نشان می‌دهد که پولس از نیکوپولیسِ مقدونیه نامه نوشت. اما چنین مکانی وجود ندارد و این زیر نوشت ها سندیت ندارند زیرا معتبر نمی‌باشند.

هدف نگارش: رساله به تیطوس مانند دو نامه پولس به تیموتائوس جزو رساله های شبانی است. این رساله به قلم پولس رسول نوشته شد تا تیطوس را که در ایمان، برادرش به حساب می‌آمد تشویق نماید، همان که او را در کریت جای داد تا کلیسایی را که در یکی از سفرهای بشارتی‌اش بنا کرده بود، رهبری نماید (تیطوس فصل 1 آیه 5). پولس در این نامه تیطوس را در مورد خصوصیاتی که باید در رهبران کلیسا یافت شود راهنمایی می‌کند. همچنین، در خصوص مواردی که مردمان جزیره‌ کریت بدان معروف بودند به وی هشدار می‌دهد (تیطوس فصل 1 آیه 12).

پولس علاوه بر اینکه در مورد خصوصیات رهبر کلیسا دستورات لازم را به تیطوس می‌دهد، او را تشویق می‌کند تا برای ملاقات با وی به نیکوپولیس بازگردد. به بیان دیگر، پولس به تعلیم تیطوس و دیگران همچنان که در فیض با خداوند رشد می‌کردند، ادامه داد (تیطوس فصل 3 آیه 13).

آیه های کلیدی:
تیطوس فصل 1 آیه 5، «تو را به اين منظور در جزيرهٔ «كريت» گذاشتم تا هر چه لازم باشد برای تقويت كليساهای آنجا انجام دهی؛ همچنين، از تو خواستم كه در هر شهر كشيشانی تعيين كنی تا دستوراتی را كه به تو داده‌ام، اجرا كنند».

تیطوس فصل 1 آیه 16، «اين گونه انسانها ادعا می‌كنند كه خدا را می‌شناسند، اما اعمالشان ثابت می‌كند كه دروغ می‌گويند؛ ايشان چنان سركش و منحرف هستند كه قادر به انجام هيچ كار خوبی نمی‌باشند».

تیطوس فصل 2 ایه 15، «اين حقايق را تعليم ده و مؤمنين را به انجام آنها تشويق كن. هرگاه لازم ديدی، با قدرت و اختيار كامل ايشان را توبيخ و اصلاح نما. اجازه نده كسی سخنان تو را بی‌اهميت انگارد».

تیطوس فصل 3 آیه های 3-‏‏6، «ما نيز زمانی نادان و ياغی و گمراه و اسير شهوتها و لذتهای ناپاک بوديم. زندگی ما پر بود از كينه و حسادت؛ همه از ما نفرت داشتند، ما نيز از همه متنفر بوديم. اما زمانی رسيد كه مهربانی و لطف نجات دهندهٔ ما خدا آشكار شد، و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزی كه نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد. در اثر كاری كه نجات دهندهٔ ما عيسی مسيح انجام داد، خدا روح‌القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود».

خلاصه: برای تیطوس دریافت نامه‌ای از طرف معلمش، پولس رسول، چقدر باید فوق‌العاده باشد. پولس مردی بسیار محترم بود و بعد از بنا کردن چندین کلیسا در سراسر دنیای شرق باید از چنین احترامی برخوردار می ‌بود. تیطوس این مقدمه معروف از طرف پولس رسول را چنین می‌خواند: «به تيطوس، فرزند حقيقی‌ام، مطابق ايمانی كه به طور مشترک دارا می‌باشيم. از درگاه پدرمان خدا و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، برای تو طالب فيض و رحمت و آرامش هستم» (تیطوس فصل 1 آیه 4).

جزیرۀ کریت که پولس، تیطوس را برای رهبری کلیسا در آنجا گذاشت از ساکنان محلی و یهودیانی تشکیل شده بود که حقیقت عیسی مسیح را نمی‌دانستند (تیطوس فصل 1 آیه های 12-‏14). پولس احساس کرد که این مسئولیت بر دوش اوست که رسالت خود را تا به آخر انجام دهد و تیطوس را تعلیم دهد و تشویق نماید که رهبرانی در کلیسای کریت پرورش دهد. ضمن اینکه پولس رسول تیطوس را در جستجوی رهبران هدایت می‌کرد، به وی گفت که چطور رهبرانی آموزش دهد که بتوانند در ایمان خویش در عیسی مسیح رشد کنند. دستورات او مردان و زنان و تمامی سنین را در بر می‌گرفت (تیطوس فصل 2 آیه های 1-8).

پولس برای اینکه تیطوس را در ادامه‌ ایمان به مسیح یاری دهد، به وی گفت که به نیکوپولیس بیاید و دو عضو دیگر کلیسا را با خود همراه سازد (تیطوس فصل 3 آیه های ‏12-‏13).

پیوندها: پولس بار دیگر لازم دید تا رهبران کلیسا را تعلیم دهد که دربرابر کسانی که آداب و رسوم یهودی را ترویج می‌دادند بایستند، یعنی در برابر کسانیکه در پی آن بودند که دیگران را متقاعد کنند برای نجات علاوه بر لطف خدا به انجام دادن کارهایی (مانند قانون شریعت) نیز نیاز دارند . او بر ضد گردنکشان فریبکار هشدار می‌دهد، به خصوص آنانی که ادعا می‌کردند ختنه و پایبندی به آداب و رسوم شریعت موسی هنوز لازم و ضروری است (تیطوس فصل 1 آیه های 10-‏11). این موضوعی است که در سراسر نامه‌های پولس تکرار می‌شود و او در این کتاب تا اینجا پیش می‌رود که می‌گوید دهان ایشان را باید بست.

کاربرد عملی: چنانکه در کتاب مقدس به دنبال دستوراتی می‌گردیم که انجام آنها خدا را خشنود می سازد، شایسته است به پولس رسول هم توجه کنیم. می‌توانیم یاد بگیریم که باید از چه چیزهایی دوری کنیم و برای چه چیزهایی بکوشیم یا چه چیزهایی را الگو قرار دهیم. پولس می‌گوید که ما در پی پاک بودن هستیم زیرا از چیزهایی که ذهن و وجدان ما را ناپاک می‌سازند دوری می‌کنیم. سپس او جمله‌ای را ادا می‌کند که هرگز نباید آن را فراموش کرد: «اين گونه انسانها ادعا می‌كنند كه خدا را می‌شناسند، اما اعمالشان ثابت می‌كند كه دروغ می‌گويند؛ ايشان چنان سركش و منحرف هستند كه قادر به انجام هيچ كار خوبی نمی‌باشند» (تیطوس فصل 1 آیه 16). ما به عنوان افرادی مسیحی باید خود را بیازماییم تا اطمینان حاصل کنیم که زندگی ما مطابق با اعتراف ایمانمان در مسیح می ‌باشد (دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5).

پولس علاوه بر این هشدار به ما می‌گوید که چگونه از انکار خدا دوری نماییم: «و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزی كه نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد. در اثر كاری كه نجات دهندهٔ ما عيسی مسيح انجام داد، خدا روح‌القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود» (تیطوس فصل 3 آیه های 5-6). ما با جستجوی نو شدن روزانۀ ذهنمان توسط روح القدس، می‌توانیم به مسیحیانی تبدیل شویم که با روش زندگی خود، خدا را جلال می‌دهند.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب تیطوس
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries