settings icon
share icon

کتاب مکاشفه

نویسنده: مکاشفه فصل 1 آیه های ‌۱، ‌۴ ‌، ۹ و فصل 22 آیه 8 به طور خاص نام نویسند‌ۀ کتاب مکاشفه را یوحنای رسول اعلام می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب مکاشفه احتمالاً بین ۹۰ و ۹۵ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: مکاشفه‌ عیسی مسیح از طرف خدا به یوحنا داده شد «تا آنچه را می‌باید زود واقع شود، به خادمان خود بازنماید». این کتاب پر از رازهایی دربارۀ امور آینده است. همچنین، هشداری است نهایی که دنیا قطعاً پایان خواهد یافت و داوری حتمی خواهد بود. این کتاب تصویری کوچک از آسمان و تمام جلالی را به ما می‌دهد که در انتظار کسانی است که ردای خود را سفید نگاه داشته اند. مکاشفه ما را با خود از مصیبت عظیم و تمام پریشانی‌هایش و آتش نهایی که تمام بی‌ایمانان تا ابد با آن روبرو خواهند شد عبور می‌دهد. این کتاب سقوط شیطان و سرنوشتی که او و فرشتگانش بدان محکوم هستند را تکرار می‌کند. وظایف تمام موجودات و فرشتگان آسمان و این وعده که مقدسین تا ابد با عیسی مسیح در اورشلیم جدید خواهند بود به ما نشان داده شده است. پیدا کردن کلمات برای توصیف آنچه در کتاب مکاشفه می‌خوانیم برای ما نیز همچون یوحنا دشوار است.

آیه های کلیدی:
مکاشفه فصل 1 آیه 19، «آنچه را ديدی و آنچه را كه نشان خواهم داد، همه را بنويس».

مکاشفه فصل 13 آیه های 16‏-17، «از اين گذشته، بزرگ و كوچک، فقير و غنی، برده و آزاد را وادار كرد تا علامت مخصوص را بر روی دست راست يا پيشانی خود بگذارند؛ و هیچکس نمی‌توانست شغلی به دست آورد تا چيزی بخرد مگر اين كه علامت مخصوص اين جانور، يعنی اسم يا عدد او را بر خود داشته باشد».

مکاشفه فصل 19 آیه 11، «سپس ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌كند».

مکاشفه فصل 20 آیه 11، «آنگاه تخت بزرگ سفيدی را ديدم. بر آن تخت كسی نشسته بود كه زمين و آسمان از روی او گريختند و ناپديد شدند».

مکاشفه فصل 21 آیه 1، «سپس زمين و آسمان تازه‌ای را ديدم، چون آن زمين و آسمان اول ناپديد شده بود. از دريا هم ديگر خبری نبود».

خلاصه: مکاشفه سرشار از توصیفات رنگارنگی است پیرامون رویاهایی که روزهای آخر قبل از بازگشت مسیح را به ما اعلام می‌کند و ما را به آسمان و زمینی جدید هدایت می‌کند. مکاشفه با نامه‌هایی خطاب به هفت کلیسای آسیای صغیر آغاز می‌شود، سپس این موارد را آشکار می‌نماید: یک سری خرابی‌هایی که بر زمین فرو خواهند ریخت؛ عدد وحش «۶۶۶»؛ نبرد پایانی حارمجدون؛ بسته شدن شیطان؛ سلطنت خداوند؛ تخت داوری بزرگ و سفید؛ و ماهیت شهر جاودان خدا. نبوتهایی که در مورد عیسی مسیح شده، به وقوع پیوسته است و دعوت پایانی به خداوندگاری او به ما اطمینان می‌بخشد که او به زودی بازخواهد گشت.

پیوندها: کتاب مکاشفه نقطۀ اوج پیشگویی هایی است دربار‌ۀ روزهای آخر که از عهد قدیم شروع شد. توصیف ضدمسیح در دانیال فصل 9 آیه 27 در فصل ۱۳ مکاشفه به ‌طور کامل شرح داده شده است. نمونه‌های نوشته های مربوط به آخر زمان که در کتاب مقدس و خارج از مکاشفه وجود دارند عبارتند از دانیال فصلهای 7-12، اشعیا فصلهای 24-27، حزقیال فصلهای 37-41 و زکریا فصلهای 9-14. به تمام این پیشگویی ها در کتاب مکاشفه اشاره شده است.

کاربرد عملی: آیا عیسی را به عنوان نجات‌ دهندۀ خود پذیرفته‌اید؟ اگر چنین است، لازم نیست از داوری خدا بر جهان که در کتاب مکاشفه شرح داده شد بترسید. داور طرف ماست. قبل از آنکه داوری نهایی آغاز گردد، باید دربار‌ۀ هدیه‌ جاودان خدا در مسیح به همسایگان و دوستانمان شهادت دهیم. وقایع این کتاب حقیقت دارند. ما باید به گونه‌ای زندگی کنیم که به اینها باور داریم تا دیگران متوجه شادی و آیند‌ۀ ما شوند و بخواهند در شهر جدید و پرشکوه به ما ملحق گردند.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مکاشفه
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries