settings icon
share icon

کتاب فیلیمون

نویسنده: نویسندۀ کتاب فیلیمون پولس رسول بود (فیلیمون آیه 1).

تاریخ نگارش: کتاب فیلیمون حدود ۶۰ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: نامه به فیلیمون کوتاهترین نوشته پولس می‌باشد و دربارۀ رسم بردگی است. این نامه نشان می‌دهد که پولس در زمان نگارش آن در زندان به سر می‌برد. فیلیمون صاحب برده بود و کلیسایی در خانه‌ او برگزار می‌شد. احتمالاً فیلیمون در طول خدمت پولس در افسس به این شهر سفر کرده بود، موعظۀ پولس را شنیده و مسیحی شده بود. اونیسیموس به اربابش فیلیمون دستبرد زده بود و پولس نامه‌ای نوشت تا راه را برای بازگشت او نزد اربابش هموار کند. اونیسیموس از طریق شهادت پولس مسیحی شده بود (فیلیمون آیه۱۰) و پولس از فیلیمون خواست که اونیسیموس را به عنوان برادری در مسیح بپذیرد نه صرفاً به عنوان یک برده.

آیه های کلیدی:
فیلیمون ۶، «دعا می‌كنم كه ايمان و اعتمادی را كه به خداوند داری، با ديگران در ميان بگذاری، تا ايشان نيز تحت تأثير قرار گيرند و ببينند كه چه نيكويی‌ها و مواهبی از عيسی مسيح نصيب تو شده است».

فیلیمون ۱۶، «او به عنوان يک غلام برای مدت كوتاهی از نزد تو فرار كرد، اما حال، به عنوان يک برادر هميشه نزد تو خواهد ماند. او برای من برادر عزيزی است، اما برای تو عزيزتر است. او اكنون نه فقط خدمتگزار توست، بلكه برادر مسيحی تو نيز می‌باشد».

فیلیمون ۱۸، «اگر هم قبلاً ضرری به تو رسانده يا چيزی از تو دزديده باشد، آن را به حساب من بگذار».

خلاصه: پولس به برده‌داران هشدار داده بود که ایشان در برابر بردگان خود مسئول هستند و بردگان را افرادی دانست که به لحاظ اخلاقی مسئول هستند و باید از خدا بترسند. در نامه به فیلیمون، پولس بردگی را محکوم نکرد بلکه اونیسیموس را یک برادر مسیحی معرفی کرد، نه یک برده. وقتی اربابی می‌تواند برده‌ای را برادر خطاب کند، برده به جایگاهی رسیده که در آن عنوان قانونی برده بی ‌معنا می شود. کلیسای اولیه به طور مستقیم به بردگی حمله نکرد، بلکه پایه‌ رابطۀ جدید بین ارباب و برده را بنا نهاد. پولس تلاش نمود تا فیلیمون و اونیسیموس را با محبت مسیحی متحد گرداند تا بدین ترتیب آزادی برده واجب شود. رسم بردگی تنها بعد از آنکه در برابر نور انجیل قرار گرفت توانست از بین رود.

پیوندها: تمایز موجود بین شریعت و لطف خدا شاید در هیچ کجا از عهد جدید به این زیبایی به نمایش درنیامده است. قوانین رومی و شریعت موسی در عهد قدیم، هر دو این حق را به فیلیمون می‌داد که بردۀ فراری را که یک دارایی به حساب می‌آمد، مجازات نماید. اما عهد لطف (منظور از عهد لطف عهد جدید عیسی مسیح است) از طریق عیسی مسیح به ارباب و برده اجازه داد که در محبت و بر اساس برابری در بدن مسیح معاشرت و رفاقت داشته باشند.

کاربرد عملی: کارفرمایان، رهبران سیاسی، روسای شرکت و والدین می‌توانند از نفس تعلیم پولس پیروی کنند، بدین شکل که با کارفرمایان مسیحی، همکاران و اعضای خانواده همچون اعضای بدن مسیح رفتار کنند. مسیحیان در جامعۀ مدرن نباید از کارمندان و کارگران به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرزوهایشان استفاده کنند، بلکه باید آنها را برادران و خواهرانی مسیحی بدانند که باید با بخشش و مهربانی با ایشان رفتار نمود. بعلاوه، تمام رهبران مسیحی باید بدانند که خدا ایشان را مسئول رفتار با کسانی می‌داند که برایشان کار می‌کنند، چه این کارمندان مسیحی باشند، چه نباشند. آنها باید در نهایت به خاطر کارهایشان به خدا جواب پس بدهند (کولسیان فصل 4 آیه 1).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب فیلیمون
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries