انجیل لوقا


نویسنده: انجیل لوقا نامی از نویسنده‌اش نمی‌برد. از لوقا ۱:‏۱‏-۴ و اعمال ۱:‏۱‏-۳ واضح است که نویسنده‌ی لوقا و اعمال یکی بوده و مخاطب هر دو «عالیجناب تئوفیلوس» بوده که احتمالاً یک عالی مقام رومی بوده است. بر اساس سنت برگرفته از روزهای نخست پایه‌گذاری کلیسا، لوقا پزشک و دوست نزدیک پولس رسول بوده که انجیل لوقا و اعمال رسولان را به رشته‌ی تحریر درآورده است (کولسیان ۴:‏۱۴؛ دوم تیموتائوس ۴:‏۱۱). بدین شکل، لوقا تنها غیریهودی می‌باشد که دست به تحریر کتبی از کتاب مقدس زده است.

تاریخ نگارش: انجیل لوقا احتمالاٌ بین 58 و 65 م. نوشته شد.

هدف نگارش: هدف این کتاب مانند دو انجیل هم‌نظر دیگر— متی و مرقس— مکشوف ساختن خداوند عیسی مسیح و «همه‌ی اموری ...که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد...تا روزی که.... به بالا برده شد» بوده است (اعمال ۱:‏۱‏-۲). انجیل لوقا از این نظر منحصربه‌فرد است که تاریخچه‌ای دقیق است— «گزارشی منظم» (لوقا ۱:‏۳) که با ذهن پزشکی او نیز همخوانی دارد— و اغلب جزئیاتی را که اناجیل دیگر حذف نموده‌اند ارائه می‌کند. تاریخچه‌ی زندگی طبیب اعظم که به دست لوقا نوشته شد به خدمت عیسی— و دلسوزی و شفقت وی— نسبت به غیریهودیان، سامریها، کودکان، خراجگیران، گناهکاران و سایر کسانی که در اسرائیل مطرود بودند تاکید می‌کند.

آیات کلیدی: لوقا ۲:‏۴‏-۷، "یوسف نیز از شهر ناصره‌ی جلیل رهسپار بِیت‌لِحِمِ یهودیه، زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود، نام‌نویسی کنند. هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود."

لوقا ۳:‏۱۶، "پاسخ یحیی به همه‌ی آنان این بود: «من شما را با آب تعمید می‌دهم، امّا کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند کفشهایش را بگشایم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد.»"

لوقا ۴:‏۱۸‏-۱۹،‏۲۱، "«روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.» آنگاه چنین سخن آغاز کرد: «امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرا می‌دادید، جامه‌ی عمل پوشید.»"

لوقا ۱۸:‏۳۱‏-۳۲، "آنگاه آن دوازده تن را به کناری کشید و به ایشان گفت: «اینک به اورشلیم می‌رویم. در آنجا هرآنچه انبیا درباره‌ی پسر انسان نوشته‌اند، به انجام خواهد رسید. زیرا او را به اقوام بیگانه خواهند سپرد. آنها او را استهزا و توهین خواهند کرد و آب دهان بر او انداخته، تازیانه‌اش خواهند زد و خواهند کشت.»"

لوقا 23:‏33‏-34، "چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را در سمت راست او و دیگری را در سمت چپ. عیسی گفت: «ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.» آنگاه قرعه انداختند تا جامه‌های او را میان خود تقسیم کنند."

لوقا ۲۴:‏۱-‏۳، "در سپیده‌دمِ روز اوّل هفته، زنان حَنوطی را که فراهم کرده بودند، با خود برداشتند و به مقبره رفتند. امّا دیدند سنگِ جلوِ مقبره به کناری غلتانیده شده است. چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسای خداوند را نیافتند."

خلاصه: انجیل لوقا که لقب زیباترین کتابی که تا کنون نوشته شده است را دارا می‌باشد، لوقا آن را با دادن اطلاعاتی درباره‌ی والدین؛ تولد خویشاوند عیسی، یعنی یحیی؛ سفر مریم و یوسف به بیت‌لحم، جایی که عیسی در آنجا و در آخوری به دنیا آمد؛ و نسب‌نامه‌ی مسیح از مریم آغاز می‌کند. خدمت عمومی و علنی عیسی، شفقت و بخشش کامل او را از طریق داستانهای پسر گمشده، مرد ثروتمند و ایلعازر و سامری نیکو آشکار می‌کند. در حالی که بسیاری به این محبت منصف و بی‌تعصب باور دارند که از تمام محدودیتهای بشری فراتر است، بسیاری دیگر— به خصوص رهبران مذهبی— با ادعاهای عیسی مخالفت می‌کنند و آنها را به چالش می‌کشانند. پیروان عیسی تشویق می‌شوند که بهای شاگردی را در نظر بگیرند، در حالی که دشمنانش خواهان مرگ او بر روی صلیب هستند. در نهایت، به عیسی خیانت می‌شود و محاکمه شده و او را مصلوب می‌کنند. اما قبر نمی تواند او را در خود نگاه دارد! رستاخیز عیسی پیوستگی و تداوم خدمتش مبنی بر جستن و نجات دادن گمشدگان را تضمین می‌کند.

پیوندها: اشاراتی که لوقا به‌عنوان یک غیر یهودی به عهدقدیم می‌کند، در مقایسه با انجیل متی نسبتاً اندک است و اکثر اشاراتی که به عهدقدیم شده از کلام خود عیسی بیان شده تا آنکه روایت لوقا باشد. عیسی از عهدقدیم استفاده کرد تا دربرابر حمله های شیطان بایستد و با عبارت «نوشته شده است» به او پاسخ داد (لوقا ۱:۴-۱۳)؛ تا خود را مسیح موعود معرفی کند (لوقا ۴:‏۱۷-‏۲۱)؛ تا به فریسیان یادآوری کند که ایشان قادر به نگاه داشتن شریعت نیستند و نیاز به یک نجات‌دهنده دارند (لوقا ۱۰:‏۲۵‏-۲۸؛ ۱۸:‏۱۸‏-۲۷)؛ و تا ایشان را در دانش خویش گیج و سرگردان کند، هنگامی که سعی داشتند او را به دام اندازند و به او حقه زنند (لوقا ۲۰).

کاربرد عملی: لوقا تصویری زیبا از نجات‌دهنده‌ی دلسوزمان ارائه می‌دهد. عیسی رغبت خویش را به‌خاطر فقیران و نیازمندان از دست نداد؛ در واقع، آنها تمرکز اصلی خدمت او بودند. اسرائیل در زمان عیسی داراى حساسيت و تعصب نسبت به طبقه اجتماعى خود بود. افراد ضعیف و ستمدیده در بهبود وضع زندگی‌شان کاملاً ناتوان بودند و به طور خاص نسبت به پیغام «پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است» باز بودند (لوقا ۱۰:‏۹). این همان پیغامی است که باید به اطرافیان خود بدهیم، کسانی که بشدت نیاز به شنیدن آن دارند. نیاز روحانی حتی در کشورهای به نسبت ثروتمند نیز بسیار حس می‌شود. مسیحیان باید الگوی عیسی را ادامه دهند و خبر خوش نجات را به آنانی که به لحاظ روحانی فقیر و نیازمند هستند، بدهند. پادشاهی خدا نزدیک است و فرصت هر روز کمتر و کمتر می‌شود.

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدید


بازگشت به خانۀ فارسی
انجیل لوقا