settings icon
share icon

کتاب یهودا

نویسنده: یهودا ۱، نویسندۀ این کتاب را یهودا، برادر یعقوب معرفی می‌کند که احتمالاً به یهودا، برادر ناتنی عیسی اشاره می‌کند، زیرا عیسی یک برادر ناتنی به اسم یعقوب نیز داشت (متی فصل 13 آیه 55). یهوداً احتمالاً بخاطر فروتنی و احترام به مسیح خود را برادر او معرفی نمی‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب یهودا ارتباط نزدیکی با کتاب دوم پطرس دارد. تاریخ نوشته شدن این کتاب به این بستگی دارد که آیا یهودا از محتوای دوم پطرس استفاده کرد یا پطرس به هنگام نوشتن کتاب دوم پطرس، از محتوای یهودا استفاده کرد. کتاب یهودا چیزی بین ۶۰ تا ۸۰ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب یهودا در عصر کنونی کتابی مهم برای ما به شمار می‌رود زیرا دربارۀ روزهای آخر و پایان دوران کلیسا نوشته شده است. دوران کلیسا از روز پنطیکاست شروع شد. کتاب یهودا تنها کتابی است که کاملاً به ارتداد بزرگ اختصاص یافته است. یهودا نوشته که کارهای شریر نشانه ارتداد است. او ما را نصیحت می‌کند که برای ایمانمان بجنگیم زیرا در میان گندمها علفهای هرز وجود دارد. انبیای دروغین در کلیسا حضور دارند و ایمانداران در خطر هستند. یهودا کتابی کوچک است اما ارزش آن را دارد که به مطالعه‌ آن بپردازیم و برای مسیحیان امروز نوشته شده است.

آیه های کلیدی:
یهودا ۳، «ای عزيزان، در نظر داشتم دربارهٔ نجاتی كه خداوند به ما عطا فرموده، مطالبی برايتان بنويسم. اما اكنون لازم می‌بينم، مطلب ديگری به جای آن بنويسم تا شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد».

یهودا 17-19، «ای عزيزان، سخنان رسولان خداوند ما عيسی مسيح را به ياد آوريد. ايشان می‌گفتند كه در زمانهای آخر اشخاصی پيدا خواهند شد كه مطابق اميال ناپاک خود رفتار خواهند كرد و حقيقت را مسخره خواهند نمود. همين اشخاصند كه بين شما تفرقه و جدايی ايجاد می‌كنند. آنان فقط به دنبال هوسهای خود هستند و روح خدا در وجود ايشان ساكن نيست».

یهودا 24-25: «تمام جلال و عزت، برازندهٔ خدای يگانه‌ای است كه بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح ما را نجات می‌دهد. بلی، شكوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا به ابد از آن خداوند باد كه قادر است شما را از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی‌عيب و بی‌گناه، با شادی عظيم در پيشگاه باشكوه خود حاضر سازد. آمين».

خلاصه: بر طبق آیه ۳، یهودا مشتاق بود که دربارۀ نجاتمان بنویسد، اما او موضوع را عوض کرد تا به مبارزه در راه ایمان بپردازد. این ایمان کل اصل مسیحیت را که از سوی مسیح تعلیم داده شد و سپس به رسولان سپرده شد، دربرمی گیرد. بعد از آنکه یهودا درباره‌ی معلمان دروغین (آیه های 4-16) هشدار داد، به ما راهنمایی‌هایی می‌کند در مورد اینکه چطور می‌توانیم در نبرد روحانی موفق شویم (آیه های 20-21). در اینجا حکمتی است که باید آن را پذیرفته و به آن بچسبیم در حالی که در این روزهای زمان آخر به سر می‌بریم.

پیوندها: کتاب یهودا اشاره های بسیاری به عهد قدیم می‌کند، از جمله خروج (آیه‌ ۵)؛ طغیان و سرکشی شیطان (آیه‌ ۶)؛ سدوم و عموره (آیه‌ ۷)؛ مرگ موسی (آیه‌ ۹)؛ قائن (آیه‌ ۱۱)؛ بلعام (آیه‌ ۱۱)؛ قورح (آیه‌ ۱۱)؛ خنوخ (آیه های ۱۴،۱۵)؛ و آدم (آیه‌ ۱۴). یهودا از داستان های تاریخی شناخته شده‌ سدوم و عموره، قائن، بلعام، و قورح استفاده می‌کند تا لزوم ایمان و اطاعت حقیقی را به مسیحیان یهودی یادآوری کند.

کاربرد عملی: ما در زمان منحصر به فردی از تاریخ زندگی می‌کنیم و این کتاب کوچک می‌تواند ما را برای چالش‌های ناگفته‌ زندگی در زمان آخر تجهیز کند. مسیحیان امروز باید در برابر آموزه‌های غلط بایستند و از خود حفاظت کنند، آموزه‌هایی که اگر در کلام تبحر نداشته باشیم، می‌توانند به راحتی گمراهمان سازند. ما باید انجیل را بشناسیم− تا از آن حفاظت و دفاع نماییم− و خداوندگاری مسیح را بپذیریم که این با یک زندگی تغییر یافته نمایان می‌گردد. ایمان راستین همواره بازتاب رفتار مسیحایی است. زندگی ما در مسیح باید شناخت درونی ما را بازتاب دهد، شناختی که مبتنی بر اقتدار خالق مقتدر و پدری است که ایمان را به عرصۀ عمل می‌آورد. ما به آن رابطۀ شخصی با او نیاز داریم، فقط بعد از آن است که صدای او را به وضوح خواهیم شناخت به طوری که به دنبال صدای دیگری نخواهیم رفت.

English



بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدید



بازگشت به خانۀ فارسی

کتاب یهودا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries