settings icon
share icon

کتاب یعقوب

نویسنده: نویسندۀ این رساله (نامه) یعقوب است که یعقوب عادل نیز نامیده می‌شود، کسی که گفته می‌شود برادر عیسی مسیح است (متی فصل 13 آیه 55؛ مرقس فصل 6 آیه 3). یعقوب ایماندار نبود (یوحنا فصل 7 آیه های ‌۳‏-۵) و بعد از رستاخیز مسیح، ایمان آورد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 14؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه 7؛ غلاطیان فصل 1 آیه 19). او رهبر کلیسای اورشلیم بود و نخست به عنوان یکی از ارکان کلیسا به او اشاره شده است (غلاطیان فصل 2 آیه 9).

تاریخ نگارش: کتاب یعقوب احتمالاً قدیمی‌ترین کتاب عهد جدید است که شاید در ۴۵ میلادی نوشته شده، یعنی قبل از نخستین شورای اورشلیم در سال ۵۰ میلادی. بر اساس یوسیفوسِ مورخ، یعقوب حدوداً در تاریخ ۶۲ میلادی شهید شد.

هدف نگارش: برخی فکر می‌کنند که این نامه در پاسخ به تفسیری تعصبی از تعلیم پولس در خصوص ایمان نوشته شد. این دیدگاه افراطی شریعت ‌ستیزی (آنتی نومیانیزم) نامیده می‌شد که بر طبق آن شخص با ایمان به مسیح به طور کامل از تمام شریعت عهد قدیم، از تمام شریعت‌گرایی، از تمام قوانین سکولار و از تمام اخلاقیات یک جامعه، مبرا است. کتاب یعقوب برای مسیحیان یهودی که در تمام جهان پراکنده شده بودند، نوشته شد (یعقوب فصل 1 آیه 1). مارتین لوتر که از این نامه بیزار بود و آن را «رسالۀ پوشالی» نامید، نتوانست تشخیص دهد که تعلیم یعقوب درباره اعمال، تعلیمی را که پولس درباره ایمان داد نقض نمی‌کرد، بلکه کامل می‌کرد. هرچند تعالیم پولس بر پارسا شمردگی ما در برابر خدا تمرکز دارد، اما تعالیم یعقوب بر اعمالی متمرکز است که این پارسا شمردگی را به تصویر می‌کشاند. یعقوب داشت برای یهودیان می‌نوشت تا ایشان را به ادامه رشد در ایمان مسیحی جدیدشان ترغیب نماید. یعقوب تاکید می‌کند که اعمال نیک به طور طبیعی از آنانی که با روح‌القدس پر شده اند جاری می‌شود و این سوال را مطرح می‌کند که آیا اگر ثمرات روح در فردی دیده نشود، ایمانی نجات‌بخش دارد یا خیر- به همان شکلی که پولس در غلاطیان فصل 5 آیه های ‌۲۲‏-۲۳ شرح می‌دهد.

آیه های کلیدی:
یعقوب فصل 1 آیه های 2‏-3، «برادران عزيز، وقتی مشكلات و آزمايشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند، بسيار شاد باشيد، زيرا در آزمايش و سختیهاست كه صبر و تحملتان بيشتر می‌شود».

یعقوب فصل 1 آیه 19، «برادران عزيز، به اين نكته توجه كنيد: بيشتر گوش بدهيد، كمتر سخن بگوييد، و زود خشمگين نشويد».

یعقوب فصل 2 آیه های 17-18، «پس ملاحظه می‌كنيد ايمانی كه منجر به اعمال خير نگردد، و با كارهای نيک همراه نباشد، اصلاً ايمان نيست، بلكه يک ادعای پوچ و توخالی است. اين ايراد، بجا خواهد بود اگر كسی بگويد: شما می‌گوييد كه راه رسيدن به خدا، فقط ايمان است و بس! اما من می‌گويم كه اعمال نيک نيز مهم است. زيرا شما بدون اعمال نيک نمی‌توانيد ثابت كنيد كه ايمان داريد. اما همه می‌توانند از روی اعمال و رفتار من، ببينند كه من ايمان دارم».

یعقوب فصل 3 آیه 5، «زبان نيز در بدن، عضوی كوچک است، ولی چه خسارات سنگينی می‌تواند به بار آورد. يک جنگل عظيم را می‌توان با يک جرقهٔ كوچک به آتش كشيد».

یعقوب فصل 5 آیه 16، «دعای صادقانهٔ مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت‌انگيز دارد».

خلاصه: کتاب یعقوب ایمان و گام برداشتن در مذهبی راستین (فصل 1 آیه های ‌۱‏-‌۲۷)، ایمانی حقیقی (فصل 2 آیه 1 تا فصل 3 آیه 12‏) و حکمتی راستین (فصل 3 آیه 13 تا فصل 5 آیه 20) را بیان می‌کند. این کتاب حاوی شباهتی قابل توجه به موعظۀ سر کوه عیسی مسیح در متی فصل های 5-7 می‌باشد. یعقوب فصل اول را با توصیف خصوصیات کلی گام برداشتن در ایمان آغاز می‌کند. او در فصل دو و آغاز فصل سه، دربارۀ عدالت اجتماعی بحث می‌کند و خطابه‌ای در باب ایمان در عمل ارائه می‌دهد. سپس، حکمت دنیوی و الهی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و از ما می‌خواهد که از بدی دور شده و به خدا نزدیک شویم. یعقوب به طور خاص ثروتمندان را شدیدا توبیخ می‌کند، کسانی که ثروت خود را انباشته می‌کنند و متکی به خود هستند. او در نهایت ایمانداران را تشویق می‌کند که در تحمل رنجها بردبار باشند، برای یکدیگر دعا کنند و به یکدیگر اهمیت دهند و ایمان خویش را از طریق معاشرت و رفاقت تقویت نمایند.

پیوندها: کتاب یعقوب توصیفی است نهایی پیرامون ایمان و اعمال. مسیحیان یهودی با شریعت موسی و نظام اعمال آن بسیار خو گرفته بودند و یعقوب برای آنها نوشت که وی زمان زیادی صرف توضیح این حقیقت دشوار نمود که هیچ کس با اعمال شریعت پارسا نمی‌گردد (غلاطیان فصل 2 آیه 16). او به ایشان اعلان می‌کند که حتی اگر تمام توان خود را بگذارند تا تمام شریعتها و رسوم را بجا آورند، نمی‌توانند و تخطی از کوچکترین جزء شریعت به معنای شکستن تمام آن است (یعقوب فصل 2 آیه 10).

کاربرد عملی: ما در کتاب یعقوب چالشی برای پیروان ایماندار عیسی مسیح می‌بینیم و آن این است که فقط ادعا نکنند بلکه به حرفی که می‌زنند عمل نمایند. با اینکه قدم ایمانی ما مستلزم رشد شناخت ما از کلام است، اما یعقوب به ما نصیحت می‌کند که در آنجا متوقف نشویم. بسیاری از مسیحیان این رساله را چالش‌انگیز می‌دانند زیرا یعقوب تنها در ۱۰۸ آیه، ۶۰ وظیفه را ذکر می‌کند. او بر حقایق کلام عیسی در موعظه‌ سر کوه تمرکز می‌کند و ما را ترغیب می‌کند که بر اساس تعلیم او عمل کنیم.

همچنین، این رساله این ایده که شخصی می‌تواند مسیحی شود و در عین حال به زندگی خود در گناه ادامه دهد و هیچ ثمره‌ای از پارسایی نشان ندهد، را به چالش می‌کشاند و می گوید چنین ایمانی را دیوها نیز دارند، «ديوها نيز به اين ايمان دارند، چنان ايمانی كه از ترس به خود می‌لرزند!» (یعقوب فصل 2 آیه 19). یعقوب اعلام می‌کند که چنین «ایمانی» نجات‌بخش نیست زیرا با اعمالی که همواره با نجات حقیقی همراه هستند، اثبات نشده است (افسسیان فصل 2 آیه 10). اعمال نیک علت و موجب نجات نیستند، اما نتیجۀ آن می‌باشند.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب یعقوب
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries