settings icon
share icon

کتاب عبرانیان

نویسنده: گرچه برخی کتاب عبرانیان را جزو نوشته‌های پولس رسول در نظر می‌گیرند، اما هویت قطعی نویسنده همچون یک معما باقی می‌ماند. درود پولس که در نوشته‌های دیگر او مرسوم است در این اثر دیده نمی‌شود. بعلاوه، این موضوع که نویسنده‌ این رساله بر اطلاعات و دانش شاهدان عینی عیسی مسیح تکیه کرده (عبرانیان فصل 2 آیه 3) در اینکه پولس نویسنده‌ این کتاب باشد، شبهه ایجاد می‌کند. برخی لوقا را نویسنده‌ آن می‌دانند؛ سایرین می‌گویند که احتمالاً این کتاب توسط آپولوس، برنابا، سیلاس، فیلیپ یا آکیلا و پرسکیلا نوشته شده است. صرف نظر از دست بشری که این کتاب را به رشته‌ تحریر درآورده، روح‌القدس خدا، نویسندۀ الهی کل کلام است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). بنابراین، کتاب عبرانیان همچون شصت و پنج کتاب دیگر کتاب مقدس، از همان اقتدار و اعتبار برخوردار است.

تاریخ نگارش: یکی از پدران اولیه‌ کلیسا به نام کلمنت در سال ۹۵ میلادی از عبرانیان نقل قول کرد. اما، شواهد داخل کتاب مانند این حقیقت که تیموتائوس در زمان نوشته شدن این کتاب زنده بود و فقدان شواهدی مبنی بر پایان نظام قربانی عهدقدیم − که با نابودی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی رخ داد− نشان می‌دهد که این کتاب حدود سال ۶۵ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: دکتر والتر مارتین، بنیانگذار موسسۀ تحقیقات مسیحی و نویسنده‌ی کتاب پرفروش پادشاهی مذاهب، با لحن کنایه‌آمیز معمول خود به طعنه گفت که کتاب عبرانیان از سوی یک عبرانی نوشته شد تا به عبرانیان دیگر بگوید که دست از رفتار همچون یک عبرانی بردارند. در حقیقت، بسیاری از ایمانداران یهودی اولیه به مراسم و آداب یهودی خود بازگشته بودند تا از آزار و اذیتی که شدت گرفته بود فرار کنند. بنابراین، این نامه نصیحتی است برای ایمانداران جفادیده تا راه خود را در فیض عیسی مسیح ادامه دهند.

آیه های کلیدی:
عبرانیان فصل 1 آیه های ‏۱‏-۲، «در زمانهای گذشته، خدا بوسيلهٔ پيامبران، اراده و مشيت خود را به تدریج بر اجداد ما آشكار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رؤيا، گاه حتی روبرو، با پيامبران سخن می‌گفت. اما در اين ايام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختيار همه چيز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به‌وسیله او آفريده است».

عبرانیان فصل 2 آیه 3، «چگونه امكان دارد كه ما از مجازات بگريزيم، اگر نسبت به چنين نجات عظيمی بی‌اعتنا باشيم؟ زيرا اين مژده را ابتدا عيسای خداوند اعلام نمود، و بعد كسانی كه آن را از دهان او شنيدند، آن را برای ما تائيد كردند».

عبرانیان فصل 4 آیه های ۱۴‏-۱۶، «پس حال كه كاهن اعظم ما، عيسی، فرزند خدا، به آسمان رفته تا در پيشگاه خدا ميانجی ما باشد، بياييد ايمان و اعتمادمان را محكم نگاه داريم. اين كاهن اعظم از ضعفهای ما بی‌خبر نيست، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد، اما حتی يكبار هم به زانو در نيامد و گناه نكرد. پس بياييد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نياز ياری فرمايد».

عبرانیان فصل 11 آیه 1، «حال، ببينيم ايمان چيست. ايمان يعنی اطمينان داشتن به اينكه آنچه اميد داريم، واقع خواهد شد؛ ايمان يعنی يقين داشتن به آنچه اعتقاد داريم، هر چند قادر به ديدنش نمی‌باشيم».

عبرانیان فصل 12 آیه های ۱‏-۲، «پس حال كه در اين ميدان مسابقه، چنين گروه انبوهی از ايمانداران را داريم كه برای تماشای ما گرد آمده‌اند، بياييد هر آنچه را كه سبب كُندی يا عقب افتادن ما در اين مسابقه می‌شود، از خود دور كنيم، و با صبر و شكيبايی در اين ميدان به سوی هدف بدويم؛ و برای پيروزی در اين مسابقهٔ روحانی، به عيسی چشم بدوزيم كه چنين ايمانی را در قلب ما ايجاد كرده و آن را كامل خواهد ساخت. زيرا او خود نيز در همين مسير، صليب، و خفت و خواری آن را تحمل كرد، چون می‌دانست در پی آن، خوشی و شادی عظيمی نصيبش خواهد شد. به همين جهت، اكنون در جايگاه افتخار، يعنی در دست راست تخت خدا نشسته است».

خلاصه: کتاب عبرانیان سه گروه مجزا را خطاب قرار می‌دهد: ایمانداران در مسیح، بی‌ایمانانی که از حقایق مسیح آگاهی داشته و به لحاظ ذهنی آن را پذیرفته بودند، و بی‌ایمانانی که به مسیح جذب شده بودند ولی در نهایت او را رد کردند. درک این موضوع که در هر متن کدام گروه خطاب قرار گرفته، مهم است. عدم درک این موضوع ما را به نتیجه گیری‌هایی سوق می‌دهد که با باقی کلام خدا هماهنگی ندارند.

نویسندۀ عبرانیان دائماً به برتر بودن مسیح اشاره می‌کند، چه از لحاظ شخصیت و چه در کار خدمتی‌اش. ما از نوشته‌های عهد قدیم متوجه می شویم که آداب و رسوم یهود به لحاظ نمادی به آمدن مسیح اشاره داشت. به بیان دیگر، رسوم یهود چیزی جز سایه ای از امور آینده نبود. عبرانیان به ما می‌گوید که عیسی مسیح بهتر از هر چیزی است که مذهبِ صِرف می‌تواند به ما ارائه دهد. تمام شکوه و اهمیت مذهب در مقایسه با شخص، کار و خدمت عیسی مسیح محو می‌گردد. از این رو، این برتری خداوندمان عیسی است که موضوع این نامه می‌باشد، نامه‌ای که با فصاحت و بلاغت نوشته شده است.

پیوندها: شاید در هیچ کجای عهد جدید به اندازۀ کتاب عبرانیان، عهد قدیم در مرکز توجه قرار نگرفته باشد، عهد قدیمی که مبنا و شالودۀ آن کهانت لاویان می‌باشد. نویسندۀ عبرانیان دائماً کافی نبودن نظام قربانی عهد قدیم را با کمال و بی‌عیب بودن مسیح مقایسه می‌کند. در عهد قدیم قربانی‌های مداوم و کفارۀ سالانه برای گناهان لازم بود که از سوی یک کاهن بشری تقدیم می‌شد، اما عهد جدید، از طریق مسیح یکبار برای همیشه قربانی فراهم نمود (عبرانیان فصل 10 آیه 10) و دسترسی مستقیم به پادشاهی خدا را برای کسانی که در او هستند، امکان‌پذیر نمود.

کاربرد عملی: رساله به عبرانیان به لحاظ آموزه‌ بنیادی مسیحی غنی است و نمونه‌هایی دلگرم‌ کننده از «قهرمانان ایمان» خدا به ما می‌دهد که با وجود مشکلات زیاد و شرایط بد ایستادگی کردند (عبرانیان فصل ۱۱). این مردان ایمان، شواهدی چشمگیر از اطمینان بی‌قید و شرط و توکل مطلق به خدا را فراهم نمودند. ما نیز صرف نظر از شرایطی که در آن قرار داریم می‌توانیم به همین نحو به وعده‌های غنی خدا اطمینان کامل داشته باشیم، یعنی از طریق تعمق بر ایمان و وفاداری کاملی که در زندگی مقدسین عهد قدیم وجود داشت.

نویسندۀ عبرانیان، ایمانداران را به قدر کافی تشویق می‌کند، اما پنج هشدار جدی نیز وجود دارند که باید به آنها توجه کنیم: خطر بی‌توجهی و غفلت (عبرانیان فصل 2 آیه های ‏۱‏-۴)، خطر بی‌ایمانی (عبرانیان فصل 3 آیه 7 تا فصل 4 آیه 13)، خطر ناپختگی روحانی (عبرانیان فصل 5 آیه 11 تا فصل 6 آیه 20)، خطر تحمل نکردن و تاب نیاوردن (عبرانیان فصل 10 آیه های ۲۶‏-۳۹)، و خطر رد کردن خدا (عبرانیان فصل 12 آیه های 25‏-29). بنابراین، ما در این شاهکار برجسته؛ منبعی غنی از آموزه، سرچشمه‌ای نیروبخش از تشویق و منبعی از هشدارهای عملی و سالم برضد تنبلی و سستی در سلوک مسیحی خود می ‌یابیم. اما هنوز چیزهای بیشتری هست، زیرا در کتاب عبرانیان تصویری از خداوندمان عیسی مسیح می‌ یابیم که به شکل باشکوهی ارائه شده است− بانی و کامل کنندۀ نجات عظیم ما (عبرانیان فصل 12 آیه 2).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب عبرانیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries