settings icon
share icon

کتاب اعمال رسولان

نویسنده: کتاب اعمال رسولان به طور خاص نامی از نویسنده اش ‌نمی برد. از لوقا فصل 1 آیه های 1‏-4 و اعمال رسولان رسولان فصل 1 آیه های 1‏-3 مشخص است که نویسندۀ لوقا و اعمال رسولان رسولان یک شخص است. بر اساس حکایات از نخستین روزهای کلیسا، لوقا، همراه و دوست پولس رسول، کتاب انجیل لوقا و اعمال رسولان رسولان را نوشت (کولسیان فصل 4 آیه 14؛ دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11).

تاریخ نگارش: کتاب اعمال رسولان احتمالاً بین 61-64 میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب اعمال رسولان نوشته شد تا تاریخچه‌ای از کلیسای اولیه فراهم نماید. تاکید این کتاب بر اهمیت روز پنطیکاست و قدرت یافتن شاگردان است برای اینکه شاهدانی مفید برای عیسی مسیح باشند. کتاب اعمال رسولان ، آنها را شاهدان مسیح در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا اقصی نقاط جهان معرفی ‌می‌کند. این کتاب بر هدیه روح‌القدس پرتو‌ می‌افکند، روح‌القدسی که قدرت ‌می بخشد، هدایت ‌می‌کند، تعلیم ‌می‌دهد و به‌عنوان مدافع و مشاور ما را خدمت‌ می‌کند. ما با خواندن کتاب اعمال رسولان به ‌واسطۀ معجزات زیادی که در طول این زمان از سوی پطرس، یوحنا و پولس انجام شد، آگاه شده و تشویق ‌می‌شویم. کتاب اعمال رسولان بر اهمیت اطاعت از کلام خدا و تغییری تاکید ‌می‌کند که در نتیجۀ شناخت عیسی مسیح پدید ‌می‌آید. همچنین، اشارات بسیاری به کسانی شده که حقیقتی را که شاگردان دربارۀ خداوند عیسی مسیح موعظه کردند، رد نمودند. قدرت، طمع و بسیاری از گناهان و فسادهای شیطان در کتاب اعمال رسولان با مدرک ثابت شده است.

آیه های کلیدی:
اعمال رسولان فصل 1 آیه 8، «ولی آنچه لازم است بدانيد اين است كه وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهيد يافت تا در "اورشليم"، در سراسر "يهوديه"، "سامره"، و تا دورترين نقطهٔ دنيا دربارهٔ من شهادت دهيد».

اعمال رسولان فصل 2 آیه 4، «آنگاه همه از روح‌القدس پر شدند و برای اولين بار شروع به سخن گفتن به زبانهايی كردند كه با آنها آشنايی نداشتند، زيرا روح خدا اين قدرت را به ايشان داد».

اعمال رسولان فصل 4 آیه 12، «غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند».

اعمال رسولان فصل 4 آیه های ‏۱۹‏-۲۰، «اما پطرس و يوحنا جواب دادند: «خودتان بگوييد، آيا درست است كه به جای حكم خدا، از دستور شما اطاعت كنيم؟ ما نمی‌توانيم آنچه از عيسی ديده و شنيده‌ايم به كسی نگوييم».

اعمال رسولان فصل 9 آیه های ‏۳‏-۶، «پس او رهسپار شد. در راه، در نزديكی دمشق، ناگهان نوری خيره كننده از آسمان گرداگرد پولس تابيد، به طوری كه بر زمين افتاد و صدايی شنيد كه به او می‌گفت: پولس، پولس، چرا اينقدر مرا رنج می‌دهی؟ پولس پرسيد: آقا، شما كيستيد؟آن صدا جواب داد: من عيسی هستم، همان كسی كه تو به او آزار می‌رسانی! اكنون برخيز، به شهر برو و منتظر دستور من باش».

اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، «پاسخ دادند: به عيسای خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد».

خلاصه: کتاب اعمال رسولان تاریخچۀ کلیسای مسیحی، گسترش پیغام انجیل عیسی مسیح و نیز مخالفتهای بسیار دربرابر آن را شرح ‌می‌دهد. هرچند بسیاری از خادمان وفادار، به موعظه و تعلیم انجیل عیسی مسیح می‌پرداختند، اما شائول که نام وی به پولس تغییر کرد، تاثیرگذارترینِ آنان بود. او قبل از آنکه ایمان بیاورد از جفا رساندن و کشتن مسیحیان بسیار لذت‌ می‌‌برد. تبدیل و تغییر چشمگیر پولس در راه دمشق (اعمال رسولان فصل 9 آیه های ۱-‏۳۱) نکتۀ پررنگ کتاب اعمال رسولان است. او پس از ایمان آوردن مسیری کاملاً مخالف را در پیش گرفت، یعنی با قدرت، غیرت و روحِ خدای حقیقی و زنده به محبت به او و موعظۀ کلامش پرداخت. شاگردان با روح‌القدس قدرت یافتند تا شاهدان او در اورشلیم (فصل1 تا فصل 8 آیه 3)، یهودیه و سامره (فصل 8 آیه 4 تا فصل 12 آیه 25) و اقصی نقاط جهان (فصل 13 تا فصل 28) باشند. سه بخش آخر، سه سفر بشارتی پولس (فصل 13 آیه 1 تا فصل 21 آیه 16)، محاکمۀ او در اورشلیم و قیصریه (فصل 21 آیه 17 تا فصل 26 آیه 32) و سفر آخرش به روم (فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 31) را در بر دارد.

پیوندها: کتاب اعمال رسولان به عنوان مرحلۀ انتقالی از عهد قدیم که دربرگیرندۀ حفظ شریعت بود به عهد جدید که حاوی ایمان و طلف خداوند است عمل ‌می‌کند. این انتقال در وقایع کلیدی بسیاری از این کتاب دیده شده است. نخست، تغییری در خدمت روح‌القدس وجود داشت، که کارکرد اولیۀ آن در عهدقدیم «مسح» بیرونی قوم خدا بود از جمله موسی (اعداد فصل 11 آیه 17)، عتنی ئیل (داوران فصل 3 آیه های ‏۸-‏۱۰)، جدعون (داوران فصل 6 آیه 34)، و شائول (اول سموئیل فصل 10 آیه های ۶-‏۱۰). روح القدس بعد از رستاخیز عیسی در قلب ایمانداران ساکن شد (رومیان فصل 8 آیه های ‏۹‏-۱۱؛ اول قرنتیان فصل 3 آیه 16) و ایشان را از درون قدرت بخشید و هدایت کرد. سکونتِ روح هدیه خداست به کسانی که به او ایمان‌ می‌آورند.

توبه و ایمان پولس نمونه‌ای چشمگیر از انتقال عهد قدیم به جدید بود. او اعتراف کرد که قبل از ملاقات با منجی قیام‌کرده، متعصب ترین اسرائیلی بود و «به لحاظ اجرای قوانین شریعت» بی‌عیب بود (فیلیپیان فصل 3 آیه 6) و تا اینجا پیش رفته بود که به کسانی که نجات از طریق لطف خدا و به‌واسطۀ ایمان به مسیح را تعلیم‌ می‌دادند جفا می‌رساند. اما بعد از ایمان آوردن، دریافت که تمام تلاشهای شریعت‌ گرایانه او بی‌فایده بود و آنها را «زباله» شمرد: «بلی، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسی مسيح، بی‌ارزش است. بنابراين، همه را كنار گذاشته‌ام، چون برای من پشيزی ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم، و با او يكی شوم، و ديگر برای نجات يافتن، بر كارهای خوب خودم و يا اطاعت از قوانين مذهبی تكيه نكنم، بلكه اعتمادم بر مسيح باشد؛ زيرا فقط از راه ايمان به مسيح است كه خدا ما را بی‌گناه به حساب می‌آورد» (فیلیپیان فصل 3 آیه های ۸-۹). اکنون ما نیز با ایمان زندگی ‌می‌کنیم نه با قوانین شریعت تا جای هیچ فخری نباشد (افسسیان فصل 2 آیه های ۸‏-۹).

رویای پطرس درباره سفره‌ای بزرگ در اعمال رسولان فصل 10 آیه های ۹-‏۱۵ نشانه‌ی دیگری از گذر از عهدقدیم—در این مورد قوانین غذا خوردن که مختص به یهودیان بود- به اتحاد یهودی و غیریهودی در کلیسای واحد جهانی است. حیوانات «پاک» که نماد یهودیان و حیوانات «نجس» که نماد غیریهودیان است، هر دو از سوی خدا و به ‌واسطۀ مرگ کفاره‌ای مسیح «پاک» اعلام شدند. آنها دیگر زیر شریعت عهد قدیم نیستند بلکه در عهد جدیدِ بخشش از طریق ایمان به خون ریخته شدۀ مسیح بر روی صلیب متحد و یکی شده‌اند.

کاربرد عملی: خدا ‌می‌تواند از طریق انسانهای عادی کارهای عجیب انجام دهد، و این زمانی اتفاق می افتد که از طریق روحش به ایشان قدرت ‌می‌بخشد. خدا در اصل گروهی از ماهیگیران را برگزید و از ایشان برای تغییر دنیا استفاده کرد (اعمال رسولان فصل 17 آیه 6). خدا یک قاتل متنفر از مسیحیان را انتخاب کرد و او را به بزرگترین مبشر مسیحی تبدیل نمود که نویسنده تقریباً نیمی از کتاب های عهد جدید ‌می‌باشد. خدا از جفا استفاده کرد تا به سریعترین شکل ممکن «ایمانی تازه» را در تاریخ دنیا پراکنده سازد. خدا‌ می‌تواند همین کار را در مورد ما انجام دهد، و این کار را انجام می‌دهد— قلبهای ما را عوض‌ می‌کند، از طریق روح‌القدس به ما قدرت ‌می‌بخشد و اشتیاق رساندن خبر خوش نجات از طریق مسیح را به ما‌ می‏دهد. اگر سعی کنیم با قدرت خود این امور را انجام دهیم، شکست خواهیم خورد. ما همچون شاگردان در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 باید صبر کنیم تا روح القدس به ما قدرت بخشد، سپس با قدرت او پیش‌ رفته تا ماموریت بزرگ را به انجام رسانیم (متی فصل 28 آیه های ۱۹‏-۲۰).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب اعمال رسولان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries