settings icon
share icon

کتاب سوم یوحنا

نویسنده: کتاب سوم یوحنا به طور مستقیم نامی از نویسنده‌اش نمی‌برد. بر اساس حکایات بدست آمده از روزهای اولیه‌ کلیسا، یوحنای رسول نویسندۀ این کتاب است. گاهی یک سری شبهه مطرح شده از سوی کسانی که فکر می‌کردند ممکن است این کتاب را شاگرد دیگر عیس مسیح که او هم یوحنا نام داشت نوشته شده باشد. اما شواهد همگی اشاره می‌کنند که یوحنای رسول نویسندۀ‌ این کتاب است.

تاریخ نگارش: کتاب سوم یوحنا به احتمال زیاد با نامه‌های اول و دوم یوحنا در یک تاریخ نوشته شد، یعنی حدود ۸۵-۹۵ میلادی.

هدف نگارش: یوحنا از نوشتن نامۀ سوم سه هدف را دنبال می‌کرد. نخست آنکه، او این نامه را برای تشویق و تحسین همکار محبوب خود، گایوس نوشت، به خاطر خدمت مهمان ‌نوازی به پیام‌رسانان دوره‌گرد که از جایی به جای دیگر می‌رفتند تا انجیل مسیح را موعظه نمایند. دوم آنکه، او به طور غیرمستقیم رفتار دیوترفیس را محکوم می‌کند و به آن هشدار می‌دهد؛ او رهبری دیکتاتور بود که بر یکی از کلیساهای آسیا مسلط شده بود و رفتارش مخالف تمام آن چیزهایی بود که یوحنای رسول و انجیلش بر آن تاکید می‌کردند. سوم آنکه، او الگوی دیمیتریوس را تمجید می‌کند، از آنجایی که همگان درباره‌ او به نیکویی شهادت می‌دادند.

آیه های کلیدی:
سوم یوحنا 4، «برای من هيچ دلخوشی بزرگتر از اين نيست كه بشنوم فرزندانم اينچنين از حقيقت پيروی می‌كنند».

سوم یوحنا ۱۱: «برادر عزيز، نگذار رفتار بد او در تو اثر نمايد. تو فقط به نيكی كردن بپرداز، زيرا كسی كه نيكی می‌كند، نشان می‌دهد كه فرزند خداست، اما كسی كه همواره خواهان بدی باشد، نشان می‌دهد كه خدا را نمی‌شناسد».

خلاصه: یوحنا با تاکید قوی و معمول خود بر حقیقت برای گایوس، این برادر محبوب در مسیح، می‌نویسند. گایوس از اعضای عادی و غیرمنتصب کلیسا بود که در شهری نزدیک افسس از ثروت و جایگاهی برجسته برخوردار بود. یوحنا از گایوس بسیار قدردانی می‌کند به خاطر مهمان‌ نوازی و توجه ‌اش به پیام‌رسانانی که رسالتشان بردن پیغام انجیل از جایی به جای دیگر بود؛ چه ایشان را می‌شناخت چه برایش غریبه بودند. یوحنا او را ترغیب می‌کند تا به نیکویی کردن ادامه دهد و مثل دیوترفیس از بدی الگو نگیرد. این مرد (دیوترفیس) بر کلیسایی در آسیا مسلط شده بود و نه تنها اقتدار یوحنا را به عنوان یک رسول به رسمیت نمی‌شناخت، بلکه از دریافت نامه‌ها و اطاعت از دستورات او خودداری می‌کرد. همچنین، یک سری تهمت های ناروا به یوحنا زده بود و اعضایی را که نسبت به پیام‌رسانان یوحنا حمایت و مهمان‌نوازی نشان می‌دادند اخراج می‌کرد. یوحنا قبل از به پایان رساندن نامه‌اش، از الگوی دیمیتریوس قدردانی و تحسین می‌کند؛ او خبرهای خوبی درباره‌ این شخص شنیده بود.

پیوندها: نمونه‌های مهمان‌نوازی به غریبه‌ها در عهد قدیم بسیار است. مهمان ‌نوازی در اسرائیل شامل پذیرش غریبه‌ها از روی فروتنی و بخشندگی در خانه‌ها می‌باشد، برای دادن غذا، محل سکونت و حفا‏‏ظت (پیدایش فصل 18 آیه های ۲‏-۸، فصل 19 آیه های 1‏-8؛ ایوب فصل 31 آیه های 16‏-23، ۳۲-۳۱). بعلاوه، تعلیم عهد قدیم اسرائیلی‌ها را مردمانی غریب به تصویر می‌کشد که به مهمان‌نوازی خدا وابسته هستند (مزامیر فصل 39 آیه 12) و همچنین خدا به عنوان کسی به تصویر کشیده شده که خدا از روی لطف و بخشش نیازهایشان را برآورده می‌کند، از مصر رهایی‌شان می‌دهد و در بیابان به ایشان خوراک و پوشاک می‌دهد (خروج فصل ۱۶؛ تثنیه فصل 8 آیه های ۲‏-۵).

کاربرد عملی: یوحنا مثل همیشه بر اهمیت گام برداشتن در راستی انجیل تاکید می‌کند. مهمان‌نوازی، حمایت و تشویق برادران و خواهران مسیحی ما یکی از مفاهیم اصلی تعالیم عیسی است و مشخصاً گایوس نمونه‌ای بارز از این خدمت بود. ما نیز باید همین کار را انجام دهیم، هر گاه که می‌توانیم خادمین، واعظان و غریبه‌های مهمان (مادامی که مطمئن هستیم که ایشان ایماندارانی حقیقی هستند) را نه تنها در کلیساهایمان، بلکه در خانه‌های خود بپذیریم و هر حمایت یا تشویقی که نیاز دارند به ایشان دهیم.

همچنین، باید همواره مراقب باشیم که تنها از الگوی کسانی که کلام و رفتارشان مطابق با انجیل است پیروی کنیم و آنقدر فهمیده باشیم که نسبت به افرادی مانند دیوترفیس آگاه باشیم، کسانی که رفتارشان از آنچه عیسی تعلیم داده بود، بسیار فاصله دارد.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب سوم یوحنا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries