settings icon
share icon

کتاب دوم تیموتائوس

نویسنده: دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 1 نشان می‌دهد که پولس رسول نویسندۀ‌ کتاب دوم تیموتائوس است.

تاریخ نگارش: دوم تیموتائوس در حدود ۶۷ میلادی، اندکی پیش از کشته شدن پولس رسول نوشته شد.

هدف نگارش: پولس رسول که دوباره در روم زندانی شد احساس تنهایی و طردشدگی می‌کرد. پولس پی برد که زندگی زمینی او احتمالاً به ‌زودی پایان می پذیرد. کتاب دوم تیموتائوس در واقع «آخرین سخنان» پولس است. پولس به شرایط گذشته‌ خود نگاه می‌کند و برای کلیساها و خصوصاً برای تیموتائوس ابراز نگرانی می‌کند. پولس می‌خواست از آخرین سخنانش برای تشویق تیموتائوس و تمام ایمانداران دیگر استفاده کند تا در ایمان پایدار مانده (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 14) و انجیل عیسی مسیح را بشارت دهد (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2).

آیه های کلیدی:
دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7، «زيرا آن روحی كه خدا به ما داده است، در ما ترس بوجود نمی‌آورد، بلكه ما را سرشار از محبت و قدرت می‌سازد و ما را ياری می‌دهد تا بتوانيم خود را تحت انضباط قرار دهيم».

دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16-17، "در واقع تمام قسمتهای كتاب‌مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم».

دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2، «در هر موقعيت، و در وقت و بی‌وقت، كلام خدا را اعلام نمايی. آماده باش تا هر وقت لازم شد، مؤمنين را اصلاح و توبيخ و تشويق كنی. همواره با صبر و بردباری كلام خدا را به ايشان تعليم ده».

دوم تیموتائوس فصل 4 آیه های 7-8، «من برای خداوندم با دل و جان مبارزه كرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اكنون ديگر مسابقه به پايان رسيده و وقت آنست كه استراحت كنم. حال، تاجی در آسمان انتظار مرا می‌كشد، تاجی كه خداوند ما مسيح، آن داور عادل، در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من، بلكه به تمام كسانی كه با زندگی‌شان نشان می‌دهند كه مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند».

خلاصه: پولس تیموتائوس را تشویق می‌کند که برای مسیح پرحرارت مانده و در تعالیم صحیح استوار بماند (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه های 1-2، ۱۳-۱۴). پولس به تیموتائوس یادآوری می‌کند که از عقاید و رسوم کفرآمیز و غیر اخلاقی دوری کند (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه های 14-26). در زمانهای آخر، هم آزار و اذیت شدید و هم ارتداد از ایمان مسیحی وجود خواهد داشت (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 1-17). پولس نامه‌اش را با درخواستی جدی و شدید برای ایمانداران به پایان می‌رساند که در ایمان محکم بایستند و مسابقه را قوی به پایان برسانند (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه های 1-8).

پیوندها: مسئله ای که برای پولس بسیار نگران کننده و مورد توجه بود آگاه ساختن تیموتائوس و افراد کلیسای او نسبت به معلمان دروغین بود تا حدی که به داستان جادوگران مصری مخالف با موسی در عهد قدیم اشاره می کند (خروج فصل 7 آیه های ۱۱، ۲۲؛ فصل 8 آیه های ۷، ۱۸، ۱۹؛ فصل 9 آیه 11). اگرچه نامهایشان در عهد قدیم ذکر نشده است، اما بر اساس حکایات این مردان باعث و مشوق ساخت گوساله‌ طلایی شدند و همراه با دیگر بت‌پرستان کشته شدند (خروج فصل ۳۲). پولس همین سرنوشت را برای آنانی که با حقیقت مسیح مخالفت می‌کنند پیش‌بینی می‌کند، به ‌طوریکه حماقتشان سرانجام «بر همگان آشکار خواهد شد» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 9).

کاربرد عملی: منحرف شدن از مسیر زندگی مسیحی آسان است. ما باید چشمانمان را بر پاداشی بدوزیم که در بهشت از عیسی مسیح دریافت خواهیم کرد (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8). باید با جدیت بکوشیم تا هم از تعالیم دروغین و هم از کارهای ناپسند دوری کنیم. این امر تنها از این طریق میسر خواهد شد که در شناخت کلام خدا ریشه دوانده و به طور محکم از پذیرش چیزی که غیر کتاب‌مقدسی است امتناع کنیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب دوم تیموتائوس
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries