settings icon
share icon

کتاب دوم تسالونیکیان

نویسنده: دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 1 حاکی از آن است که این کتاب توسط پولس رسول و احتمالاً با همراهی سیلاس و تیموتائوس نوشته شده است.

تاریخ نگارش: کتاب دوم تسالونیکیان به احتمال زیاد در ۵۱ تا ۵۲ میلادی نوشته شد.

هدف از نگارش: کلیسای تسالونیکی هنوز تصورات غلطی درباره‌ روز خداوند داشت. آنها فکر می‌کردند که هم‌اکنون این روز فرا رسیده و بنابراین از کارهای خود دست کشیدند. آنها به شدت آزار و اذیت شده بودند. پولس این نامه را نوشت تا تصورات غلط را اصلاح کند و به آنها تسلی می‌دهد.

آیه های کلیدی:
دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 6-7، «و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را برای آنانی كه شما را زجر می‌دهند مهيا می‌سازد. بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد».

دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13، «اما ای برادران و ای محبوبان خدا، ما بايد هميشه برای وجود شما خدا را شكر كنيم، زيرا خدا از همان ابتدا شما را برگزيد تا نجات بخشد و بوسيلهٔ قدرت روح پاكش و ايمانتان به راستی، شما را پاک سازد».

دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 3، «اما خداوند وفادار است و شما را تقويت خواهد نمود و در برابر هر نوع حملهٔ شيطان، از شما محافظت خواهد كرد».

دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10، «همان موقع نيز كه آنجا نزد شما بوديم، حكم كرديم كه: «هر کس نمی‌خواهد كار كند، حق ندارد خوراک بخورد».

خلاصه: پولس به کلیسای تسالونیکی درود می‌گوید و آنها را تشویق و ترغیب می‌کند. او از اینکه درباره کارهای آنها در راه خدا می شنود ایشان را تحسین می کند و برایشان دعا می کند (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 11-12). در فصل دوم، پولس توضیح می‌دهد که در روز خداوند چه اتفاق خواهد افتاد (دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 1-12). پولس سپس آنها را تشویق می‌کند که استوار بایستند و آنها را پند می‌دهد که از افراد بیکار و تنبلی که مطابق انجیل زندگی نمی‌کنند دور کنند. (دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 6).

پیوندها: پولس به متون متعددی از عهد قدیم در گفتمانش درباره‌ زمانهای آخر اشاره می‌کند، و انبیای عهد قدیم را تصدیق و قبول می‌کند. بیشتر تعالیم او در مورد زمانهای آخر در این نامه بر مبنای دانیال نبی و رویاهایش است. او در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 3-9 به پیشگویی دانیال درباره‌ «مرد خبیث» اشاره می‌کند (دانیال فصل های 7-8).

کاربردهای عملی: کتاب دوم تسالونیکیان پر از اطلاعاتی است که زمانهای آخر را شرح می‌دهد. همچنین ما را ترغیب می‌کند که تبلی نکنیم و برای آنچه که داریم کار کنیم. همچنین دعاهای خیلی خوبی در دوم تسالونیکیان وجود دارد که می‌تواند برای ما الگویی باشد که چطور در حال حاضر برای دیگر ایمانداران دعا کنیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب دوم تسالونیکیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries