settings icon
share icon

کتاب دوم یوحنا

نویسنده: کتاب دوم یوحنا به طور مستقیم نامی از نویسنده ‌اش نمی‌برد. حکایات روزهای نخست کلیسا بیان می‌کند که نویسندۀ این کتاب یوحنای رسول بود. در طی سالها حدس و گمانهایی وجود داشته در این زمینه که شاگرد دیگر مسیح که یوحنا نام داشت احتمالاً مسئول این نامه بوده است. اما، همه‌ شواهد به یوحنا، همان شاگرد محبوب اشاره دارند که انجیل یوحنا را نیز به رشته‌ تحریر درآورد.

تاریخ نگارش: کتاب دوم یوحنا به احتمال زیاد با نامه‌های دیگر یوحنا (یعنی اول و سوم) در یک زمان نوشته شد که احتمالاً بین ۸۵ تا ۹۵ بوده است.

هدف نگارش: کتاب دوم یوحنا درخواستی فوری و مبرم است از خوانندگان این رساله. یوحنا از ایشان می‌خواهد که با اطاعت از فرمان «محبت به یکدیگر و زندگی فرمانبردارانه از کتاب مقدس»، محبت خود را نسبت به خدا و پسرش عیسی نشان دهند. بعلاوه، این کتاب به شدت به ایمانداران هشدار می‌دهد که مراقب فریب ‌دهندگانی باشند که می ‌گفتند عیسی در حقیقت از مردگان برنخاست.

آیه های کلیدی:
دوم یوحنا ۶، «اگر خدا را دوست داريم، بايد حكم او را نيز اطاعت كنيم؛ و حكم او از ابتدا اين بوده است كه به يكديگر محبت نماييم».

دوم یوحنا ۸-۹، «بنابراين، از ايشان برحذر باشيد تا مانند آنان نشويد، مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهيد كه همه ما برای به دست آوردن آن، اينقدر تلاش كرده‌ايم. پس بكوشيد تا پاداش خود را تمام و كمال از خداوند دريافت داريد. زيرا اگر از تعاليم مسيح منحرف شويد، از خدا نيز منحرف خواهيد شد. اما اگر به تعاليم مسيح وفادار بمانيد، خدا را نيز خواهيد داشت. به اين ترتيب، هم «پدر» را خواهيد داشت و هم «پسر» را».

خلاصه: کتاب دوم یوحنا خطاب به «بانوی برگزیده و فرزندانش» نوشته شده است. مخاطب این نامه می‌تواند فردی مهم و برجسته در کلیسا باشد، یا رمزی باشد در اشاره به کلیسای محلی و جماعتش. چنین درودهای رمزی در آن روزها، هنگامی که مسیحیان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، اغلب کاربرد داشت.

کتاب دوم یوحنا عمدتاً به هشداری فوری درباره‌ فریب ‌دهندگانی می‌پردازد که آموزه‌ اصیل مسیح را تعلیم نمی‌دادند و می‌گفتند عیسی نه به صورت جسمانی، بلکه فقط روحانی از مردگان برخاست. یوحنا بسیار دلواپس است و می‌گوید ایمانداران واقعی باید از این معلمان دروغین برحذر باشند و با ایشان ارتباط نداشته باشند.

پیوندها: یوحنا محبت را نه به عنوان یک احساس یا عاطفه، بلکه به عنوان اطاعت از فرامین خدا توصیف می‌کند. عیسی بر اهمیت ده فرمان تاکید کرد، به خصوص «نخستین و بزرگترین حکم»، یعنی محبت به خدا (تثنیه فصل 6 آیه 5) و دومین حکم که محبت به یکدیگر می‌باشد (متی فصل 22 آیه های ۳۷‏-۴۰؛ لاویان فصل 19 آیه 18). عیسی نیامد که شریعت عهد قدیم خدا را باطل کند، بلکه آمد تا با فراهم ساختن راه تحقق آن−از طریق خود− آن را کامل سازد.

کاربرد عملی: بسیار مهم است که هر آنچه می‌بینیم، می‌شنویم و می‌خوانیم که ادعا می‌کند «مسیحی» است را با کتاب مقدس تطبیق دهیم و مقایسه کنیم. هرچقدر بر این موضوع تاکید کنیم کم است زیرا یکی از سلاح‌های بزرگ شیطان «فریب» می‌باشد. خیلی راحت می‌توان جذب آموزه‌ای جدید و مهیج شد که ظاهراً بر طبق کتاب مقدس است اما اگر آن را به دقت بررسی کنیم، می‌فهمیم که انحراف از کلام خداست. اگر چیزی که ظاهراً در حال وقوع است به وضوح با کتاب مقدس تطابق نداشته باشد، پس دروغ است و از روح القدس نیست و نباید با آن سرو کار داشته باشیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب دوم یوحنا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries