settings icon
share icon

کتاب اول تسالونیکیان

نویسنده: اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 1 نشان می‌دهد که این کتاب را پولس رسول احتمالاً با همراهی سیلاس و تیموتائوس نوشت.

تاریخ نگارش: کتاب اول تسالونیکیان حدوداً در سال ۵۰ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: در کلیسای تسالونیکی کژفهمی‌هایی دربارۀ بازگشت مسیح وجود داشت. پولس در نظر داشت که در نامه خود آنان را روشن سازد. او همچنین این نامه را به‌عنوان دستورالعملی برای زندگی مقدس و خداپسندانه نوشت.

آیه های کلیدی:
اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 5، «همانطور كه گفتم، چون ديگر نمی‌توانستم تحمل كنم كه از شما بی‌خبر باشم، بی‌درنگ تيموتائوس را فرستادم تا از استواری ايمانتان يقين حاصل كند. می‌ترسيدم شيطان شما را در وسوسه و آزمايش انداخته باشد و به اين ترتيب تمام زحماتی كه برای شما كشيده‌ايم، به هدر رفته باشد».

اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 7، «بنابراين ای برادران، با وجود تمام مشكلات و زحماتی كه متحمل می‌شويم، خاطرمان با شنيدن اين خبرها آسوده شد، زيرا اطلاع يافتيم كه نسبت به خداوند وفادار مانده‌ايد».

اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 14-17، «زيرا ما كه ايمان داريم عيسی مرد و پس از مرگ زنده شد، بايد يقين داشته باشيم كه به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسيحيانی را كه مرده‌اند، همراه وی به اين جهان باز خواهد آورد. اين را من از جانب خداوند می‌گويم: ما كه هنگام بازگشت مسيح خداوند زنده باشيم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهيم رفت. زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندهٔ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند. سپس، ما كه هنوز زنده‌ايم و روی زمين باقی هستيم، همراه ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات كنيم و تا ابد با او باشيم».

اول تسالونیکیان فصل 5 آیه های 16-18، «هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا كنيد! برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد».

خلاصه: سه فصل اول درباره اشتیاق پولس برای بازدید از کلیسای تسالونیکی است اما قادر نیست چرا که شیطان جلویشان را گرفته است (اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 18)، و اینکه چطور پولس به آنها توجه کرده و اینکه اشتیاق داشت تا از حال و احوال آنها باخبر شود. پولس سپس برایشان دعا می‌کند (اول تسالونیکیان فصل 3 آیه های 11-13). در فصل ۴، پولس به ایمانداران شهر تسالونیکی تعلیم می‌دهد که چطور در عیسی مسیح، زندگی مقدسی داشته باشند (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 1-12). پولس در ادامه درباره‌ تصور غلطی که داشتند به آنها تعلیم می‌دهد. او به آنان می‌گوید ایمانداران به مسیح نیز در هنگام بازگشت او به آسمان خواهند رفت (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13-18؛ فصل 5 آیه های 1-11). کتاب با دستورات نهایی برای یک زندگی مسیحی به پایان می‌رسد.

پیوندها: پولس به تسالونیکیان یادآوری می‌کند ستم هایی که از طرف «هم وطنان خود» (فصل 2 آیه 15)، یهودیانی که مسیح را رد کردند دیده است، همان ستم هایی هستند که انبیای عهد قدیم متحمل شدند (ارمیا فصل 2 آیه 30؛ متی فصل 23 آیه 31). عیسی هشدار داد که انبیای راستین خدا همیشه از سوی ظالمان مورد ستم قرار می‌گیرند (لوقا فصل 11 آیه 49). پولس در کولسیان، این حقیقت را به آنان یادآور می‌شود.

کاربرد عملی: این کتاب را می‌توان در موقعیتهای مختلف زندگی به‌کار برد. به ما مسیحیان اطمینان می‌دهد که ما در هنگام بازگشت مسیح چه مرده یا چه زنده باشیم همراه با هم با او خواهیم بود (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13-18). به ما مسیحیان اطمینان می‌دهد که مورد خشم خدا قرار نخواهیم گرفت (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه های 8-9). به ما یاد می‌دهد که چطور هر روز، یک زندگی مسیحی را سپری کنیم (اول تسالونیکیان فصل های 4-5).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب اول تسالونیکیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries