settings icon
share icon

کتاب اول قرنتیان

نویسنده:اول قرنتیان فصل 1 آیه 1 مشخص می‌کند که نویسندۀ کتاب اول قرنتیان پولس رسول می‌باشد.

تاریخ نگارش: کتاب اول قرنتیان حدود سال ۵۵ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: پولس رسول کلیسای شهر قرنتس را بنیان نهاد. او چند سال پس از رفتن از کلیسا، گزارشات نگران‌کننده‌ای را درباره کلیسای قرنتیان شنید. آنها پر از غرور بودند و نسبت به بی بندوباری جنسی چشم‌پوشی کرده و آن را توجیه کردند. عطایای روحانی به روش نادرستی مورد استفاده قرار می‌گرفت، و کژفهمی گسترده‌ای دربارۀ آموزه‌های اساسی مسیحی وجود داشت. پولس رسول نامه‌ی نخست خود به قرنتیان را در تلاش برای بازگرداندن کلیسای قرنتیان به بنیان اصلی اش یعنی عیسی مسیح نوشت.

آیه های کلیدی:
اول قرنتیان فصل 3 آیه 3، «زيرا هنوز كه هنوز است، طفل هستيد و اختيار زندگی‌تان در دست اميال و خواسته‌هايتان می‌باشد نه در دست خدا. شما به يكديگر حسادت می‌ورزيد و در ميانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آيا اين نشان نمی‌دهد كه هنوز طفل هستيد و در پی انجام خواسته‌های خود می‌باشيد؟ شما طوری رفتار می‌كنيد كه گويی خدا در زندگی شما هيچ نقشی ندارد».

اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19-20، «آيا هنوز نمی‌دانيد كه بدن شما، مسكن روح‌القدس می‌باشد كه او را خدا به شما عطا كرده است؟ آيا نمی‌دانيد كه روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌كند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نيست! 20خدا شما را به بهايی گران خريده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببريد، چون او صاحب بدن شماست».

اول قرنتیان فصل 10 آیه 31، «جواب سؤال شما اينست: كارهای شما، حتی خوردن و نوشيدنتان، همه بايد برای جلال و بزرگی خدا باشد»

اول قرنتیان فصل 12 آیه 7، «در واقع، روح‌القدس بوسيلهٔ هر يک از ما، قدرت خدا را جلوه‌گر می‌سازد، تا از اين راه كليسا را تقويت نمايد».

اول قرنتیان فصل 13 آیه های 4-7، «كسی كه محبت دارد، صبور است و مهربان؛ حسود نيست و به كسی رشک نمی‌برد؛ مغرور نيست و هيچگاه خودستايی نمی‌كند؛ به ديگران بدی نمی‌كند؛ خودخواه نيست و باعث رنجش كسی نمی‌شود. كسی كه محبت دارد، پرتوقع نيست و از ديگران انتظار بيجا ندارد؛ عصبی و زودرنج نيست و كينه به دل نمی‌گيرد؛ هرگز از بی‌انصافی و بی‌عدالتی خوشحال نمی‌شود، بلكه از پيروز شدن راستی شاد می‌گردد. كسی كه محبت دارد در هر وضعی وفادار می‌ماند، هميشه اعتماد دارد، هرگز اميدش را از دست نمی‌دهد و در هر شرايطی تحمل می‌کند».

اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3-4، «من مهمترين حقايق انجيل را همانطور كه ديگران به من رساندند، به شما اعلام كردم، يعنی اين حقايق را كه مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبیا پيشگويی كرده بودند».

خلاصه: کلیسای قرنتیان دچار تفرقه و دودستگی بود. ایمانداران شهر قرنتس به گروههای سرسپرده به رهبران روحانی خاصی دسته‌بندی می‌شدند (اول قرنتیان فصل 1 آیه 12؛ فصل 3 آیه های 1-6). پولس ایمانداران قرنتیان را به‌خاطر وفاداری به مسیح، به اتحاد تشویق و ترغیب کرد (اول قرنتیان فصل 3 آیه های 21-23). بسیاری افراد در کلیسا داشتند یک رابطۀ غیر اخلاقی را تایید می‌کردند (اول قرنتیان فصل 5 آیه های 1-2). پولس آنها را امر فرمود که شخص خطاکار را از کلیسا اخراج کنند (اول قرنتیان فصل 5 آیه 13). ایمانداران قرنتس یکدیگر را به دادگاه می کشاندند (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 1-2). پولس به قرنتیان یاد داد که بهتر آن است که از آنها سوء استفاده شود تا اینکه به شهادت مسیحی خود آسیب بزنند. (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 3-8)

پولس دستوراتی در باب ازدواج و تجرد (فصل ۷)، خوراکهای تقدیمی به بتها (فصل ۸ و ۱۰)، آزادی مسیحی (فصل ۹)، حجاب زن (اول قرنتیان فصل 11 آیه های 1-16)، شام خداوند (اول قرنتیان فصل 11 آیه های 17-34)، عطایای روحانی (فصلهای 12-14)، و رستاخیز (فصل ۱۵) به کلیسای قرنتیان داد. پولس کتاب اول قرنتیان را در قالب پاسخ به سوالاتی که ایمانداران قرنتیان از او پرسیده بودند و واکنش نشان دادن به اجرای نادرست و عقاید اشتباهی که قبول داشتند مرتب کرد.

پیوندها: پولس در فصل ۱۰ اول قرنتیان از داستان سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان استفاده می‌کند تا حماقت سو‌‌‌ء استفاده از آزادی و خطر اعتماد به نفس بیش از حد را به ایمانداران قرنتیان نشان دهد. پولس که به قرنتیان دربارۀ فقدان خویشتنداری‌ هشدار داده است (اول قرنتیان فصل 9 آیه های 24-27) در ادامه قوم اسرائیل را توصیف می‌کند که با وجود دیدن معجزات خدا و توجه خدا به قوم (شکافتن دریای سرخ، فراهم کردن معجزآسای نان «من» از آسمان و آب از صخره)، با این‌حال از آزادی خود سوء استفاده کرده و بر ضد خدا شورش کردند و به بی‌عفتی و بت‌پرستی افتادند. پولس کلیسای قرنتیان را تشویق و ترغیب می‌کند که نمونه قوم اسرائیل را در نظر داشته باشند و از شهوتها و بی‌عفتی جنسی (فصل 10 آیه های ۶-۸) و از آزمودن مسیح و شکایت کردن دوری کنند (فصل 10 ایه های 9-10). م.ک. اعداد فصل 11 ایه های ۴، ۳۴؛ اعداد فصل 25 آیه های 1-9؛ خروج فصل 16 آیه 2؛ خروج فصل 17 آیه های ۲، ۷.

کاربرد عملی: بسیاری از مشکلات و پرسشهایی که کلیسای قرنتیان با آن درگیر بودند، کماکان در کلیسای امروز نیز وجود دارد. مسیحیان امروز هنوز با تفرقه‌ها، بی بندوباری، و با روش استفاده از عطایای روحانی کشمکش دارند. کتاب اول قرنتیان به‌خوبی می‌توانست برای کلیسای امروز نوشته شود و ما می‌توانیم خوب به هشدارهای پولس توجه کرده و آنها را در زندگی‌مان بکار ببریم. علی‌رغم تمام توبیخها و اصلاحات، اول قرنتیان تمرکز ما را به جایی که باید باشد برمی‌گرداند یعنی به مسیح. محبت اصیل مسیحی پاسخ بسیاری از مشکلات است (فصل ۱۳). درک درستی از رستاخیز مسیح، همانطوریکه در فصل ۱۵ آشکار شده است، و در نتیجه، درک درستی از رستاخیز خودمان، علاجی است برای آنچه ما را متفرق می‌کند و شکست می‌دهد.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب اول قرنتیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries