settings icon
share icon
سوال

کفاره چیست؟

جواب


کلمه «کفاره» در عهد جدید نیامده است اما نوع فداکاری عیسی مسیح برای ما را دقیقا توصیف می کند. کفاره به معنای «پوشاندن گناه» و یا «پاک کردن گناه» است. کفاره این مفهوم را می رساند که اثرات منفی و مخرب گناهان ما به واسطه ی لطف خدا پاک شده اند. کلمه دیگری که برای مفهوم کفاره استفاده می شود، تاوان است که این در حقیقت یکی از نتایج مرگ فداکارانه ی عیسی مسیح برای ماست.

از طریق کفاره (فداکاری مسیح روی صلیب برای ما) گناه همه کسانی که به مسیح ایمان بیاورند فسخ می شود. گناهان به شکل ابدی پاک می شوند، گرچه گناهان موقتی همچنان در زندگی وجود خواهند داشت. به عبارت دیگر، ایماندران از جریمه و قدرت گناه نجات پیدا کردند نه از حضور آن. عادل شمرده شدن (بیگناه اعلام شدن) اصطلاحی مبنی بر نجات یافتن از جریمه گناه است. این کار یعنی یکبار و برای همیشه در نظر خدا پاک و بیگناه می شویم. خدا ذات گناهکار ما را بر روی صلیب با پاکی مسیح معاوضه کرد و از این جهت است که بیگناه شدیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). تقدیس (پاکسازی از گناهان) فرایندی همیشه در جریان است و ایمانداران را از زیر سلطه و بردگی گناه آزاد می کند؛ و طبیعت جدید (تولد نو) به آنها توان مقاومت در برابر گناه و روی گرداندن از آن را می دهد. جلال یافتن نیز به این معناست که ما از هر نوع حضور گناه پاک شویم و این حالت تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که این دنیا را ترک کرده و در بهشت هستیم. همه این فرایند ها – بی گناه اعلام شدن، تقدیس و جلال یافتن – تنها از راه کفاره و فسخ گناهان امکان پذیرند.

البته باید از دیگر فواید مرگ مسیح برای ما نیز اطلاع داشته باشیم. یکی از آنها، که شامل مفهوم کفاره نمی شود - اما مانند آن درست و کتاب مقدسی است - فرونشاندن خشم و غضب خداوند است. مرگ خدای پسر به عنوان کفاره گناهان براستی که خشم خدای پدر از نافرمانی و گناهکاری انسان را فرونشاند (یوحنا فصل 3 آیه 36، رومیان فصل 5 آیه 9). کفاره، بی گناه اعلام شدن، تقدیس، جلال یافتن، و دلجویی( فرونشاندن خشم خدا) همراه با دلایل بسیار دیگری به ما می گویند که باید خدا را بپرستیم و برای ایمان و اعتماد به او بشتابیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کفاره چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries