settings icon
share icon

Zakarias' bog

Forfatter: Zakarias 1:1 identificerer forfatteren til Zakarias' bog som værende profeten Zakarias.

Forfattetidspunkt: Zakarias' bog blev sandsynligvis skrevet i to primære segmenter imellem år 520 og 470 f.Kr.

Formålet med skriftet: Zakarias' lagde vægt på, at Gud har brugt Sine profeter til at undervise, advare og korrigere Sit folk. De nægtede desværre at lytte til dem. Deres synd medførte Guds straf. Bogen vidner også om, at selv profeti kan være korrumperet. Historieskrivningen fortæller os, at profeti var i modvind blandt jøderne i denne periode, hvilket førte til perioden mellem testamenterne, hvor ingen blivende, profetisk røst talte til Guds folk.

Nøglevers: Zakarias' bog 1:3, "Du skal sige til folket: Dette siger Hærskarers Herre: Vend om til mig! Siger Hærskarers Herre, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarers Herre."

Zakarias' bog 7:13, "'Ligesom de ikke hørte, da jeg kaldte, skal de kalde, uden at jeg hører,' sagde Hærskarers Herre."

Zakarias' bog 9:9, "Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl."

Zakarias' bog 13:9, "Den tredjedel lægger jeg i ilden, jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger: 'De er mit folk,' og de svarer: 'Herren er min Gud.'"

Kort opsummering: Zakarias' bog lærer os, at frelsen er tilgængelig for alle. Det sidste kapitel i bogen giver et billede af folk fra hele verden, der kommer for at tilbede Gud, Som ønsker at alle mennesker må følge Ham. Dette har ikke med den doktrin at gøre, der hedder "universalisme," altså, at alle mennesker må blive frelst, fordi det er Guds natur at frelse. Bogen lærer os snarere, at Gud ønsker, at alle mennesker må tilbede Ham, og at Han tager imod dem, som gør dette, uanset hvad deres nationale eller politiske tilhørsforhold er. Som det sidste forkyndte Zakarias, at Gud er suverænt herskende over denne verden, og at alt, hvad der måtte synes at pege i den modsatte retning, ikke holder. Hans syner om fremtiden peger på, at Gud ser alt, der vil komme til at ske. Skildringerne af Guds indgriben i verden lærer os, at Han til sidst lader menneskelige begivenheder få den afslutning, Han vælger for dem. Han tilintetgør ikke individets frihed til at følge Gud eller at gøre oprør, men holder mennesker ansvarlige for de valg, de træffer. I det sidste kapitel responderer selv naturens kræfter på Guds kontrol.

Foregribelser: Der er en overflod af profetier om Jesus Kristus og den messianske æra i Zakarias' bog. Fra løftet om, at Messias vil komme og tage bolig i vores midte (Zakarias 2:10-12; Matthæus 1:23) til symbolikken om spiren og stenen (Zakarias 3:8-9, 6:12-13; Esajas 11:1; Lukas 20:17-18) til løftet om Hans 2. komme, hvor de, som har gennemboret Ham, vil se hen til ham og sørge over Ham (Zakarias 12:10; Johannes 19:33-37), er Kristus temaet i Zakarias' bog. Jesus er Israels Frelser, en kilde, hvis blod dækker alle deres synder, som kommer til Ham for at blive frelst (Zakarias 13:1; 1. Joh. 1:7).

Praktisk anvendelighed: Gud forventer oprigtig tilbedelse og moralsk levevis af os i dag. Zakarias' eksempel om at bryde igennem nationale fordomme minder os om, at vi bør række ud til alle områder i vores samfund. Vi må bringe Guds invitation om frelse til mennesker fra alle lande, sprog, racer og kulturer. At der kun er frelse igennem Jesu Kristi udgydte blod på korset, Han, som døde i vores sted, for at sone for synd. Men forkaster vi dette offer, er der ikke længere noget offer, hvorved vi kan blive forligt med Gud. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved (ApG 4:12). Der er ingen tid at spilde; i dag er frelsens dag (2. Kor. 6:2).

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Zakarias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries