settings icon
share icon

Sefanias' bog

Forfatter: Zefanias 1:1 identificerer profeten Sefanias som værende forfatter til Sefanias' bog. Navnet Sefanias betyder "Forsvaret af Gud."

Forfattetidspunkt: Sefanias' bog blev sandsynligvis skrevet imellem år 735 og 725 f.Kr.

Formålet med skriftet: Sefanias' budskab om dom og opmuntring indeholder tre, store doktriner: 1) Gud er konge over alle lande. 2) De onde vil blive straffet og de retfærdige vil opleve genoprejsning på dommens dag. 3) Gud velsigner dem, som omvender sig og stoler på Ham.

Nøglevers: Sefanias' bog 1:18, "Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens vredes dag. I hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres. For han bringer tilintetgørelse og rædsel over alle jordens beboere."

Sefanias' bog 2:3, "Søg Herren, alle landets ydmyge, I som handler efter hans bud. Søg retfærdighed, søg ydmyghed, måske finder I ly på Herrens vredes dag."

Sefanias' bog 3:17, "Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd.."

Kort opsummering: Sefanias udtaler Guds dom over hele jorden, over Juda, over de omkringliggende lande, over Jerusalem og over alle lande. Dette følges op af proklamationer om Herrens velsignelse over alle lande og særligt over resten af sit trofaste folk i Juda.

Sefanias havde modet til at tale uden omsvøb, fordi han vidste, at han proklamerede Guds Ord. Hans bog begynder med "Herrens ord" og slutter med "siger Herren." Han vidste, at hverken de mange guder, som folket dyrkede, eller den assyriske hærs styrke kunne redde dem. Gud er nådig og barmhjertig, men når man overhører alle Hans advarsler, kan det forventes, at der vil komme dom. Guds dag med dom nævnes ofte i Skrifterne. Profeterne kaldte den for "Herrens dag." De henviste til flere forskellige begivenheder, såsom Jerusalems fald, som manifestationer af Guds dag, og som alle pegede hen imod den ultimative Herrens dag.

Foregribelser: Den endelige velsignelse af Zion, som nævnes i vers 14-20, er for det meste ikke blevet opfyldt endnu, hvilket får os til at konkludere, at disse er messianske profetier, der først vil blive opfyldt efter Jesu genkomst. Herren har taget vores straf, og dette kun igennem Kristus, som kom for at dø for folkets synder (Sefanias 3:15; Johannes 3:16). Men Israel har ikke genkendt sin sande Frelser. Dette er endnu ikke sket (Romerne 11:25-27).

Løftet om fred og tryghed til Israel, hvilket vil ske på et tidspunkt, hvor Israels konge er midt iblandt dem, vil blive opfyldt når Kristus vender tilbage for at dømme verden og løskøbe verden til Sig Selv. På samme måde, som Han blev taget op til himlen efter sin opstandelse, vil Han også vende tilbage og skabe et nyt Jerusalem på jorden (Joh. Åbenbaring 21). På den tid vil alle Guds løfter til Israel blive opfyldt.

Praktisk anvendelighed: Hvis der skete nogle få ændringer i navne og situationer, kunne profeten fra det 7. århundrede f.Kr. stå på vores talerstole i dag og give det samme budskab om dommen over de onde og håb for de trofaste. Sefanias minder os om, at Gud krænkes over de moralske og religiøse synder, som Hans folk begår. Guds folk vil ikke undslippe at blive dømt, når de synder med vilje. Det kan godt være, at straf er en smertefuld ting, men formålet med den kan være med henblik på at befri, fremfor blot at straffe. Det uundgåelige ved, at al ondskab vil blive straffet, kan være en trøst i en tid, hvor det lader til, at ondskaben er utøjlet og sejrer. Vi har friheden til at være ulydige over for Gud, men ikke friheden til at undslippe konsekvenserne ved den samme ulydighed. Det kan godt være, at det er relativt få, der er tro over for Gud, men Han glemmer dem ikke.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Sefanias' bog
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries