settings icon
share icon

Salmernes bogg

Forfatter: De korte beskrivelser der indleder salmerne, nævner David som forfatter i 73 af tilfældene. Davids personlighed og identitet har deres klare aftryk i mange af disse salmer. Selvom det står klart, at David skrev mange af de individuelle salmer, så er han med sikkerhed ikke forfatter til hele samlingen. To af salmerne, (72) og (127), tilskrives Davids søn og efterfølger, Salomon. Salme 90 er en bøn, der tilskrives Moses. En anden gruppe af 12 salmer, (50) og (73-83), tilskrives familien Asaf. Korasønnerne skrev 11 salmer (42, 44-49, 84-85, 87-88). Salme 88 tilskrives Heman, imens (89) tilskrives ezraitten Etan. Med undtagelse af Salomon og Moses, var alle disse supplerende forfattere præster eller levitter, som var ansvarlige for at sørge for musikken til tilbedelsen i helligdommen under Davids regeringstid. Halvtreds af salmerne peger ikke på nogen bestemt person eller forfatter.

Forfattetidspunkt: Et omhyggeligt nærstudie af spørgsmålet om forfatterskab, såvel som af det indhold salmisterne selv dækkede over, viser, at de dækker over en periode på mange århundreder. Den ældste salme i samlingen er sandsynligvis Moses' bøn (90), som er en refleksion over menneskets skrøbelighed, når det sammenlignes med det evige ved Gud. Den seneste salme er sandsynligvis (137), en klagesang der helt klart er skrevet i løbet af de dage, da hebræerne blev holdt som fanger af babylonerne, fra omkring år 586 til år 538 f.Kr.

Det står klart at de 150 individuelle salmer blev skrevet af mange forskellige mennesker i løbet af en periode på tusind år i Israels historie. De må være blevet samlet og sammensat i deres nutidige form af en ukendt redaktør, kort tid efter at fangenskabet sluttede omkring år 537 f.Kr.

Formålet med skriftet: Salmernes bog er den længste bog i Bibelen, og har 150 individuelle salmer. Den er også en af Bibelens mest alsidige bøger, da salmerne beskæftiger sig med emner såsom Gud og hans skabning, krig, tilbedelse, visdom, synd og ondskab, dom, retfærdighed, og Messias' komme.

Nøglevers: Salme 19:2, "Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans værk."

Salme 22:17-19, "Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine hænder og fødder, jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd, de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning."

Salme 23:1, "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød."

Salme 29:1-2, "Vis Herren, I gudssønner, vis Herren ære og hæder! Vis Herrens navn ære, kast jer ned for Herren i hans hellige majæstet."

Salme 51:12, "Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!"

Salme 119:1-2, "Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov. Lykkelig den, der overholder hans formaninger og søger ham af hele sit hjerte."

Kort opsummering: Salmernes bog er en samling af bønner, digte, og hymner der fokuserer på tilbederens tanker om Gud med lovprisning og tilbedelse. Dele af denne bog blev brugt som en salmebog under tilbedelsen i det gamle Israel. Salmernes musiske arv kendes ved dens titel. Den kommer af et græsk ord, der betyder "en sang, der synges akkompagneret med musikalske instrumenter."

Foregribelser: Det er et gentagende tema i salmerne, at Gud ville sende en Frelser til Sit folk. Der ses profetiske billeder på Messias i talrige salmer. Salme 2:1-12 fortæller om Messias' sejr og kongerige. Salme 16:8-11 er en foregribelse af Hans død og opstandelse. Salme 22 viser os den lidende Frelser på korset, og giver os detaljerede profetier om korsfæstelsen, som alle blev opfyldt til fulde. I salme 45:6-7 kan vi læse om herlighederne ved Messias og Hans brud, og i salme 72:6-17, 89:3-37, 110:1-6 og 132:12-18 præsenteres vi for det herlige og universelle ved Hans herredømme.

Praktisk anvendelighed: En af virkningerne ved at være fyldt med Ånden eller Kristi ord, er sang. Salmerne er den tidlige kirkes "sangbog," der afspejlede den nye sandhed i Kristus.

Gud er den samme Herre i alle salmerne. Men vi svarer forskelligt på Ham, afhængigt af de specifikke omstændigheder i vores liv. Hvilken vidunderlig Gud vi tilbeder, skriver salmisten, Han er højt ophøjet over vores menneskelige erfaringer, men også nær nok til at røre ved, og Han vandrer ved vores side på livets vej.

Vi kan bringe alle vores følelser til Gud – uanset hvor negative eller beklagende de end måtte være – og vi kan være forvissede om, at Han lytter og forstår os. Salmisten lærer os at den dybeste bøn af alle er et råb efter hjælp, når vi er overvældede af livets problemer.

English


Gammeltestamentlig Oversigt

Bibeloversigt


Vend tilbage til den danske hjemmeside

Salmernes bogg
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries